Etterkommere av Gulbrand PedersenFørste generasjon1. Gulbrand Pedersen ble født i 1706.

Gulbrand giftet seg med Marie Olsdatter i 1730. Marie ble født i 1709 og døde i 1782 i Ruud Nordre 73 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 2 K    i. Kirsten Gulbrandsdatter ble født i 1730 i Rud.

+ 3 K    ii. Pernille Gulbrandsdatter ble født i 1733 i Ruud Nordre.

+ 4 K    iii. Marie Gulbrandsdatter ble født i 1736 i Ruud Nordre og døde i 1801 i Ruud Nordre 65 år gammel.

+ 5 M    iv. Peder Gulbrandsen ble født i 1739 i Ruud Nordre og døde i 1809 i Ruud Nordre 70 år gammel.

+ 6 M    v. Ole Gulbrandsen ble født i 1742 i Ruud Nordre.

+ 7 M    vi. Kristian Gulbrandsen ble født i 1745 i Ruud Nordre og døde i 1774 i Ruud Nordre 29 år gammel.

+ 8 K    vii. Dorte Gulbrandsdatter ble født i 1748 i Ruud Nordre og døde i 1748 i Ruud Nordre.

Andre generasjon


2. Kirsten Gulbrandsdatter (Gulbrand1) ble født i 1730 i Rud.

Kirsten giftet seg med Even Auesen i 1756. Even ble født i 1708 og døde i 1774 i Slorbak 66 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 9 M    i. Gulbrand Evensen ble født i 1757 i Slorbak og døde i 1816 i Åser Hafsten 59 år gammel.

+ 10 K    ii. Marte Evensdatter ble født i 1759 i Slorbak og døde i 1759 i Slorbak.

+ 11 K    iii. Marie Evensdatter ble født i 1760 i Slorbak og døde i 1838 i Fallet Nordre 78 år gammel.

+ 12 M    iv. Nils Evensen ble født i 1763 i Slorbak og døde i 1837 i Sander 74 år gammel.

+ 13 K    v. Gunhild Evensdatter ble født i 1767 i Slorbak og døde i 1852 i Ringsaker 85 år gammel.

+ 14 M    vi. Peder Evensen ble født i 1769 i Slorbak og døde i 1769 i Slorbak.

+ 15 M    vii. Ole Evensen ble født i 1771 i Slorbak.

3. Pernille Gulbrandsdatter (Gulbrand1) ble født i 1733 i Ruud Nordre.

Pernille giftet seg med Jon Nilsen i 1753. Jon ble født i 1727 i Bunes Søndre Høland.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 16 M    i. Peder Jonsen ble født i 1754 i Ruud og døde i 1818 i Hellesjø 64 år gammel.

4. Marie Gulbrandsdatter (Gulbrand1) ble født i 1736 i Ruud Nordre og døde i 1801 i Ruud Nordre 65 år gammel.

Marie giftet seg med Torkild Arnesen Ballerud, sønn av Arne Andersen og Anne Olsdatter, i 1764. Torkild ble født i 1739 i Stadsenga og døde i 1818 79 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 17 K    i. Kristine Torkildsdatter ble født i 1765 i Ruud.

+ 18 M    ii. Gulbrand Torkildsen ble født i 1767 i Toen og døde i 1844 i Brangerud 6 77 år gammel.

+ 19 M    iii. Mads Torkildsen ble født i 1777 i Ruud.

5. Peder Gulbrandsen (Gulbrand1) ble født i 1739 i Ruud Nordre og døde i 1809 i Ruud Nordre 70 år gammel.

Peder giftet seg med Marte Engebretsdatter, datter av Engebret Olsen og Mari Madsdatter, i 1766. Marte ble født i 1743 i Halvorsrud V.Aurskog og døde i 1829 i Ruud Nordre 86 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 20 K    i. Marte Pedersdatter Ruud .

+ 21 K    ii. Kristine Pedersdatter ble født i 1768 i Ruud Nordre og døde i 1770 i Ruud Nordre 2 år gammel.

+ 22 K    iii. Kristine Pedersdatter ble født i 1770 i Ruud Nordre og døde i 1773 i Ruud Nordre 3 år gammel.

+ 23 K    iv. Anne Pedersdatter ble født i 1781 i Ruud og døde i 1843 i Ruud 62 år gammel.

6. Ole Gulbrandsen (Gulbrand1) ble født i 1742 i Ruud Nordre.

7. Kristian Gulbrandsen (Gulbrand1) ble født i 1745 i Ruud Nordre og døde i 1774 i Ruud Nordre 29 år gammel.

8. Dorte Gulbrandsdatter (Gulbrand1) ble født i 1748 i Ruud Nordre og døde i 1748 i Ruud Nordre.

Tredje generasjon


9. Gulbrand Evensen (Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1757 i Slorbak og døde i 1816 i Åser Hafsten 59 år gammel.

10. Marte Evensdatter (Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1759 i Slorbak og døde i 1759 i Slorbak.

11. Marie Evensdatter (Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1760 i Slorbak og døde i 1838 i Fallet Nordre 78 år gammel.

Marie giftet seg med Anders Olsen Helgerud, sønn av Ole Knutsen og Anne Halvorsdatter, i 1800. Anders ble født i 1766 i Fallet Nordre og døde i 1804 i Fallet Nordre 38 år gammel.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 24 K    i. Anne Marie Andersdatter ble født i 1802 i Fallet Nordre.

12. Nils Evensen (Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1763 i Slorbak og døde i 1837 i Sander 74 år gammel.

Nils giftet seg med Marie Amundsdatter i 1783. Marie ble født i Nordby/Sandet Botner.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 25 K    i. Kristine Nilsdatter ble født i 1796 i Mørnes og døde i 1880 i Vestby Komnes 84 år gammel.

13. Gunhild Evensdatter (Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1767 i Slorbak og døde i 1852 i Ringsaker 85 år gammel.

Gunhild giftet seg med Christian Heyerdahl, sønn av Halvor Heyerdahl og Marte Dortea Bassøe, i 1795. Christian ble født i Stensrud Ringsaker.

14. Peder Evensen (Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1769 i Slorbak og døde i 1769 i Slorbak.

15. Ole Evensen (Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1771 i Slorbak.

16. Peder Jonsen (Pernille Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1754 i Ruud og døde i 1818 i Hellesjø 64 år gammel.

17. Kristine Torkildsdatter (Marie Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1765 i Ruud.

18. Gulbrand Torkildsen (Marie Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1767 i Toen og døde i 1844 i Brangerud 6 77 år gammel.

Gulbrand giftet seg med Ingeborg Olsdatter, datter av Ole Asbjørnsen og Anne Eriksdatter,. Ingeborg ble født i 1788 i Ilebekk og døde i 1871 i Brangerud 83 år gammel. De var barnløse.

