Anene til Magna Sofie LundFørste generasjon
1. Magna Sofie Lund, datter av Hjalmar Kristoffer Lund og Aslaug Johnsen, ble født den 29 Mar 1903 i Lund Vestre, ble døpt den 26 Apr 1903 i S.H.kirke, døde den 22 Aug 1980 i Tønsberg, 77 år gammel, og ble begravet den 28 Aug 1980 i S.Høland kirke.

Generelle notater: Konfirmert i S.Høland kirke 1917

Magna giftet seg med Aksel Vennemo, sønn av Ole Vennemo og Jørgine Emilie Kollerud, den 13 Jun 1931 i S.H.kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Randi Wennemo ble født den 17 Mar 1933 i Hemnes.

         ii.  Mary Wennemo ble født den 26 Okt 1934 i Hemnes/Høland. (Adresse: Mary Wennemo ).

        iii.  Ole Hjalmar Wennemo ble født den 13 Nov 1937 i Wennemo.

         iv.  Aslaug Oddrun Wennemo ble født den 6 Jul 1945 i S.H.Sykestue.Andre generasjon (Foreldre)2. Hjalmar Kristoffer Lund, sønn av Hans Petter Lund og Karoline Sophie Dortea Simonsen, ble født den 14 Okt 1863 i Lund Vestre, døde den 18 Des 1924 61 år gammel, og ble begravet den 23 Des 1924 i S.H.kirke.

Generelle notater: Han overtok fedregården Vestre Lund i 1899 og drev denne til sin død. I unge år gikk han underoffiserskolen, han ble mye benyttet i kommunale verv og gjøremål.Giftet seg 12-3-1899 med Aslaug Johnsen fra Heddal i Telemark.
I unge år ble hun grepet av den ammerske vekkelsebevegelse som gikk over Telemark, og landet forøvrig, omkring 1850 til århundreskifte. Vekkelsen brøt ut i Skien hvor Gustav Adolph Lammers var sogneprest fra 1849 til han brøt med statskirken i1856. Det var også den gang sterke åndelige brytninger i kirken. Aslaug gikk aldri til det skritt å bryte med Statskirken. Sin nidkjære Gudstro fikk hun beholde livet ut, og fikk være til stor gavn for bygdemiljøet med sine aktiviteter i N.M.S., Indremisjon og det kristelige arbeid forøvrig.
Aslaug oh Hjalmar fikk 7 barn, hvorav en døde som ung.

Hjalmar giftet seg med Aslaug Johnsen den 12 Mar 1899 i S.H.kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Hans Lund ble født den 23 Feb 1900 i Lund Vestre, ble døpt den 25 Mar 1900 i S.H.kirke, døde den 23 Mar 1976, 76 år gammel, og ble begravet den 30 Mar 1976 i S.H.kirke.

         ii.  Reidar Thorolf Lund ble født den 21 Aug 1901 i Lund Vestre, ble døpt den 11 Sep 1901 i S.H.kirke, døde den 9 Mar 1963 i Fjeldsdalen, 61 år gammel, og ble begravet den 18 Mar 1963 i S.H.kirke.

1       iii.  Magna Sofie Lund

         iv.  Åsta Solveig Lund ble født den 25 Mai 1905 i Lund Vestre, ble døpt den 2 Jul 1905 i S.H.kirke, døde den 25 Apr 1920, 14 år gammel, og ble begravet den 3 Mai 1920 i S.H.kirke.

          v.  Arve Ragnar Lund ble født den 29 Aug 1907 i Lund Vestre, ble døpt den 22 Sep 1907 i S.H.kirke, og ble begravet den 26 Aug 1971.

         vi.  Ragnhild Marit Lund ble født den 20 Mar 1910 i Lund Vestre og ble døpt den 1 Mai 1910 i S.H.kirke.

        vii.  Leif Bjarne Lund ble født den 14 Mar 1912 i Lund Vestre, ble døpt den 21 Apr 1912 i S.H.kirke, og ble begravet den 31 Jul 1985 i Vestre Aker.


3. Aslaug Johnsen, datter av John Olsen og Mari Olsdatter, ble født den 2 Okt 1870 i Heddal Telemark, ble døpt den 9 Okt 1870 i Heddal, døde den 23 Sep 1954, 83 år gammel, og ble begravet den 30 Sep 1954 i S.H.kirke.

Generelle notater: Komfirmert 4.10.1885
Aslaug var føtt i Strand i Heddal. I følge Hiterdalsboken har vi funnet ut at hun hadde 8 søsken , og at hennes mor døde samme året som Mari ble født. 3 år senere døde faren. Hvor denne store baneflokken kom hen, og hva de gjorde har vi ikke klart å oppspore.
Bodde ved dåpen på Berghol
Melte overflytting til Høland 3.oktober 1893
Forlovere: L.P.Hansen (Handelsbestyrer)
J.K.Strand (Skolelærer)

Aslaug giftet seg med Hjalmar Kristoffer Lund den 12 Mar 1899 i S.H.kirke.

Tredje generasjon (Besteforeldre)4. Hans Petter Lund, sønn av Henrik Aslaksen Lund og Kirsti Engebretsdtr. Bøler, ble født den 26 Mai 1839 i Lund Vestre, døde den 29 Jul 1899 i Lund Vestre 60 år gammel, og ble begravet den 3 Aug 1899 i S.H.kirke.

Generelle notater: Hans Petter begynte i ung alder å gå på skoler, og tanken var å studere teologi, men så ble Sophie og han forlovet, og da brøt han med studiene. Den gang var det en utenkelig tanke å studere og samtidig stifte familie. Han gikk derfor over i bonde-yrket og overtok farsgården Lund sammen med sin bror Anton. Gården ble delt i 1861 og fikk navnet Østre og Vestre Lund. Hans og Sophie overtok den fraskilte eiendommen Vestre Lund hvor det ikke fantes hus. De fikk et veldig arbeid me å få bygd opp alle hus, og etter datidens forhold prektige hus. - Som gårdbruker var ikke Hans Petter sterke side, men sine skolekunnskaper fikk han god bruk for. Han var interessert i alt opplysningsarbeide både i sin hjembygd og utenfor bygdens grenser. I sitt hjem drev han privat skoleundervisning for ungdom der omkring. Det kom elever helt fra Rømskog,Setskog, Rødnes og Hølandsbygdene, så det var ikke få som fikk sin første videregående skoleundervisning ved ham.
De fikk tre barn, som alle ble gift og fikk etterkommere.

Hans giftet seg med Karoline Sophie Dortea Simonsen.

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Helga Sophie Lund ble født den 24 Sep 1862 i Lund Vestre, døde den 27 Nov 1951 i Fon I Vestfold 89 år gammel, og ble begravet den 3 Des 1951 i Tønsberg.

