Hjem

Jeg har siden 1980 syslet med slektsgransking og har hatt stor hjelp av forskellige slags kilder. En onkel av min mor, Kristian Bjørkevoll som bodde i Odda hadde lagt ned et stort arbeid i forbibndelse med min mors slekt på vestlandet. Dette materialet var starten på min interesse. Etter at jeg skaffet meg et dataprogram har arbeidet med registreringen vært enkelt. Jeg har også lagt til grunn det arbeidet min kone’s onkel, Bjarne Lund hadde om Lundsslekten i Søndre Høland. Jeg har også hatt stor glede av de 5 første bindene av bygdebøkene som til nå er kommet ut.

Nå etter at kirkebøkene og folketellingene er lagt ut på internet har jeg også benyttet meg mye av dette,

Jeg har i databasen ca 35000 personer som vesentlig dreier seg om Setskog, Bjørkelangen, Løken og s.Høland sogn, så jeg mener at jeg har med de fleste slekter i disse distriktene.

De som er innom disse sidene, og som har noe å fortelle meg om ting som er feil eller tilegg, ønsker jeg at dere sender meg en mail.

Hvis det er slekter fra Høland som dere ønsker å hvite noe mer om. så mener jeg at jeg kan hjelpe deg. Jeg kan da legge det ut på internett eller sende deg en fil med de opplysningene jeg måtte ha.

Med hilsen

Henry Vestreng

Henry Vestreng, Tittutveien 4 E 0668 Oslo. Mobil: 907 52 777 Mail: henry@vestreng.no

[Hjem] [Slekt] [Kontakt meg]