19. Mads Torkildsen (Marie Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1777 i Ruud.

20. Marte Pedersdatter Ruud (Peder2, Gulbrand1).

Marte giftet seg med Engebret Andersen, sønn av Anders Andersen og Ragnhild Kristoffersdatter, i 1798. Engebret ble født i 1778 i Komnes Vestre og døde i 1798 i Komnes 20 år gammel.

21. Kristine Pedersdatter (Peder2, Gulbrand1) ble født i 1768 i Ruud Nordre og døde i 1770 i Ruud Nordre 2 år gammel.

22. Kristine Pedersdatter (Peder2, Gulbrand1) ble født i 1770 i Ruud Nordre og døde i 1773 i Ruud Nordre 3 år gammel.

23. Anne Pedersdatter (Peder2, Gulbrand1) ble født i 1781 i Ruud og døde i 1843 i Ruud 62 år gammel.

Anne giftet seg med Nils Brynildsen i 1805. Nils ble født i 1785 i Bjerkenes og døde i 1859 i Ruud Nordre 74 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 26 M    i. Gulbrand Nilsen ble født i 1805 i Ruud Nordre og døde i 1809 i Ruud Nordre 4 år gammel.

+ 27 K    ii. Berte Nilsdatter ble født i 1808 i Ruud Nordre.

+ 28 K    iii. Gunhild Nilsdatter ble født i 1810 i Ruud Nordre.

+ 29 K    iv. Pernille Nilsdatter ble født i 1812 i Rud 69 og døde i 1850 i Grepperud 38 år gammel.

+ 30 K    v. Bolette Nilsdatter ble født i 1812 i Ruud Nordre og døde i 1813 i Ruud Nordre i en alder av 1 år.

+ 31 K    vi. Marte Nilsdatter ble født i 1814 i Ruud Nordre og døde i 1833 i Bjerkenes 19 år gammel.

+ 32 K    vii. Borette Nilsdatter ble født i 1816 i Ruud Nordre og døde i 1837 i Ruud Nordre 21 år gammel.

+ 33 K    viii. Helene Nilsdatter ble født i 1818 i Ruud Nordre og døde i 1850 i Ruud Nordre 32 år gammel.

+ 34 K    ix. Kristine Nilsdatter ble født i 1820 i Ruud Nordre og døde i 1864 i Fallet 44 år gammel.

+ 35 M    x. Peder Nilsen Ruud ble født den 1 Mar 1822 i Ruud, døde den 11 Nov 1910 i Ruud 69 88 år gammel, og ble begravet den 19 Nov 1910.

+ 36 M    xi. Brynild Nilsen Ruud ble født i 1824 i Ruud 69.

+ 37 K    xii. Marie Nilsdatter ble født i 1827 i Ruud Honoseng.

Fjerde generasjon


24. Anne Marie Andersdatter (Marie Evensdatter3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1802 i Fallet Nordre.

25. Kristine Nilsdatter (Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1796 i Mørnes og døde i 1880 i Vestby Komnes 84 år gammel.

Kristine giftet seg med Jon Paulsen i 1821. Jon ble født ca. 1792 i Vestby Komnes og døde i 1856 i Vestby Komnes i en alder av omkring 64 år.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 38 M    i. Even Jonsen ble født i 1822 i Sander og døde i 1896 i Enerud Ihlebæk 74 år gammel.

+ 39 M    ii. Kristian Jonsen ble født i 1824 i Vestby Komnes og døde i Grimsrud Trøgstad.

+ 40 M    iii. Anders Jonsen ble født i 1828 i Vestby Komnes Øya.

+ 41 K    iv. Marie Jonsdatter ble født i 1831 i Vestby Komnes.

+ 42 K    v. Pauline Jonsdatter ble født i 1833 i Vestby Komnes.

+ 43 K    vi. Georgine (Jørgine Jonsdatter ble født i 1836 i Vestby Komnes og døde i Frøshaug Trøgstad.

+ 44 M    vii. Anton Jonsen ble født i 1839 i Vestby Komnes og døde i Nøkleby Trøgstad.

26. Gulbrand Nilsen (Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1805 i Ruud Nordre og døde i 1809 i Ruud Nordre 4 år gammel.

27. Berte Nilsdatter (Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1808 i Ruud Nordre.

Berte giftet seg med Andreas Toresen Tveten i 1832. Andreas ble født i Trøgstad.

28. Gunhild Nilsdatter (Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1810 i Ruud Nordre.

Gunhild giftet seg med Anders Markusen Kirkeby i 1837. Anders ble født i Trøgstad.

29. Pernille Nilsdatter (Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1812 i Rud 69 og døde i 1850 i Grepperud 38 år gammel.

Pernille giftet seg med Engebret Gudmundsen, sønn av Gudmund Madsen Toverud og Marte Engebretsdatter, i 1831. Engebret ble født i 1804 i Toverud Aurskog og døde i 1869 i Gromsrud 65 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 45 K    i. Gunhild Matea Engebretsdatter ble født i 1832 i Grepperud og døde i 1896 i Skamo 64 år gammel.

+ 46 M    ii. Johan Anton Engebretsen ble født i 1834 i Grepperud Nordre og døde i Kristiania.

+ 47 M    iii. Nils Kristian Engebretsen ble født i 1836 i Grepperud Nordre og døde i Finstad Eidsvoll.

+ 48 K    iv. Bolette Engebretsdatter ble født i 1838 i Grepperud Nordre og døde i 1893 i Furulund 55 år gammel.

+ 49 M    v. Gudmund Engebretsen ble født i 1840 i Grepperud Nordre og døde i Kristiania.

+ 50 M    vi. Milian Engebretsen ble født i 1845 i Grepperud Nordre.

+ 51 K    vii. Anne Engebretsdatter ble født i 1847 i Grepperud Nordre.

+ 52 M    viii. Halvor Engebretsen ble født i 1850 i Grepperud Nordre og døde i 1850 i Grepperud Nordre.

30. Bolette Nilsdatter (Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1812 i Ruud Nordre og døde i 1813 i Ruud Nordre i en alder av 1 år.

31. Marte Nilsdatter (Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1814 i Ruud Nordre og døde i 1833 i Bjerkenes 19 år gammel.

32. Borette Nilsdatter (Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1816 i Ruud Nordre og døde i 1837 i Ruud Nordre 21 år gammel.

33. Helene Nilsdatter (Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1818 i Ruud Nordre og døde i 1850 i Ruud Nordre 32 år gammel.

34. Kristine Nilsdatter (Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1820 i Ruud Nordre og døde i 1864 i Fallet 44 år gammel.

Kristine giftet seg med Johan Johannesen Katterud i 1864. Johan ble født i 1820 i Katterud.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 53 K    i. Anne Johansdatter ble født i 1847 i Fallet Eid og døde i 1847 i Fallet Eid.