2        ii.  Hjalmar Kristoffer Lund

        iii.  Hagbart Smith Lund ble født den 6 Mai 1865 i Lund Vestre, ble døpt den 11 Jun 1865, og døde den 8 Jul 1932 67 år gammel.


5. Karoline Sophie Dortea Simonsen, datter av Simon Simonsen og Kristiane Finchenhagen, ble født den 2 Mar 1843 i Pavestad og døde den 16 Mai 1911 i Lund Vestre 68 år gammel.

Karoline giftet seg med Hans Petter Lund.

6. John Olsen, sønn av Ole Halvorsen Kaasa og Aaste Andersdatter, ble født den 1 Jul 1827 i Lia u.Midtstrand Heddal og døde den 2 Aug 1874 i Brenna Heddal 47 år gammel. Ancestral File-nummer: STRANDHAGEN 53 5.

Generelle notater: Under folketellimgen 1865 bodde han på gården Strandhagen 91B i Strand skolekrets
i Hiterdal prestegjeld og hadde da 6 barn. 2 kuer 5 sauer og 1 geit

I Hiterdalsboka står det at John Olsen var eier av Strandhagen i 1866 og at eier i 1926 var Sveinung Halvorsen Strand. I 1855 Bodde dem på Lia under Strand
Mari ble født på Prestekrona 64.2 Eiendommen tilhørte i gammel tid prestebolet men eies 1836 av Ole Leifsen Bøen. Eier i 1905 var Halvor Halvorsen.

John giftet seg med Mari Olsdatter den 22 Feb 1855.

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Aaste Johnsdtr. ble født den 24 Mar 1855 i Strandhagen i Heddal, døde den 12 Mai 1882 27 år gammel, og ble begravet den 19 Mai 1882 i Kuristvedt i Heddal.

         ii.  Ole Johnsen ble født den 15 Jul 1857 i Strandhagen i Heddal og døde den 26 Mar 1867 9 år gammel.

        iii.  Thone Jonsdtr. ble født den 3 Jul 1859 i Strandhagen i Heddal, døde den 23 Sep 1904 45 år gammel, og ble begravet den 30 Sep 1904 i Heddal stavkirke.

         iv.  Berget Johnsdtr. ble født den 17 Mai 1861 i Strandhagen i Heddal, døde den 4 Okt 1914 53 år gammel, og ble begravet den 12 Okt 1914 i Notodden kirke.

          v.  Leif Johnsen ble født den 20 Mai 1863 i Strandhagen i Heddal.

         vi.  Halvor Johnsen ble født den 18 Okt 1865 i Strandhagen i Heddal.

        vii.  Anlaug Johnsdtr. ble født den 24 Feb 1868 i Strandhagen i Heddal.

3      viii.  Aslaug Johnsen

         ix.  Mari Johnsdtr. Haugen ble født den 27 Mai 1873 i Strandhagen i Heddal, ble døpt den 17 Aug 1873 i Heddal stavkirke, og døde den 19 Mar 1945 i Rostedsgt.13 Oslo 71 år gammel.


7. Mari Olsdatter, datter av Ole Leifsen og Thone Olsdatter, ble født den 23 Sep 1831 i Brenna 64, 2 Heddal og døde den 21 Jun 1873 i Brenna Heddal 41 år gammel.

Generelle notater: Hadde 9 barn

Mari giftet seg med John Olsen den 22 Feb 1855.

Fjerde generasjon (Oldeforeldre)8. Henrik Aslaksen Lund, sønn av Aslak Syversen og Anneken Fredrikk Henrichdatter Smith, ble født den 17 Jul 1795 i Buskilsrud i Eidsberg og døde den 16 Jun 1871 i Mørkved I Askim 75 år gammel.

Generelle notater: Henrich gikk på frierføtter til en enke som hadde mistet sin mann etter noen få dager etter vielsen.
Han fikk ja.Henrich eide og bodde på denne tid på gården Berger i Askim (Skj.av 17/12-1821)
Denne gården var han eier av i 33 år.
Den 11/12-1826 kjøpte og overtok han gården Lund i Høland.
Fra denne tid regnes Lund,s slekten.

Henrich og Kirsti var foretaksomme og driftige på mange felt, bl.a. fikk de en stor barneflokk
- elve i alt, hvorav ni levde og fikk etterkommere.

Det er etterkommere av disse en vil forsøke å samle i hver sin gren. - Flere har utvandret til USA, og andre land, så å finne fram til de er vanskelig.

Men før man går over til dette har en lyst til å nevne noen historier om Henrich Aslaksen Lund.
Det var sommeren 1815, Henrich hadde da sitt hjem på Søndre Skjolden i Askim. Han hadde fått høre at det var en Trønderbataljon som lå ved Etterstad i Kristiania, og at det var en kar der, somingen greide å legge i bakken ved å bryte ryggetak. Henrich hadde lyst til å prøve. Han gikk hjemmefra tidlig en søndags morgen, og kom til Etterstad i kveldingen. Han meldte seg med det samme, og forestillingen begynte straks. Først måtte trønderen i bakken en gang, og så en gang til. Etterpå kom en offiser, som satte luen sin på en sabel og vilde at han skulle sparke den av. Henrich snurra rundt og spratt opp så luen havnet på bakken, til stor munterhet for de tilstedeværende.
Henrich var en dyktig og foretaksom mann, så ved siden av gårdsdriften var han på flere handelsturer inn til Sverige. Det var vanlig i den tid at normennene hadde landbruksvarer med til Sverige. Disse ble brukt til byttevarer med jern, stål og andre varer. Turene kunne ofte by på problemer, slik som uenighet og krangel.
Det er fortalt at en gang ble svenskene noe nærgående og truende. Da viste Henrich at han mestret situasjonen. Lett som en fjær, spratt han over hestene og reddet seg fra svenskene på den måten. Da de så dett ble de noe betenkt og ga opp et nærmere oppgjør med normennene.
Henrich var - som før nevnt - eier av flere gårder. en første Berger i Askim hadde han i 33 år. skj. av 17/12-1821. Denne gården solgte i 1855. Lund i Høland kjøpte og overtok han i 1826. - Store Mørkved i Askim ble kjøpt i 1838 (tinglyst 3/12-1838) for 3200 Sp.daler. - Den fjerde gård, Vestre Ultvet i Eidsberg kjøpte han i 1846 (Skj.26/2-1846). Her var datteren Anne og svigersønnen Petter Hemmingsen brukere til etter hans død.
På Mørkved hadde han forskjellige brukere bl.a. sønnen Anton, som senere kom til Lund. - Omkr. 1860 overdro han Lund til sønnene Anton og Hans. Gården ble da delt i to og fikk navnet Østre Lund og Vestre Lund.
Henrich og Kirsti flyttet da omkring 1860, med de tre yngste barna til Mørkved i Askim. Her var de bosatt sine siste leveår. Han døde den 16/6-1871 og hun den 30/9-1880.
De er gravlagt på Askim kirkegård.
De kunne i eldre dager se sine barn i gode familieforhold, og det er de vi skal ta for oss her i tur og orden.
Deres etterkommere er tallrike.