+ 54 K    ii. Anne Johansdatter ble født i 1848 i Fallet Eid og døde i 1871 i Fallet Eid 23 år gammel.

+ 55 M    iii. Hans Johansen ble født i 1852 i Fallet Eid.

+ 56 K    iv. Nikoline Johansdatter ble født i 1854 i Fallet Eid og døde i 1857 i Fallet Eid 3 år gammel.

+ 57 K    v. Julianne Johansdatter ble født i 1855 i Fallet Eid og døde i USA.

+ 58 K    vi. Randine Johansdatter ble født i 1860 i Fallet Eid og døde i Østre Aker.

+ 59 K    vii. Helene Johansdatter Fallet ble født i 1862 i Fallet og døde i USA.

35. Peder Nilsen Ruud (Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 1 Mar 1822 i Ruud, døde den 11 Nov 1910 i Ruud 69 88 år gammel, og ble begravet den 19 Nov 1910.

Peder giftet seg med Marie Gunille Evensdatter, datter av Even Olsen Vestreng og Karen Olsdatter, i 1847. Marie ble født i 1820 i Komnes og døde før 1857.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 60 M    i. Anton Pedersen Ruud ble født i 1847 i Ruud Nordre og døde i USA.

+ 61 M    ii. Hans Eilert Pedersen Ruud ble født den 19 Des 1849 i Ruud, døde den 6 Sep 1927 i Rud 77 år gammel, og ble begravet den 13 Sep 1927.

+ 62 M    iii. Nils Pedersen Ruud ble født i 1851 i Ruud Nordre og døde i 1877 i Ruud Nordre 26 år gammel.

Peder giftet seg deretter med Marie Kristine Kristiansdatter, datter av Kristian Johannesen og Berte Marie Svendsdatter, i 1857. Marie ble født i 1818 i Brangerud og døde i 1876 i Ruud 69 58 år gammel.

36. Brynild Nilsen Ruud (Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1824 i Ruud 69.

Brynild giftet seg med Oleane Fredrikke Evensen Vestreng, datter av Even Olsen Vestreng og Karen Olsdatter, i 1865. Oleane ble født i 1825 i Komnes og døde i 1867 i Ruud 42 år gammel.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 63 M    i. Even Brynildsen Ruud ble født i 1866 i Ruud Nordre.

Brynild giftet seg deretter med Johanne Henrikke Hornås, datter av Peder Olsen Hornås og Pernille Johannesdatter Brangerud, i 1851. Johanne ble født i 1829 i Hornås og døde i 1861 i Ruud 32 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 64 M    i. Hans Brynildsen Ruud ble født i 1852 i Ruud Nordre og døde i USA.

+ 65 K    ii. Anne Petrine Brynildsdatter ble født i 1855 i Ruud Nordre og døde i 1856 i Ruud Nordre i en alder av 1 år.

+ 66 K    iii. Alette Brynildsdatter ble født i 1859 i Ruud Nordre.

37. Marie Nilsdatter (Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1827 i Ruud Honoseng.

Marie giftet seg med Ole Hansen i 1860. Ole ble født ca. 1822 i Måstad Trøgstad.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 67 K    i. Karoline Anette Olsdatter ble født i 1861 i Hornås.

+ 68 M    ii. Hans Olsen ble født i 1863 i Hornås og døde i USA.

+ 69 K    iii. Nikoline Olsdatter ble født i 1866 i Hornås og døde i 1866 i Lindalen Gangnes.

+ 70 M    iv. Nils Olsen Granerud ble født den 16 Mai 1869 i Grorud Hemnes, ble døpt den 4 Jun 1869, døde den 31 Des 1953, 84 år gammel, og ble begravet i S.H.kirke.

+ 71 M    v. Ole Olsen Hornaas ble født den 14 Mar 1874 i Hornås, ble døpt den 2 Mai 1874 i Løken kirke, og døde i Kristiania.

Marie samboer med Ole Engebretsen, sønn av Engebret Pedersen og Gunhild Sofie Jørgensdatter,. Dette paret var ikke gift. Ole ble født i 1825 i Skamo og døde i USA.

Deres barn var:

+ 72 M    i. Halvor Olsen ble født i 1857 i Fallet og døde i Trøgstad.

+ 73 M    ii. Anton Olsen ble født i 1857 i Fallet og døde i 1859 i Smedsrud Høland 2 år gammel.

Femte generasjon


38. Even Jonsen (Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1822 i Sander og døde i 1896 i Enerud Ihlebæk 74 år gammel.

Even giftet seg med Marie Jensdatter, datter av Jens Andersen og Ukjent, i 1848. Marie ble født i 1820 i Neset og døde i 1898 i Enerud Ihlebæk 78 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 74 K    i. Kristine Evensdatter ble født i 1849 i Ransberg.

+ 75 M    ii. Petter Evensen ble født i 1852 i Ransberg og døde i Kristiania.

+ 76 K    iii. Oleane Evensdatter ble født i 1854 i Ransberg og døde i Østre Aker.

+ 77 K    iv. Josefine Evensdatter ble født den 30 Mai 1858 i Ransberg.

+ 78 M    v. John Enerud ble født i 1859 i Ransberg, døde i 1943 i Enerud Ilebekk 84 år gammel, og ble begravet den 28 Des 1943 i Løken kirke.

+ 79 K    vi. Karoline Evensdatter ble født i 1862 i Ransberg og døde i 1869 i Ransberg 7 år gammel.

+ 80 K    vii. Mathilde Evensdatter ble født den 18 Aug 1865 i Ransberg Komnes og ble døpt den 22 Okt 1865.

+ 81 M    viii. Kristian Evensen ble født i 1869 i Ransberg og døde i 1870 i Ransberg i en alder av 1 år.

39. Kristian Jonsen (Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1824 i Vestby Komnes og døde i Grimsrud Trøgstad.

40. Anders Jonsen (Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1828 i Vestby Komnes Øya.

Anders giftet seg med Kristine Nilsdatter, datter av Nils Eskilsen og Pernille Engebretsdatter, i 1847. Kristine ble født i 1819 i Vestby Skjeggenes og døde i 1906 i Øya Skjeggenes 87 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 82 K    i. Julianne Marie Andersdatter ble født den 2 Apr 1848 i Setskog, døde den 12 Apr 1913 65 år gammel, og ble begravet i Løken kirke.

+ 83 K    ii. Nikoline Andersdatter ble født i 1850 i Vestli skjeggenes og døde i 1850 i Vestli skjeggenes.

+ 84 M    iii. Nils Andersen Westby ble født den 1 Apr 1851 i Vestby Skjeggenes.

+ 85 K    iv. Helene Andersdatter ble født i 1852 i Vestby Skjeggenes og døde i 1871 i Vestby Skjeggenes 19 år gammel.

+ 86 M    v. Kasper August Andersen ble født den 11 Mai 1854 i Vestby Skjeggenes, ble døpt den 5 Jun 1854 i SK, og døde i Kristiania.

+ 87 K    vi. Antonette Emilie Andersdatter ble født i 1856 i Vestby Skjeggenes og døde i 1914 i Holmedal 58 år gammel.

+ 88 M    vii. Jakob Tulius Andersen ble født i 1858 i Vestby Skjeggenes og døde i Kristiania.

+ 89 M    viii. Hans Petter Holmedal ble født den 18 Apr 1860 i Vestby Skjeggenes og døde i 1930 70 år gammel.

+ 90 K    ix. Maren Andersdatter ble født i 1862 i Vestli skjeggenes.

+ 91 K    x. Anne Andersdatter ble født i 1864 i Vestli skjeggenes og døde den 14 Nov 1892 28 år gammel.

41. Marie Jonsdatter (Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1831 i Vestby Komnes.

Marie giftet seg med Kristian Olsen i 1854. Kristian ble født i 1829 i Knold og døde i 1893 i Vestby Komnes 64 år gammel.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 92 M    i. Ottor Julius Kristiansen ble født den 14 Jan 1855 i Vestby Komnes, ble døpt den 25 Jan 1855 i Lk, og døde i 1874 i Vestby Komnes 19 år gammel.

42. Pauline Jonsdatter (Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1833 i Vestby Komnes.

Pauline giftet seg med Johan Olsen i 1857. Johan ble født i 1833 i Bingen Trøgstad.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 93 K    i. Josefine Johansdatter ble født i 1857 i Ånerud Trøgstad.

+ 94 M    ii. Julius Johansen ble født i 1862 i Vestby Komnes.

+ 95 K    iii. Anne Kjerstine Johansdatter ble født den 11 Aug 1866 i Bråten Engen Trøgstad og ble døpt den 14 Okt 1866.

+ 96 K    iv. Milla Karoline Johansen ble født den 15 Okt 1870 i Lidalen Trøgstad, ble døpt den 13 Nov 1870, og døde i USA.

43. Georgine (Jørgine Jonsdatter (Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1836 i Vestby Komnes og døde i Frøshaug Trøgstad.

Georgine giftet seg med Ole Andersen i 1860. Ole ble født i Nedre Elgstad Trøgstad.

44. Anton Jonsen (Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1839 i Vestby Komnes og døde i Nøkleby Trøgstad.

45. Gunhild Matea Engebretsdatter (Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1832 i Grepperud og døde i 1896 i Skamo 64 år gammel.

Gunhild giftet seg med Martinius Kristiansen Skamo, sønn av Kristian Eriksen og Marte Marie Svendsdatter, i 1853. Martinius ble født den 21 Jun 1822 i Skamo, døde den 23 Okt 1907 i Skamo 85 år gammel, og ble begravet den 31 Okt 1907.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 97 K    i. Pauline Matea Martiniusdatter ble født i 1855 i Skamo, døde den 23 Mar 1928 i Hauer 73 år gammel, og ble begravet den 29 Mar 1928 i Løken kirke.

+ 98 K    ii. Karoline Emilie Martiniusdatter ble født i 1857 i Skamo Vestre.

+ 99 M    iii. Kristian Martiniussen ble født i 1859 i Skamo Vestre og døde i 1885 i Skamo Vestre 26 år gammel.

+ 100 K    iv. Anne Sofie Martiniusdatter ble født i 1861 i Skamo Vestre.

+ 101 M    v. Milian Martiniusen Skamo ble født i 1862 i Skamo.

+ 102 M    vi. Engebret Martiniussen ble født i 1864 i Skamo Vestre og døde i Kristiania.

+ 103 K    vii. Marte Martiniusdatter ble født i 1865 i Skamo Vestre og døde i 1880 i Skamo Vestre 15 år gammel.

+ 104 M    viii. Johan Anton Martiniussen ble født i 1868 i Skamo Vestre og døde i 1868 i Skamo Vestre.

+ 105 K    ix. Karen Johanne Martiniusdatter ble født den 21 Nov 1869 i Skamo Vestre, ble døpt den 3 Apr 1870, og døde i 1881 i Skamo Vestre 12 år gammel.

+ 106 K    x. Bolette Martiniusdatter ble født den 21 Apr 1872 i Skamo og ble døpt den 25 Aug 1872 i Løken kirke.

+ 107 M    xi. Johan Anton Martiniussen ble født den 4 Mai 1875 i Skamo Vestre og ble døpt den 19 Sep 1875 i Løken kirke.

46. Johan Anton Engebretsen (Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1834 i Grepperud Nordre og døde i Kristiania.

47. Nils Kristian Engebretsen (Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1836 i Grepperud Nordre og døde i Finstad Eidsvoll.

48. Bolette Engebretsdatter (Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1838 i Grepperud Nordre og døde i 1893 i Furulund 55 år gammel.

Bolette giftet seg med Gottlieb Milian Heireth, sønn av Gulbrand Olaus Engebretsen Heireth og Marte Pedersdatter, i 1864. Gottlieb ble født i 1837 i Burhol, døde den 29 Des 1903 i Gromsrud 66 år gammel, og ble begravet den 8 Jan 1904.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 108 M    i. Gulbrand Ryeman Gottliebsen ble født i 1864 i Gromsrud Søndre og døde i 1867 i Gromsrud Søndre 3 år gammel.

+ 109 M    ii. Lars Einar Gottliebsen ble født den 19 Mar 1866 i Gromsrud Søndre og ble døpt den 9 Jun 1866.

+ 110 K    iii. Marte Gottlebsdatter ble født i 1869 i Gromsrud Søndre og døde i 1880 i Gromsrud Søndre 11 år gammel.

+ 111 K    iv. Karen Sofie Gottlebsdatter ble født den 25 Des 1869 i Gromsrud Søndre og ble døpt den 12 Jan 1870.

+ 112 M    v. Gerhard Paulus Gottlebsen ble født den 23 Aug 1871 i Gromsrud Søndre, ble døpt den 7 Okt 1871, og døde i 1962 i Vilberg Fet 91 år gammel.

+ 113 K    vi. Anne Marie Gottlebsdatter ble født den 31 Mar 1873 i Gromsrud Søndre, ble døpt den 27 Apr 1873 i Løken kirke, og døde i 1880 i Gromsrud Søndre 7 år gammel.

49. Gudmund Engebretsen (Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1840 i Grepperud Nordre og døde i Kristiania.

50. Milian Engebretsen (Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1845 i Grepperud Nordre.

51. Anne Engebretsdatter (Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1847 i Grepperud Nordre.

52. Halvor Engebretsen (Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1850 i Grepperud Nordre og døde i 1850 i Grepperud Nordre.

53. Anne Johansdatter (Kristine Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1847 i Fallet Eid og døde i 1847 i Fallet Eid.

54. Anne Johansdatter (Kristine Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1848 i Fallet Eid og døde i 1871 i Fallet Eid 23 år gammel.