Henrik giftet seg med Kirsti Engebretsdtr. Bøler den 15 Jan 1824 i Eidsberg kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Johanna Aslaksen Lund ble født den 20 Sep 1825 i Berger og døde den 20 Mar 1900 i N.Mysen I E. 74 år gammel.

         ii.  Talette Aslaksen Lund ble født i 1827 i Lund, og døde i Døde som barn.

        iii.  Anne Kristine Aslaksen Lund ble født i 1828 i Lund og døde i 1907 79 år gammel.

         iv.  Anton Henriksen Lund ble født den 18 Sep 1831 i Lund, døde den 29 Mai 1919 i Lund Østre 87 år gammel, og ble begravet den 6 Jun 1919 i S.H.kirke.

          v.  Oline Marie Aslaksen Lund ble født den 20 Jan 1833 i Lund, ble døpt den 27 Jan 1833, og døde i 1833 i Lund.

         vi.  Oline Marie Aslaksen Lund ble født den 25 Jun 1834 i Lund og døde den 22 Aug 1928 94 år gammel.

        vii.  Maren Helene Aslaksen Lund ble født den 26 Des 1836 i Lund, ble døpt den 21 Jan 1837, døde den 15 Jan 1927 i Pavestd, 90 år gammel, og ble begravet den 22 Jan 1927.

4      viii.  Hans Petter Lund

         ix.  Talette Bolette Aslaksen Lund ble født i 1842 i Lund og døde i 1851 i Lund 9 år gammel.

          x.  Mina Amalie Aslaksen Lund ble født den 14 Apr 1844 i Lund og døde i 1907 63 år gammel.

         xi.  Karl Severin Aslaksen Lund ble født den 8 Nov 1846 i Lund og døde den 25 Jan 1920 73 år gammel.

        xii.  Johan Martin Aslaksen Lund ble født den 25 Jun 1849 i Lund, Skjørten/Torp og døde den 24 Aug 1931 82 år gammel.


9. Kirsti Engebretsdtr. Bøler, datter av Engebret Larsen og Helene Gulbrandsdtr., ble født den 2 Okt 1805 og døde den 30 Sep 1880 i Mørkved I Ask. 74 år gammel.

Kirsti giftet seg med Henrik Aslaksen Lund den 15 Jan 1824 i Eidsberg kirke.

10. Simon Simonsen, sønn av Kristian Simonsen og Marte Jensdatter Heyerdahl, ble født den 13 Jan 1802 i Pavestad, døde den 11 Aug 1887 85 år gammel, og ble begravet den 11 Aug 1887 i S.H.kirke.

Simon giftet seg med Kristiane Finchenhagen i 1831.

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Karl Johan Simomsen ble født i 1831 i Pavestad og døde i 1834 i Pavestad 3 år gammel.

         ii.  Nils Petter Jul Simonsen ble født den 4 Aug 1833 i Pavestad, døde den 25 Jan 1918 i Pavestd 84 år gammel, og ble begravet den 1 Feb 1918 i S.H.kirke.

        iii.  Karoline Emilia Simomsen ble født i 1835 i Pavestad og døde i 1836 i Pavestad i en alder av 1 år.

         iv.  Johan Martin Simomsen ble født i 1836 i Pavestad og døde i Søndre Sæter Båstad.

          v.  Marie Elisabet Simonsen ble født i 1840 i Pavestad og døde den 2 Mar 1877 i Evenby 37 år gammel.

5        vi.  Karoline Sophie Dortea Simonsen


11. Kristiane Finchenhagen, datter av Niels Finchenhagen og Elisabeth Juell, ble født den 9 Mar 1800 i Hubbre Vang, døde den 22 Apr 1874 i Pavestad 74 år gammel, og ble begravet i S.H.kirke.

Kristiane giftet seg med Simon Simonsen i 1831.

12. Ole Halvorsen Kaasa, sønn av Halvor Torkildsen og Aaste Andresdatter, ble født den 26 Sep 1793 i Kaasa u.Hovdejord Heddal, ble døpt i Kongsberg, og døde den 6 Feb 1875 i Lia u.Midtstrand Heddal 81 år gammel.

Generelle notater: Bodde på Kaas og Lia og hadde 6 barn.

Ole giftet seg med Aaste Andersdatter den 27 Des 1819.

Barnet i dette ekteskapet var:

6         i.  John Olsen


13. Aaste Andersdatter, datter av Anders Johnsen. og Aslaug Torbjørnsdtr., ble født i Bergskot 59, 2 Heddal, ble døpt den 24 Sep 1797, og døde den 11 Feb 1881 83 år gammel.

Aaste giftet seg med Ole Halvorsen Kaasa den 27 Des 1819.

14. Ole Leifsen, sønn av Leif Johnsen og Mari Sveinungsdtr., ble født i Bøen-Brenna u, Yven Heddal, ble døpt den 26 Mar 1797 i Heddal stavkirke, og døde den 12 Des 1835 i Heddøla (druknet) 38 år gammel. Ancestral File-nummer: PRESTEKRONA 64 2.

Generelle notater: Ole kom fra gården Brenn u.Ylen 91,V1.4
Tone kom fra gården:36.XV Spærud og hun hadde 10 søsken.

Ole giftet seg med Thone Olsdatter den 4 Jun 1828.

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Leif Olesen ble født den 5 Jul 1828 i Brenna Heddal.

7        ii.  Mari Olsdatter

        iii.  Anlaug Olsdatter ble født den 30 Apr 1834 i Brenna Heddal og døde den 13 Mai 1835 i Brenna Heddal i en alder av 1 år.


15. Thone Olsdatter, datter av Ole Olsen og Annlaug Nirisdtr., ble født i Spærud, ble døpt den 24 Okt 1805 i Heddal stavkirke, og døde den 19 Apr 1853 i Brenna Heddal 47 år gammel.

Generelle notater: 3 barn

Thone giftet seg med Ole Leifsen den 4 Jun 1828.

Thone giftet seg deretter med Ellef Johannesen i Des 1836.Femte generasjon (Tippoldeforeldre)16. Aslak Syversen, sønn av Syver Aslaksen og Marte Willumsdatter, ble født i 1746 i Buskilsrud og døde den 17 Jun 1798 52 år gammel.

Generelle notater: Han var gårdbruker på Buskildrud, og i likhet med faren og brødrene var han en aktiv mann.

Aslak giftet seg med Anneken Fredrikk Henrichdatter Smith.

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Syver Aslaksen Skjolden ble født den 2 Jul 1789 i Buskilsrud.

         ii.  Christen Aslaksen Kverne ble født den 14 Feb 1791 i Buskilsrud.

        iii.  Wilhelm Aslaksen Rom ble født den 8 Apr 1793 i Buskilsrud.

8        iv.  Henrik Aslaksen Lund

          v.  Petter (Peder) Aslaksen Skårud ble født den 26 Feb 1798 i Buskilsrud.


17. Anneken Fredrikk Henrichdatter Smith, datter av Henrich Smith og Ukjent, ble født i 1755 i Buskilsrud Eidsberg og døde i 1827 i Lier I Askim 72 år gammel.

Generelle notater: Anneken blir å regne som Lunds slektens stammor. Hun var datter av Henrich Smit som var invandret fra Holland eller Tyskland. Han var ankersmed i Kristiania.
Hun kom som husjomfru hos sogneprest J.N.Wilse i Eidsberg. Hun var en begavet og særpreget kvinne som fikk et godt omdømme både i Eidsberg og Askim som ble hennes bosteder. Hun var også noe poetisk anlagt, så på dødsleiet skrev hun en avskjedsang til sine barn. Denne vil vi ta med for det forteller litt om hennes leligiøse og edle sinn.
Farvel mine sønner 6 samt deres ektefeller
når det behager Gud meg her ifra at kalde,
jeg håper at min Gud til nåde tar,
min sjel at jeg blant Englers tal
i himmelen blir sett.

Nu mine børn kjære som Gud meg haver givet,
min bønn til min Gud at han dem vil bevare
og føre dem vel frem av alle farer ut
jeg derfor nu dem hensetter til min Gud.

Mine smø børnebørn som Gud dem haver givet,
Gud vil lede dem at de må altid blive
i Guds frykt og lærdom at de kan takes Gud
Nu slutter jeg min sang
Farvel i Jesu navn.

Anneken Henrichsdatter,
Lier i Askim 17.april 1827

Etter Aslaks død i 1798 ble Anneken oppadgift med Thorer Olsen Skjolden. Hun måtte da skifte, og flyttet fra Buskelsrud i Eidsberg til Skjolden i Askim, så her vokste barna opp.
Thorer var i besittelse av flere gårder bl.a. Lier hvor Anneken var de siste leveår.
I dette ekteskap fikk Anneken to sønner: Ole født: 1800 på Buskelrud, og Anders født: 1802 på Skjolden.
Ole døde som ung (18 år). Anders Thorersen kom til Fange gård i Aremark. Hans etterkommere bor fremdeles på gården, Nuværende eier heter Brekke.

Anneken giftet seg med Aslak Syversen.

18. Engebret Larsen ble født i 1777 i Bøler Trømborg.

Engebret giftet seg med Helene Gulbrandsdtr..

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Inger Marie Engebretsdtr. ble født i 1803.

9        ii.  Kirsti Engebretsdtr. Bøler

        iii.  Anne Engebretsdtr. ble født i 1808.


19. Helene Gulbrandsdtr. ble født i 1775.

Helene giftet seg med Engebret Larsen.

20. Kristian Simonsen, sønn av Simen Paulsen og Johanne Johannesdatter, ble født i 1755 i Soprim og døde i 1838 i Soprim 83 år gammel.

Kristian giftet seg med Marte Jensdatter Heyerdahl i 1787.

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Simen Simonsen ble født i 1789 i Soprim og døde i 1790 i Soprim i en alder av 1 år.

         ii.  Inger Sofie Simonsen ble født i 1791 i Soprim og døde i 1841 i Ilebekk S.6-1, 4 50 år gammel.

        iii.  Jens Simonsen ble født i 1794 i Soprim og døde i 1795 i Soprim i en alder av 1 år.

         iv.  Karen Kristine Simonsen ble født i 1795 i Soprim og døde i 1796 i Soprim i en alder av 1 år.

          v.  Anne Kristine Simonsen ble født i 1796 i Soprim og døde i 1796 i Soprim.

         vi.  Mette Marie Kristiansdatter ble født i 1797 i Soprim og døde i 1864 i Skarebøl 67 år gammel.

        vii.  Karen Kristine Simonsen ble født i 1799 i Soprim.

10     viii.  Simon Simonsen

         ix.  Nikolai Simonsen ble født i 1804 i Soprim og døde i 1900 i Soprim 96 år gammel.

          x.  Jens Simonsen ble født i 1806 i Soprim og døde i 1852 i Soprim 46 år gammel.

         xi.  Johan Simonsen ble født i 1808 i Soprim og døde i 1809 i Soprim i en alder av 1 år.


21. Marte Jensdatter Heyerdahl, datter av Jens Heyerdahl og Karen Torstensdtr. Rakkestad, ble født i 1763 i Rakkestad Nordre og døde i 1854 i Soprim 91 år gammel.

Marte giftet seg med Kristian Simonsen i 1787.

22. Niels Finchenhagen, sønn av Finchenhagen Nils Jacobsen og Kristiane Lund, ble født den 21 Okt 1765 i Slidre og døde den 6 Okt 1807 i Hubre G Vang 41 år gammel.

Niels giftet seg med Elisabeth Juell omkring 1798.

Barn i dette ekteskapet var:

11        i.  Kristiane Finchenhagen

         ii.  Johan Henrik Finchenhagen ble født ca. 1805 i Pavestad.

        iii.  Nils Jakob Finchenhagen Heyerdahl ble født i Seljord.


23. Elisabeth Juell ble født i 1765.

Elisabeth giftet seg med Niels Finchenhagen omkring 1798.

24. Halvor Torkildsen ble født i Tinnes 39, IV, 6 Heddal.

Generelle notater: Han var gift 2 ganger, og hadde 1 barn med Anne Ellingsdtr., og 5 barn med Aaste som var Oles mor.

Halvor giftet seg med Aaste Andresdatter.

Barnet i dette ekteskapet var:

12        i.  Ole Halvorsen Kaasa


25. Aaste Andresdatter .

Aaste giftet seg med Halvor Torkildsen.

26. Anders Johnsen. sønn av Jon Andersen og Svanang Hansdatter, ble født i 1762 i Bergskot 59, 2 Heddal og døde den 29 Jun 1841 i Bergskot 59, 2 Heddal 79 år gammel.

Generelle notater: Dem hadde 8 barn.

Anders giftet seg med Aslaug Torbjørnsdtr. den 2 Feb 1784.

Barnet i dette ekteskapet var:

13        i.  Aaste Andersdatter


27. Aslaug Torbjørnsdtr. datter av Torbjørn Halvorsen og Aaste Nilsdatter, ble født i 1761 og døde den 16 Sep 1846 i Bergskot 59, 2 Heddal 85 år gammel.