55. Hans Johansen (Kristine Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1852 i Fallet Eid. Han døde ugift og barnløs.

56. Nikoline Johansdatter (Kristine Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1854 i Fallet Eid og døde i 1857 i Fallet Eid 3 år gammel.

57. Julianne Johansdatter (Kristine Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1855 i Fallet Eid og døde i USA.

58. Randine Johansdatter (Kristine Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1860 i Fallet Eid og døde i Østre Aker.

59. Helene Johansdatter Fallet (Kristine Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1862 i Fallet og døde i USA.

Helene giftet seg med Emil Olsen Aarnes, sønn av Ole Gulbrandsen Aarnes og Olea Olsdatter, den 3 Jan 1886. Emil ble født den 21 Apr 1865 i Årnes Bjørkelangen.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 114 M    i. Ole Aarnes ble født den 28 Sep 1886 i Sandbakken Knold og ble døpt den 29 Des 1886 i Løken kirke.

+ 115 M    ii. Johan Aarnes ble født den 25 Mar 1890 i Sandbakken Knold og ble døpt den 3 Apr 1890 i Løken kirke.

60. Anton Pedersen Ruud (Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1847 i Ruud Nordre og døde i USA.

Generelle notater: Flyttet til USA

61. Hans Eilert Pedersen Ruud (Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 19 Des 1849 i Ruud, døde den 6 Sep 1927 i Rud 77 år gammel, og ble begravet den 13 Sep 1927.

Hans giftet seg med Matea Susanne Johannesdatter Melby, datter av Johan Markus Jensen og Karen Gunhild Jensdatter Brangerud, den 11 Apr 1877. Matea ble født den 1 Okt 1858 i Grepperud og døde i 1942 i Ruud 84 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 116 M    i. Petter Ruud ble født den 5 Mai 1877 i Rud Stenersby, ble døpt den 12 Aug 1877, døde den 1 Nov 1955, 78 år gammel, og ble begravet den 9 Nov 1955 i Bjørkelangen kirke.

+ 117 M    ii. Karl Johan Ruud ble født den 20 Jul 1878 i Ruud Nordre, ble døpt den 25 Aug 1878, og døde i 1900 i Ruud Nordre 22 år gammel.

+ 118 K    iii. Hedvig Marie Ruud ble født den 15 Sep 1881 i Ruud Nordre, ble døpt den 11 Nov 1881 i Løken kirke, og døde i 1886 i Ruud Nordre 5 år gammel.

+ 119 K    iv. Mathilde Nilsine Ruud ble født den 17 Nov 1884 i Ruud Nordre, ble døpt den 28 Des 1884 i Løken kirke, og døde i 1886 i Ruud Nordre 2 år gammel.

+ 120 M    v. Nils Ruud ble født den 6 Aug 1887 i Rud og ble døpt den 18 Sep 1887.

+ 121 K    vi. Hedvig Marie Ruud ble født den 7 Apr 1890 i Ruud Nordre, ble døpt den 10 Mai 1890 i Hjemmedøpt, og døde i 1956 66 år gammel.

+ 122 M    vii. Even Adolf Ruud ble født den 22 Aug 1892 i Ruud, ble døpt den 25 Okt 1892 i Løken kirke, døde den 24 Apr 1985, 92 år gammel, og ble begravet den 30 Apr 1985 i Bjørkelangen kirke.

+ 123 K    viii. Anna Emilie Rud ble født den 12 Apr 1894 i Rud og ble døpt den 19 Jun 1894.

+ 124 K    ix. Ester Amanda Ruud ble født den 11 Jun 1897 i Ruud Nordre og ble døpt den 19 Sep 1897 i Løken kirke.

+ 125 M    x. Sigurd Ruud ble født den 7 Nov 1899 i Ruud Nordre og ble døpt den 13 Apr 1900 i Løken kirke.

62. Nils Pedersen Ruud (Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1851 i Ruud Nordre og døde i 1877 i Ruud Nordre 26 år gammel.

63. Even Brynildsen Ruud (Brynild Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1866 i Ruud Nordre.

64. Hans Brynildsen Ruud (Brynild Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1852 i Ruud Nordre og døde i USA.

Generelle notater: Reiste til USA 1868

65. Anne Petrine Brynildsdatter (Brynild Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1855 i Ruud Nordre og døde i 1856 i Ruud Nordre i en alder av 1 år.

66. Alette Brynildsdatter (Brynild Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1859 i Ruud Nordre.

67. Karoline Anette Olsdatter (Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1861 i Hornås.

68. Hans Olsen (Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1863 i Hornås og døde i USA.

69. Nikoline Olsdatter (Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1866 i Hornås og døde i 1866 i Lindalen Gangnes.

70. Nils Olsen Granerud (Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 16 Mai 1869 i Grorud Hemnes, ble døpt den 4 Jun 1869, døde den 31 Des 1953, 84 år gammel, og ble begravet i S.H.kirke.

Nils giftet seg med Mina Alvilde Gangnes, datter av Anders Knudsen Gangnes og Karen Sofie Hansdatter, den 14 Feb 1897 i S.H.kirke. Mina ble født den 29 Mar 1870 i Gangnes, ble døpt den 1 Mai 1870 i S.H.kirke, døde den 1 Aug 1911 i Granerud, 41 år gammel, og ble begravet den 8 Aug 1911 i S.H.kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 126 M    i. Asbjørn Olaf Granerud ble født den 14 Jun 1897 i Kristiania og ble døpt den 15 Aug 1897.

+ 127 K    ii. Margit Sofie Granerud ble født den 18 Jan 1900 i Kristiania og ble døpt den 6 Mai 1900 i S.H.kirke.

+ 128 M    iii. Hans Georg Granerud ble født den 13 Okt 1903 i Granerud Gangnes og ble døpt den 3 Jan 1904 i S.H.kirke.

+ 129 K    iv. Anna Mathilde Granerud ble født den 9 Sep 1905 i Granerud Gangnes og ble døpt den 5 Nov 1905 i S.H.kirke.

+ 130 M    v. Anders Granerud ble født den 30 Apr 1908 i Granerud Gangnes, ble døpt den 5 Aug 1908 i S.H.kirke, døde den 31 Mai 1992, 84 år gammel, og ble begravet den 5 Jun 1992 i S.Høland kirke.

+ 131 M    vi. Sofus Granerud ble født den 8 Jun 1911 i Granerud Gangnes, ble døpt den 26 Jul 1911 i Hjemmedøpt, og ble begravet den 23 Jul 1990 i Østre Krematorie.