Aslaug giftet seg med Anders Johnsen. den 2 Feb 1784.

28. Leif Johnsen, sønn av John Stenersen og Anne Tovsdatter, ble født i 1758 i Mork Heddal og døde den 3 Nov 1830 i Bøen-Brenna u, Yven Heddal 72 år gammel. Ancestral File-nummer: BØEN 91.

Leif giftet seg med Mari Sveinungsdtr. den 10 Okt 1788.

Barnet i dette ekteskapet var:

14        i.  Ole Leifsen


29. Mari Sveinungsdtr. datter av Sveinung Olsen og Helge Torbjørnsdtr., ble døpt den 23 Des 1758 i Heddal stavkirke og døde den 26 Apr 1816 i Bøen-Brenna u, Yven Heddal 57 år gammel.

Generelle notater: Strand Nordre 55

Mari giftet seg med Leif Johnsen den 10 Okt 1788.

30. Ole Olsen ble født i 1782 i Sem 37, 1, III Heddal og døde den 7 Mar 1831 i Tinnes Heddal 49 år gammel.

Ole giftet seg med Annlaug Nirisdtr. den 6 Nov 1804.

Barnet i dette ekteskapet var:

15        i.  Thone Olsdatter


31. Annlaug Nirisdtr. datter av Niri Nirisen Tofsrud. og Randi Halvorsdtr. Aase, ble født i Tofsrud 24, V1, 1 Heddal.

Annlaug giftet seg med Ole Olsen den 6 Nov 1804.

Sjette generasjon (Tipptippoldeforeldre)32. Syver Aslaksen, sønn av Aslak Alvsen og Anne Olsdatter, ble født i 1720 i Toen I Skiptv. og døde den 12 Aug 1798 i Salmonrud i Eidsberg 78 år gammel.

Generelle notater: Han ble eier av Salonrud og Buskilrud på same tid, (skjøte 20/12-1751). Han forpaktet suntollen(tienden), drev gjestgiveri og leide bort plass til miletær eksersis. Han ble etter datidens forhold usedvanlig rik.

Syver giftet seg med Marte Willumsdatter.

Barnet i dette ekteskapet var:

16        i.  Aslak Syversen


33. Marte Willumsdatter, datter av Willium Svendsen og Ukjent, ble født den 29 Sep 1729 i Vest Høye og døde den 11 Aug 1805 i Salmonrud 75 år gammel.

Marte giftet seg med Syver Aslaksen.

34. Henrich Smith ble født i Holland/Tyskland.

Henrich giftet seg med Ukjent.

Hans barn var:

17        i.  Anneken Fredrikk Henrichdatter Smith


40. Simen Paulsen, sønn av Paul Olsen og Ingeborg Evensdatter, ble født i 1725 i Soprim og døde i 1787 i Soprim 62 år gammel.

Simen giftet seg med Johanne Johannesdatter i 1751.

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Paul Simonsen ble født i 1753 i Soprim og døde i 1778 i Soprim 25 år gammel.

20       ii.  Kristian Simonsen

        iii.  Susanne Simensdatter ble født i 1758 i Søndre Soprim og døde i 1839 i Løren 31 81 år gammel.

         iv.  Nikolai Simonsen ble født i 1760 i Soprim og døde i 1801 i Pavestad N.136, 5 41 år gammel.

          v.  Svend Simonsen ble født i 1762 i Soprim og døde i 1763 i Soprim i en alder av 1 år.

         vi.  Julianne Simensdatter ble født i 1763 i Soprim.

        vii.  Inger Katrine Simensdatter ble født i 1764 i Soprim og døde i 1812 i Kingsrud 12 48 år gammel.

       viii.  Johanne Simensdatter ble født i 1766 i Soprim og døde i 1844 i Ilebekk S.6-1, 4 78 år gammel.

         ix.  Kristine Marie Simensdatter ble født i 1769 i Soprim og døde i 1885 i Soprim 116 år gammel.

          x.  Svend Simonsen ble født i 1771 i Soprim og døde i 1772 i Soprim i en alder av 1 år.

         xi.  Maren Simensdatter ble født i 1774 i Soprim og døde i 1797 i pavestad N.136-5 23 år gammel.


41. Johanne Johannesdatter ble født i 1730 i Soprim Søndre og døde i 1813 i Soprim 83 år gammel.

Johanne giftet seg med Simen Paulsen i 1751.

42. Jens Heyerdahl, sønn av Halvor Andersen og Mette Haagensdtr., ble født den 2 Jul 1731 i Rakkestad Høland, ble døpt den 29 Jul 1731, og ble begravet den 5 Mai 1786.

Jens giftet seg med Karen Torstensdtr. Rakkestad den 18 Des 1751.

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Mette Jensdatter Heyerdal ble født den 15 Aug 1753 i Rakkestad, Høland og døde den 15 Jun 1789 35 år gammel.

         ii.  Anders Jensen Heyerdahl ble født i 1757 i Rakkestad Høland og døde i 1832 75 år gammel.

        iii.  Kristine Jensdatter Heyerdahl ble født i 1760 i Rakkestad Nordre og døde i 1826 i Soprim Nordre 66 år gammel.

21       iv.  Marte Jensdatter Heyerdahl


43. Karen Torstensdtr. Rakkestad, datter av Torsten Christensen og Ukjent, ble født den 15 Mar 1729 i Rakkestad og døde den 5 Okt 1815 86 år gammel.

Karen giftet seg med Jens Heyerdahl den 18 Des 1751.

44. Finchenhagen Nils Jacobsen, sønn av Jacob Nielsen og Berthe Finchenhagen, ble født i 1727 og døde i Løyten.

Finchenhagen giftet seg med Kristiane Lund.

Barnet i dette ekteskapet var:

22        i.  Niels Finchenhagen


45. Kristiane Lund ble født i 1727 i Hedemarken.

Kristiane giftet seg med Finchenhagen Nils Jacobsen.

52. Jon Andersen ble født i Ylen-Klyberg 69, 1 Heddal.

Jon giftet seg med Svanang Hansdatter.

Barnet i dette ekteskapet var:

26        i.  Anders Johnsen.


53. Svanang Hansdatter .

Svanang giftet seg med Jon Andersen.

54. Torbjørn Halvorsen .

Torbjørn giftet seg med Aaste Nilsdatter.

Barnet i dette ekteskapet var:

27        i.  Aslaug Torbjørnsdtr.


55. Aaste Nilsdatter .

Aaste giftet seg med Torbjørn Halvorsen.

56. John Stenersen, sønn av Stener Halvorsen og Gunhild Olsdatter, ble født i 1718 i Mork Heddal. Ancestral File-nummer: MORK MELLOM 86.

John giftet seg med Anne Tovsdatter den 6 Okt 1745.

Barnet i dette ekteskapet var:

28        i.  Leif Johnsen


57. Anne Tovsdatter ble født i Ramberg Heddal.

Generelle notater: 9 barn

Anne giftet seg med John Stenersen den 6 Okt 1745.

58. Sveinung Olsen ble født i 1715 i nedre Strand Heddal og ble begravet den 24 Mai 1804.

Sveinung giftet seg med Helge Torbjørnsdtr. den 6 Apr 1745.

Barnet i dette ekteskapet var:

29        i.  Mari Sveinungsdtr.


59. Helge Torbjørnsdtr. datter av Torbjørn Johannesen og Thuri Ellefsdtr., ble født i 1719 i Ylen Nordre Heddal og ble begravet den 29 Mar 1808 i Heddal stavkirke.

Helge giftet seg med Sveinung Olsen den 6 Apr 1745.

62. Niri Nirisen Tofsrud. sønn av Niri Kittilsen og Anlaug Anunsdatter Ingolfdrud, ble født i 1766 i Tofsrud 24, V1, 1 Heddal og døde den 10 Mai 1816 50 år gammel.

Niri giftet seg med Randi Halvorsdtr. Aase.

Barnet i dette ekteskapet var:

31        i.  Annlaug Nirisdtr.


63. Randi Halvorsdtr. Aase, datter av Ukjent og Liv Sondresdatter, ble født i 1761 i Åse søndre 79, 8 Heddal og døde den 26 Des 1837 i Tofsrud 24, V1, 1 Heddal 76 år gammel.

Randi giftet seg med Niri Nirisen Tofsrud..

Syvende generasjon (3x tippoldeforeldre)64. Aslak Alvsen, sønn av Alv Simonsen og Ukjent, ble født omkring 1670 i Toen I Skiptvet.

Generelle notater: Han gikk i sin fars fotspor og arbeidet med tømmer og var leilending.
Da han giftet seg ble han nevnt som dragon (soldat)

Aslak giftet seg med Anne Olsdatter.

Barnet i dette ekteskapet var:

32        i.  Syver Aslaksen


65. Anne Olsdatter, datter av Ukjent og Rønnaug Torbjørnsdtr., ble født i Salseng I Skiptvet.

Anne giftet seg med Aslak Alvsen.

66. Willium Svendsen ble født omkring 1675 og døde i 1742 i en alder av omkring 67 år.

Willium giftet seg med Ukjent.

Hans barn var:

33        i.  Marte Willumsdatter


80. Paul Olsen, sønn av Ole Åsmundsen og Ukjent, ble født ca. 1691 i Soprim og døde i 1749 i Soprim i en alder av omkring 58 år.

Paul giftet seg med Ingeborg Evensdatter.

Barn i dette ekteskapet var:

40        i.  Simen Paulsen

         ii.  Ingrid Paulsdatter ble født i 1727 i Soprim og døde i 1793 i Naddum Hellesjø 126 66 år gammel.

        iii.  Mari Paulsdatter ble født i 1730 i Soprim og døde i Hverven 156.

         iv.  Marte Paulsdatter ble født i 1736 i Soprim og døde i 1736 i Soprim.


81. Ingeborg Evensdatter, datter av Even Mortensen og Kirsti Torbjørnsdatter, ble født ca. 1698 i Soprim.

Ingeborg giftet seg med Paul Olsen.

84. Halvor Andersen ble født i 1690 i Haneborg og døde den 11 Mai 1742 i Rakkestad Høland 52 år gammel.

Halvor giftet seg med Mette Haagensdtr. i 1714.

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Jørgen Halvorsen ble født i Rakkestad Høland.

         ii.  Svend Halvorsen ble født i Rakkestad Høland.

        iii.  Erik Halvorsen ble født i 1712 i Rakkestad Høland og døde i 1754 i Hornås 42 år gammel.

         iv.  Christopher Halvorsen ble født i Rakkestad Høland.

          v.  Haagen Halvorsen ble født i 1715 i Rakkestad Høland.

         vi.  Christian Halvorsen ble født den 19 Mai 1723 i Rakkestad Høland.

42      vii.  Jens Heyerdahl

       viii.  Anne Halvorsdtr. ble født den 12 Mar 1738 i Rakkestad Høland.


85. Mette Haagensdtr. datter av Haagen Larsen. og Anne Jorgensdtr., ble født i 1697 i Rakkestad Høland og ble begravet den 21 Feb 1770.

Mette giftet seg med Halvor Andersen, sønn av Anders Halvorsen og Marte Reiersdtr.,.

Barnet i dette ekteskapet var:

          i.  Heyerdal Jens Halvorsen ble født den 29 Jul 1731 i Rakkestad, Høland og ble begravet den 5 Mai 1786.

Mette giftet seg deretter med Mads Guldmundsen den 5 Okt 1762.

Mette giftet seg deretter med Halvor Andersen i 1714.

86. Torsten Christensen ble født i Rakkestad.

Torsten giftet seg med Ukjent.

Hans barn var:

43        i.  Karen Torstensdtr. Rakkestad


88. Jacob Nielsen, sønn av Niels Larsen og Ellen Michelsdatter, ble født i 1693 i Vang Hedem..

Jacob giftet seg med Berthe Finchenhagen omkring 1725.

Barnet i dette ekteskapet var:

44        i.  Finchenhagen Nils Jacobsen


89. Berthe Finchenhagen ble født i 1692 i Vang.

Berthe giftet seg med Jacob Nielsen omkring 1725.

112. Stener Halvorsen, sønn av Halvor Helgesen og Margit Stenersdtr., ble født i 1686 i Mork Heddal og ble begravet den 29 Mar 1765.

Stener giftet seg med Gunhild Olsdatter i Mai 1718.

Barnet i dette ekteskapet var:

56        i.  John Stenersen


113. Gunhild Olsdatter ble født i Mork Heddal.

Generelle notater: Hadde 4 barn

Gunhild giftet seg med Stener Halvorsen i Mai 1718.

118. Torbjørn Johannesen ble født i 1678 i Midtstrand-Ylen Heddal, døde i Ylen Heddal, og ble begravet den 18 Sep 1763 i Heddal stavkirke.

Torbjørn giftet seg med Thuri Ellefsdtr..

Barnet i dette ekteskapet var:

59        i.  Helge Torbjørnsdtr.


119. Thuri Ellefsdtr. datter av Ellef Nielsen. og Ragnhild Gregardsdtr., ble født i 1672 i Tveitan Heddal, døde i Ylen Heddal, og ble begravet den 18 Aug 1741 i Heddal stavkirke.

Thuri giftet seg med Torbjørn Johannesen.

124. Niri Kittilsen, sønn av Anund Pedersen og Thone Nirisdtr., ble født den 20 Okt 1723 i Tofsrud 24, III Heddal og ble begravet den 13 Mai 1773.