71. Ole Olsen Hornaas (Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 14 Mar 1874 i Hornås, ble døpt den 2 Mai 1874 i Løken kirke, og døde i Kristiania.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 6.oktober 1889

72. Halvor Olsen (Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1857 i Fallet og døde i Trøgstad.

Halvor giftet seg med Karoline Amalie Kristiansdatter Lysaker, datter av Kristian Andreassen og Anne Kristiansdatter, den 27 Des 1879 i SK. Karoline ble født i 1855 i Lindalen Gangnes.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 132 K    i. Emma Kaspara Halvorsdatter ble født den 23 Jul 1880 i Grinna Grorud og ble døpt den 22 Aug 1880 i S.H kirke.

+ 133 K    ii. Dina Margrete Halvorsdatter ble født den 1 Feb 1883 i Porten Saksegaard og ble døpt den 22 Mar 1883 i S.H kirke.

+ 134 M    iii. Hjalmar Halvorsen ble født den 20 Mai 1885 i Porten Saksegaard og ble døpt den 12 Jul 1885 i S.H kirke.

+ 135 M    iv. Simen Halvorsen ble født den 23 Des 1887 i Porten Saksegaard og ble døpt den 5 Feb 1888 i S.H kirke.

+ 136 M    v. Karl Henrik Halvorsen ble født den 27 Jan 1891 i Lindalen Gangnes og ble døpt den 22 Mar 1891 i S.H kirke.

+ 137 M    vi. Anton Halvorsen ble født den 7 Sep 1893 i Leirdalen Gangnes og ble døpt den 27 Sep 1893 i Hjemmedøpt.

73. Anton Olsen (Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1857 i Fallet og døde i 1859 i Smedsrud Høland 2 år gammel.

Sjette generasjon


74. Kristine Evensdatter (Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1849 i Ransberg.

Generelle notater: Reiste til USA 1883

Kristine giftet seg med Ole Paulsen Settemoen i 1879.

Kristine giftet seg deretter med Johan Andreassen, sønn av Andreas Johannesen og Anne Rebekka Kristiansdatter,. Johan ble født i 1853 i Gromsrudsætra.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 138 K    i. Marie Emilie Johansdatter ble født den 6 Mai 1875 i Ransberg Komnes og ble døpt den 13 Jun 1875 i Løken kirke.

75. Petter Evensen (Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1852 i Ransberg og døde i Kristiania.

Generelle notater: Utflyttet til USA i 1883

76. Oleane Evensdatter (Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1854 i Ransberg og døde i Østre Aker.

Generelle notater: Flyttet til Østre Aker i 1876

77. Josefine Evensdatter (Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 30 Mai 1858 i Ransberg.

Josefine giftet seg med Anton Kristiansen Midtfjell, sønn av Kristian Thorsen Midtfjell og Ukjent, den 28 Okt 1881 i Løken kirke. Anton ble født den 16 Mai 1848 i Teig Enebakk/Midtfjell krokedal og døde i Se Vestli Saksegård 91.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 139 K    i. Ragna Antonsdatter ble født den 7 Feb 1882 i Ransberg Komnes og ble døpt den 20 Apr 1882.

+ 140 M    ii. Even Antonsen ble født den 1 Sep 1884 i Skjønhaug Enger og ble døpt den 26 Okt 1884 i S.H kirke.

+ 141 M    iii. Kristian Marius Midtfjell ble født den 24 Okt 1886 i Hagen Brøtmet og ble døpt den 9 Jan 1887 i Løken kirke.

+ 142 M    iv. Hans Midtfjell ble født den 25 Sep 1888 i Hagen Brøtmet og ble døpt den 28 Okt 1888 i Løken kirke.

+ 143 K    v. Maren Andrea Midtfjell ble født den 3 Jan 1891 i Hagen Brøtmet og ble døpt den 27 Mar 1891 i Løken kirke.

+ 144 K    vi. Petra Kamilla Midtfjell ble født den 4 Jul 1893 i Hagan Brøtmet og ble døpt den 6 Aug 1893 i Løken kirke.

+ 145 K    vii. Thora Margrete Hagen ble født den 13 Sep 1896 i Hagan Brøtmet, ble døpt den 25 Okt 1896, døde den 21 Feb 1977, 80 år gammel, og ble begravet den 26 Feb 1977 i Løken kirke.

+ 146 K    viii. Sara Margrethe Midtfjell ble født den 13 Sep 1896 i Haga Brøtmet og ble døpt den 25 Okt 1896 i Løken kirke.

+ 147 K    ix. Anna Johanne Midtfjell ble født den 17 Apr 1899 i Vestli Saksegård og ble døpt den 25 Jun 1899 i S.H.kirke.

+ 148 K    x. Matilde Midtfjell ble født den 28 Jan 1902 i Østnor Brøtmet.

78. John Enerud (Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1859 i Ransberg, døde i 1943 i Enerud Ilebekk 84 år gammel, og ble begravet den 28 Des 1943 i Løken kirke.

John giftet seg med Karoline Nilsdatter Moen den 23 Mar 1889 i Løken kirke. Karoline ble født den 10 Mar 1859 i Moen, døde i Enerud, og ble begravet den 6 Feb 1945 i Løken kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 149 K    i. Margit Emilie Enerud ble født den 1 Mai 1889 i Enerud Ihlebæk og ble døpt den 26 Mai 1889.

+ 150 K    ii. Olga Marie Enerud ble født den 10 Nov 1894 i Enerud Ilebekk, ble døpt den 30 Des 1894, og døde i 1896 i Enerud Ilebekk 2 år gammel.

+ 151 M    iii. Even Enerud ble født i 1896 i Enerud Ilebekk, døde den 19 Jun 1905 i Enerud Ilebekk 9 år gammel, og ble begravet den 23 Jun 1905.

+ 152 K    iv. Jenny Ottilie Enerud ble født den 9 Mar 1899 i Enerud Ilebekk, ble døpt den 14 Mai 1899 i Løken kirke, og døde den 5 Okt 1910 i Enerud Ilebekk 11 år gammel.

+ 153 K    v. Olga Josefine Enerud ble født den 27 Mai 1902 i Enerud Ihlebæk, ble døpt den 20 Jul 1902, døde den 19 Jul 1930 i Enerud Ilebekk, 28 år gammel, og ble begravet den 23 Jul 1930 i Jessheim.

+ 154 K    vi. Maren Kaspara Enerud ble født den 27 Mai 1902 i Enerud Ihlebæk og ble døpt den 20 Jul 1902.

79. Karoline Evensdatter (Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1862 i Ransberg og døde i 1869 i Ransberg 7 år gammel.

80. Mathilde Evensdatter (Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 18 Aug 1865 i Ransberg Komnes og ble døpt den 22 Okt 1865.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 19.september 1880

Mathilde giftet seg med Kristian Emil Johansen, sønn av Johan Kristian Løhren og Gunnild Rebekka Nilsdatter, den 12 Apr 1897 i Løken kirke. Kristian ble født den 1 Jul 1853 i Salerud Løhren.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 155 M    i. Johan Johansen ble født den 30 Apr 1898 i Salerud Løhren, ble døpt den 19 Mai 1898 i Løken kirke, og døde i 1898 i Salerud.