Niri giftet seg med Anlaug Anunsdatter Ingolfdrud den 1 Okt 1753.

Barnet i dette ekteskapet var:

62        i.  Niri Nirisen Tofsrud.


125. Anlaug Anunsdatter Ingolfdrud ble født i Ingolfsrud 6 IV.3 Heddal, ble døpt i Sep 1728, og ble begravet den 27 Jul 1772 i Tofsrud 24, III Heddal.

Anlaug giftet seg med Niri Kittilsen den 1 Okt 1753.

127. Liv Sondresdatter .

Liv giftet seg med Ukjent.

Hennes barn var:

63        i.  Randi Halvorsdtr. AaseÅttende generasjon (4x tippoldeforeldre)128. Alv Simonsen ble født omkring 1640 i Onstad-Dalen, Skiptvet og døde i Toen I Skiptvet.

Generelle notater: Leif Bjarne Lund har samlet inn en masse opplysninger om Lundslekten gjennom 340 år (1630-1980)
Han ga ut et hefte april 1982 og disse opplysningene har jeg lagt inn på data og føyet til en del nye opplysninger ettersom familien er blitt større.
Tekstene som er skrevet inn her er fra Bjarne Lunds hefte.
Jeg er takknemlig for at de som måtte lese dette at dere går igjennom deres slekt og noterer ting som mangler, og personer som er født eller inngiftet etter at dette er skrevet.
Vi skylder Bjarne Lund for det store arbeidet han har gjort å fortsette arbeidet videre.
Dere kan sende det på mail; henry@nsn.no ellerringe meg på telefon 67976040 eller mobil: 90752777
Henry Vestreng.Først en historisk oversikt av gården Lund i Høland

ården Lund er omtalt i biskop Eysteins jordbok for 1394. Den var i 1594 nevnt som fullgård(storgård), og ligger i syd-østelig retning av bygden. I luftlinje er det 30 km. til svenskegrensen. I dennorsk-svenske krig i 1807 og 1808 var det trefninger på gården. Merker etter skyttergraver har vært synbare 150 år etter.
I samme bok er også navnet berørt. I eldre tid var navnet Lunder, senere het den Lunden, og i nyere tid har skrivemåten vært Lund.
Den 11.desember 1826 ble gården solgt og skjøtet over fra oberstløitnant Roll-Guldbrandsen til Henrich Aslachsen Berger fra Askim prestegjeld. Fra denne tid har samme slekt bodd på gården. Det var vanlig i denne tid at eieren, eller de som var bosatt et sted tok stedsnavnet som familienavn. Sli også her gled Lund automatisk inn som familienavn.
Som slektens stamforeldre regner en fra den tid da Lund kom inn i familiens eie i 1826.

Alv. Simonsen
Hans hustru er ukjent. Han var leilending (bruker) på flere gårder i Skipvet bl.a. på Toen gård.
I denne tiden var det livlig tømmertrafikk med England som kjøpte trelast til skipsbyggrier o.l.. Her var han tømmeroppkjøper og fløytet tømmeret fra Grønsund i Skiptvet og ned til Sarpsborg. Han fikk tilnavnet: Tømmerfløteren fra Onstad-dalen. I en avisartikkel i Øvre Smålenenes den 17/11-1961 om gamle slekter står det:"Denne slekten var i sin tid en av de best kjente i våre bygder". Han dødepå Toen i Skiptvet. Dato er ukjent.

Alv giftet seg med Ukjent.

Hans barn var:

64        i.  Aslak Alvsen


131. Rønnaug Torbjørnsdtr. ble født i Salseng i Askim.

Rønnaug giftet seg med Ukjent.

Hennes barn var:

65        i.  Anne Olsdatter


160. Ole Åsmundsen ble født i Tønneberg.

Ole giftet seg med Ukjent.

Hans barn var:

80        i.  Paul Olsen


162. Even Mortensen, sønn av Morten Børgersen og Ingrid Knudsdatter, ble født i 1664 i Soprim og døde i 1728 i Soprim 64 år gammel.

Even giftet seg med Kirsti Torbjørnsdatter ca. 1695.

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Lisbet Evensdatter ble født ca. 1686 i Daltorp og døde i 1782 i Daltorp i en alder av omkring 96 år.

81       ii.  Ingeborg Evensdatter

        iii.  Johanne Evensdatter ble født ca. 1698 i Soprim og døde i 1754 i Sø Enger i en alder av omkring 56 år.


163. Kirsti Torbjørnsdatter, datter av Torbjørn Brynildsen og Kari Olsdatter, ble født i 1657 i Åmodt Setskog og døde i 1742 i Soprim 85 år gammel.

Kirsti giftet seg med Even Mortensen ca. 1695.

Kirsti giftet seg deretter med Svend Evensen.


170. Haagen Larsen. ble født i Rakkestad Høland og døde den 29 Nov 1698.

Generelle notater: Var lensmann i Høland

Haagen giftet seg med Anne Jorgensdtr..

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Svend Haagensen ble født i 1690 i Rakkestad Høland.

85       ii.  Mette Haagensdtr.


171. Anne Jorgensdtr. datter av Bentz Nielsen Muus. og Ukjent,.

Anne giftet seg med Haagen Larsen..

176. Niels Larsen ble født i 1660 i Furnes.

Niels giftet seg med Ellen Michelsdatter omkring 1690.

Barnet i dette ekteskapet var:

88        i.  Jacob Nielsen


177. Ellen Michelsdatter ble født i 1660 i Furnes.

Ellen giftet seg med Niels Larsen omkring 1690.

224. Halvor Helgesen ble født i 1655 i Mork Heddal og ble begravet den 9 Jul 1735. Ancestral File-nummer: MORK MELLOM 86.

Halvor giftet seg med Margit Stenersdtr..

Barnet i dette ekteskapet var:

112       i.  Stener Halvorsen


225. Margit Stenersdtr. datter av Stener Sondresen. og Torgunn Gregardsdtr., ble født i 1651 i Bakka Heddal og ble begravet den 14 Mai 1737. Ancestral File-nummer: BAKKA 29.

Generelle notater: Hadde 2 barn

Margit giftet seg med Halvor Helgesen.

238. Ellef Nielsen. ble født i 1614 i Tveitan Heddal og døde i Tveitan Heddal.

Ellef giftet seg med Ragnhild Gregardsdtr..

Barnet i dette ekteskapet var:

119       i.  Thuri Ellefsdtr.


239. Ragnhild Gregardsdtr. ble født i 1628 i Ryen Heddal og døde før 1690.

Ragnhild giftet seg med Ellef Nielsen..

248. Anund Pedersen, sønn av Peder Anundsen og Bergit Johnsdatter, ble født i Seljord, ble døpt i 1699, døde i Ingolfsrud 6 IV.3 Heddal,, og ble begravet den 2 Okt 1764.

Anund giftet seg med Thone Nirisdtr. den 26 Jun 1727.

Barnet i dette ekteskapet var:

124       i.  Niri Kittilsen


249. Thone Nirisdtr.

Thone giftet seg med Anund Pedersen den 26 Jun 1727.

Niende generasjon (5x tippoldeforeldre)324. Morten Børgersen, sønn av Børger Olsen Naddum og Gunhild Evensdatter, ble født i 1630 og døde i 1710 i Soprim 80 år gammel.

Morten giftet seg med Ingrid Knudsdatter.

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Ole Mortensen ble født ca. 1644 i Evenby Søndre og døde i 1693 i Evenby Søndre i en alder av omkring 49 år.

         ii.  Gunhild Mortensdatter ble født ca. 1661 og døde ca. 1706 i en alder av omkring 45 år.

        iii.  Toran Mortensdatter ble født ca. 1663 og døde etter 1728.

162      iv.  Even Mortensen

          v.  Knut Mortensen ble født i 1668 i Soprim og døde i 1735 i Skarebøl 67 år gammel.

         vi.  Tarald Mortensen ble født i 1680 i Soprim og døde i Logn 52.


325. Ingrid Knudsdatter ble født i Soprim.

Ingrid giftet seg med Morten Børgersen.

326. Torbjørn Brynildsen, sønn av Brynild og Ukjent, ble født i 1626 i Sverige og døde i 1692 i Åmot Setskog 66 år gammel.

Torbjørn giftet seg med Kari Olsdatter.

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Ingeborg Torbjørnsdatter ble født i Åmot Setskog og døde i 1701 i Hornås.

         ii.  Siver Torbjørnsen ble født ca. 1651 i Åmot og døde i 1713 i Åmot i en alder av omkring 62 år.

        iii.  Gulbrand Torbjørnsen ble født i 1652 i Åmot Setskog og døde i 1696 i Kjelle 44 år gammel.

163      iv.  Kirsti Torbjørnsdatter

          v.  Halvor Torbjørnsen ble født ca. 1658 i Åmot Setskog og døde i 1727 i en alder av omkring 69 år.

         vi.  Peder Torbjørnsen ble født i 1660 i Åmot Setskog og døde i 1701 41 år gammel.

        vii.  Brynild Torbjørnsen ble født i 1662 i Åmot Setskog.

       viii.  Kari Torbjønsen ble født ca. 1663 i Åmot Setskog og døde i 1733 i en alder av omkring 70 år.


327. Kari Olsdatter ble født omkring 1630 i Sverige og døde i Des 1700 i Åmot Setskog i en alder av omkring 70 år.

Kari giftet seg med Torbjørn Brynildsen.

342. Bentz Nielsen Muus.

Bentz giftet seg med Ukjent.

Hans barn var:

171       i.  Anne Jorgensdtr.


450. Stener Sondresen. sønn av Sondre Bakka. og Marthe, døde før 1665 i Bakka Heddal.

Stener giftet seg med Torgunn Gregardsdtr. før 1646.

Barnet i dette ekteskapet var:

225       i.  Margit Stenersdtr.


451. Torgunn Gregardsdtr.

Generelle notater: Hadde 5 barn

Torgunn giftet seg med Stener Sondresen. før 1646.

496. Peder Anundsen, sønn av Anund Ellingsen og Gunhild Pedersdatter, ble født i 1664 i Ingolfsrud 6 IV.3 Heddal og ble begravet den 3 Mar 1711.

Peder giftet seg med Bergit Johnsdatter i 1693.

Barnet i dette ekteskapet var:

248       i.  Anund Pedersen


497. Bergit Johnsdatter, datter av John Halvorsen og Anlaug Johannesdtr., ble født i 1652 i Baugerud 77.1.7 Heddal og døde den 21 Nov 1742 90 år gammel.

Generelle notater: Bergit var gift første gang med Kittil Sivertsen fra Seljord

Bergit giftet seg med Peder Anundsen i 1693.

Tiende generasjon (6x tippoldeforeldre)648. Børger Olsen Naddum ble født i Naddum Søndre.

Børger giftet seg med Gunhild Evensdatter.

Barnet i dette ekteskapet var:

324       i.  Morten Børgersen


649. Gunhild Evensdatter, datter av Even Kristoffersen og Ukjent,.

Gunhild giftet seg med Børger Olsen Naddum.

652. Brynild ble født omkring 1596 i Skillingmark Sverige og døde omkring 1650 i en alder av omkring 54 år.

Brynild giftet seg med Ukjent.

Hans barn var:

326       i.  Torbjørn Brynildsen


900. Sondre Bakka. døde før 1645 i Bakka Heddal. Ancestral File-nummer: BAKKA 29.

Generelle notater: Bodde på Bakka i 1602 og 1625 kaldes ogsaa for Søndre Ryen

Sondre giftet seg med Marthe.

Barnet i dette ekteskapet var:

450       i.  Stener Sondresen.


901. Marthe døde i 1649.

Generelle notater: Hadde 1 sønn

Marthe giftet seg med Sondre Bakka..

992. Anund Ellingsen ble født i 1603 i Ingolfsrud 6 IV.3 Heddal og ble begravet den 12 Jan 1699.

Generelle notater: De bodde på Kleppen fra 1682-1685 Senere på Ingolfsrud.

Anund giftet seg med Gunhild Pedersdatter.

Barnet i dette ekteskapet var:

496       i.  Peder Anundsen


993. Gunhild Pedersdatter, datter av Ukjent og Sussanna Pedersdatter, ble født i 1628 i Ingolfsrud 6 IV.3 Heddal og ble begravet den 10 Mar 1711.

Gunhild giftet seg med Anund Ellingsen.

994. John Halvorsen ble født i 1608 i Baugerud 77.1.7 Heddal og ble begravet den 3 Apr 1690.

Generelle notater: Bodde på Baugerud fra 1645 til 1690.

John giftet seg med Anlaug Johannesdtr..

Barnet i dette ekteskapet var:

497       i.  Bergit Johnsdatter


995. Anlaug Johannesdtr.

Anlaug giftet seg med John Halvorsen.

11. Generasjon (7x tippoldeforeldre)1298. Even Kristoffersen ble født omkring 1590.

Even giftet seg med Ukjent.

Hans barn var:

649       i.  Gunhild Evensdatter


1987. Sussanna Pedersdatter døde i 1682.

Generelle notater: Susanne var gift for for annen gang med John Andersen. De hadde ingen barn sammen, nen Susanne harr 2 barn fra første ekteskap. Vavnet her kjenner vi ikke.

Sussanna giftet seg med Ukjent.

Hennes barn var:

993       i.  Gunhild Pedersdatter