+ 156 M    ii. Ragnvald Emil Salerud ble født den 14 Feb 1901 i Salerud Løhren og ble døpt den 4 Apr 1901 i Løken kirke.

+ 157 K    iii. Ragna Sofie Johansen ble født den 1 Mai 1902 i Salerud Løhren, ble døpt den 27 Mai 1902 i Løken kirke, og døde i 1902 i Salerud.

+ 158 K    iv. Dagny Kristiane Johansen ble født den 25 Des 1904 i Salerud og ble døpt den 19 Feb 1905 i Løken kirke.

+ 159 K    v. Ragnhild Sofie Johansen ble født den 31 Mar 1907 i Salerud Løhren, ble døpt den 5 Mai 1907 i Løken kirke, og døde i 1985 i Sarpsborg 78 år gammel.

81. Kristian Evensen (Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1869 i Ransberg og døde i 1870 i Ransberg i en alder av 1 år.

82. Julianne Marie Andersdatter (Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 2 Apr 1848 i Setskog, døde den 12 Apr 1913 65 år gammel, og ble begravet i Løken kirke.

Julianne giftet seg med Carl Theodor Bergersen, sønn av Berger Hansen og Ukjent, den 4 Aug 1875. Carl ble født den 30 Apr 1848 i Nadheim søndre.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 160 M    i. Bernt Emil Bergersen ble født den 23 Aug 1878 i Nadheim, ble døpt den 29 Sep 1878 i Løken kirke, døde den 3 Feb 1956, 77 år gammel, og ble begravet den 11 Feb 1956 i Løken kirke.

+ 161 K    ii. Karoline Antonie Bergersen ble født den 13 Mai 1880 i Nadheim og ble døpt den 20 Jun 1880 i Løken kirke.

+ 162 K    iii. Maren Hedvig Bergersen ble født den 27 Nov 1881 i Nadheim, ble døpt den 11 Jan 1882 i Løken kirke, døde den 25 Nov 1918 i Nadheim, 36 år gammel, og ble begravet den 30 Nov 1918 i Løken kirke.

+ 163 M    iv. Hans Bergersen ble født den 28 Aug 1882 i Naddum Nedre.

+ 164 M    v. Johan Arnt Bergersen ble født den 17 Nov 1883 i Nadheim og ble døpt den 23 Des 1883 i Løken kirke.

+ 165 K    vi. Bartha Julie Bergersen ble født den 22 Okt 1885 i Nadheim og ble døpt den 15 Nov 1885 i Løken kirke.

+ 166 M    vii. Hans Peter Bergersen ble født den 28 Nov 1889 i Nadheim og ble døpt den 12 Jan 1890 i Løken kirke.

83. Nikoline Andersdatter (Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1850 i Vestli skjeggenes og døde i 1850 i Vestli skjeggenes.

84. Nils Andersen Westby (Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 1 Apr 1851 i Vestby Skjeggenes.

Nils giftet seg med Mina Halvorsdatter, datter av Halvor Hansen og Rebekka Kristiansdatter, den 13 Feb 1875. Mina ble født den 5 Jan 1854 i Gravdalen Aurskog, ble døpt den 29 Jan 1854, døde den 5 Mai 1927 i Rignes løken, 73 år gammel, og ble begravet i Løken kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 167 M    i. Anton Westby ble født den 1 Apr 1875 i Øya Skjeggenes og ble døpt den 20 Jun 1875 i SK.

+ 168 K    ii. Karoline Westby ble født i 1877 i Vålerengen.

85. Helene Andersdatter (Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1852 i Vestby Skjeggenes og døde i 1871 i Vestby Skjeggenes 19 år gammel.

86. Kasper August Andersen (Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 11 Mai 1854 i Vestby Skjeggenes, ble døpt den 5 Jun 1854 i SK, og døde i Kristiania.

87. Antonette Emilie Andersdatter (Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1856 i Vestby Skjeggenes og døde i 1914 i Holmedal 58 år gammel. Hun døde ugift og barnløs.

88. Jakob Tulius Andersen (Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1858 i Vestby Skjeggenes og døde i Kristiania.

Jakob giftet seg med Gunhild Marie Andreasdatter, datter av Andreas Albrektsen og Anne Dortea Gulbrandsdatter, den 15 Sep 1880 i Løken kirke. Gunhild ble født i 1859 i Kleiva/Naddum 15.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 169 M    i. Anders Jakobsen ble født den 2 Jan 1881 i Nadheim og ble døpt den 14 Apr 1881 i Løken kirke.

+ 170 M    ii. Olaf Jakobsen ble født den 10 Jun 1883 i Kopperud Løren og ble døpt den 11 Jul 1883 i Hjemmedøpt.

89. Hans Petter Holmedal (Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 18 Apr 1860 i Vestby Skjeggenes og døde i 1930 70 år gammel.

Hans giftet seg med Anne Marie Andersdatter den 23 Mar 1889. Anne ble født den 20 Des 1868 i Rømskog, døde den 28 Aug 1952 83 år gammel, og ble begravet den 4 Sep 1952 i Setskog kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 171 M    i. Anders Hansen Holmedal ble født den 1 Mar 1890 i Rømskogen, ble døpt den 3 Apr 1890, døde den 4 Aug 1971, 81 år gammel, og ble begravet den 10 Aug 1971 i Setskog kirke.

+ 172 M    ii. Kristian Holmedal ble født den 23 Jul 1893 i Holmedal Setskog, ble døpt den 3 Sep 1893 i Setskog kirke, døde den 14 Mai 1957 i Solberg Rømskog, 63 år gammel, og ble begravet den 18 Mai 1957 i Rømskog kirke.

+ 173 K    iii. Ingeborg Holmedal ble født den 8 Mar 1895 i Holmedal Setskog, ble døpt den 31 Mar 1895 i Setskog kirke, og døde i 1930 i Holmedal Flåtukken 35 år gammel.

+ 174 M    iv. Harald Arthur Holmedal ble født den 15 Feb 1907 i Holmedal, ble døpt den 1 Apr 1907 i Setskog kirke, døde den 8 Aug 1975, 68 år gammel, og ble begravet den 15 Aug 1975 i Setskog kirke.

+ 175 M    v. Johannes Holmedal ble født den 21 Mar 1915 i Holmedal Flåtukken, ble døpt den 22 Mar 1915 i Hjemmedøpt, og døde i 1915 i Holmedal Setskog.

+ 176 K    vi. Synnøve Holmedal ble født i 1919 i Holmedal Setskog.

90. Maren Andersdatter (Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1862 i Vestli skjeggenes.

Maren giftet seg med Jørgen Pettersen Trandum i 1894. Jørgen ble født i Ødegård Rømskog og døde i Kongtorp 6.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 177 M    i. Hans Petter Jørgensen Kongtorp ble født den 7 Mar 1895 i Kongtorp og ble døpt den 12 Apr 1895.

91. Anne Andersdatter (Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1864 i Vestli skjeggenes og døde den 14 Nov 1892 28 år gammel.

Anne giftet seg med Karl Oskar Olsen Naddum i 1884. Karl ble født i 1863 i Naddum 32.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 178 K    i. Konstanse Marie Karlsdatter ble født den 24 Apr 1885 i Kopperud, ble døpt den 31 Mai 1885 i Løken kirke, og døde i Oslo.

+ 179 K    ii. Olga Amalie Karlsdatter ble født den 24 Nov 1886 i Nadden Prestegården, ble døpt den 9 Jan 1887 i Løken kirke, og døde i Oslo.

+ 180 M    iii. Hans Karlsen ble født i 1889 i Skjeggenesøya og døde i 1892 i Hellesjø 3 år gammel.

+ 181 M    iv. Kasper Eugen Karlsen ble født den 8 Mai 1891 i Sletner løren og ble døpt den 14 Jun 1891 i Løken kirke.

92. Ottor Julius Kristiansen (Marie Jonsdatter5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 14 Jan 1855 i Vestby Komnes, ble døpt den 25 Jan 1855 i Lk, og døde i 1874 i Vestby Komnes 19 år gammel.

93. Josefine Johansdatter (Pauline Jonsdatter5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1857 i Ånerud Trøgstad.

Josefine giftet seg med August Sigvard Johansen den 29 Mar 1889 i Løken kirke. August ble født den 6 Jun 1862 i Høgmoen, ble døpt den 20 Jun 1862 i Løken kirke, og døde i USA.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 182 M    i. Nikolai Augustsen ble født den 27 Jul 1889 i Vestby Komnes og ble døpt den 28 Jul 1889 i Hjemmedøpt.

+ 183 M    ii. Johan Johansen ble født den 27 Feb 1894 i Vestby Komnes og ble døpt den 3 Apr 1894 i Hjemmedøpt.

94. Julius Johansen (Pauline Jonsdatter5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1862 i Vestby Komnes.

95. Anne Kjerstine Johansdatter (Pauline Jonsdatter5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 11 Aug 1866 i Bråten Engen Trøgstad og ble døpt den 14 Okt 1866.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 25.september 1881
Bodde da Vestby Komnes

Anne giftet seg med Svend Kristiansen i 1886. Svend ble født i Bakken Bliksrud.

96. Milla Karoline Johansen (Pauline Jonsdatter5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 15 Okt 1870 i Lidalen Trøgstad, ble døpt den 13 Nov 1870, og døde i USA.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 27.september 1885
Bodde da på Vestby Komnes
Reiste til USA 1892

97. Pauline Matea Martiniusdatter (Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1855 i Skamo, døde den 23 Mar 1928 i Hauer 73 år gammel, og ble begravet den 29 Mar 1928 i Løken kirke.

Pauline giftet seg med Karl Gunneriussen Hauger, sønn av Gunnerius Kristiansen og Gurine Jensdatter, den 21 Okt 1886 i Løken kirke. Karl ble født i 1861 i Hauger og døde i 1942 81 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 184 K    i. Marte Karlsdatter ble født den 24 Jul 1887 i Hauger Skamo, ble døpt den 28 Aug 1887 i Løken kirke, og døde i 1974 87 år gammel.

+ 185 M    ii. Gunnerius Karlsen ble født den 26 Jul 1889 i Hauer Skamo, ble døpt den 16 Aug 1889 i Hjemmedøpt, og døde i 1889 i Hauger Skamo.

+ 186 K    iii. Karoline Karlsdatter ble født den 14 Jul 1890 i Hauger Skamo og ble døpt den 24 Aug 1890.

+ 187 M    iv. Kristian Hauger ble født den 14 Nov 1892 i Hauer Skamo, ble døpt den 27 Des 1892 i Hjemmedøpt, og døde i 1922 i Hauger Skamo 30 år gammel.

+ 188 K    v. Gina Gunneriussen Hauger ble født den 18 Okt 1894 i Hauer, ble døpt den 30 Des 1894, og døde i 1980 86 år gammel.

+ 189 K    vi. Johanne Hauger ble født den 30 Nov 1896 i Hauger Skamo, ble døpt den 6 Jan 1897 i Løken kirke, døde den 15 Okt 1917 i Hauger Skamo, 20 år gammel, og ble begravet den 22 Okt 1917.

+ 190 K    vii. Maren Hauger ble født den 28 Feb 1899 i Hauer Skamo, ble døpt den 30 Apr 1899 i Løken kirke, og døde i 1982 83 år gammel.

98. Karoline Emilie Martiniusdatter (Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1857 i Skamo Vestre.

99. Kristian Martiniussen (Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1859 i Skamo Vestre og døde i 1885 i Skamo Vestre 26 år gammel.

100. Anne Sofie Martiniusdatter (Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1861 i Skamo Vestre.

Anne hadde et forhold med Johan Kristiansen Hornås. Dette paret var ikke gift. Johan ble født i 1871.

Deres barn var:

+ 191 M    i. Peder Adolf Bakken ble født den 26 Mai 1892 i Østlid Bliksrud og ble døpt den 26 Jun 1892 i Løken kirke.

101. Milian Martiniusen Skamo (Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1862 i Skamo.

Milian giftet seg med Ingeborg Sofie Johansdatter, datter av Johan Jonsen og Maren Kristine Pedersdatter, den 22 Apr 1891 i Løken kirke. Ingeborg ble født den 11 Jul 1862 i Lasserud, ble døpt den 13 Jul 1862, og døde i 1932 i Skamo 70 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 192 K    i. Mina Skamo ble født den 25 Jun 1891 i Skamo, ble døpt den 9 Aug 1891 i Løken kirke, døde den 21 Mar 1967, 75 år gammel, og ble begravet den 29 Mar 1967 i Løken kirke.

+ 193 M    ii. Johan Skamo ble født den 5 Aug 1893 i Skamo, ble døpt den 24 Sep 1893, og døde i Kanada.

+ 194 K    iii. Maren Skamo ble født den 3 Nov 1895 i Skamo, ble døpt den 29 Des 1895, døde den 9 Sep 1913 i Skamo, 17 år gammel, og ble begravet den 17 Sep 1913 i Bjørkelangen kirke.

+ 195 K    iv. Kristiane Skamo ble født den 23 Des 1898 i Skamo og ble døpt den 20 Jan 1899 i Hjemmedøpt.

+ 196 M    v. Marius Skamo ble født den 10 Jul 1901 i Skamo, ble døpt den 1 Sep 1901 i Løken kirke, døde den 12 Mai 1969, 67 år gammel, og ble begravet den 16 Mai 1969 i Bjørkelangen kirke.

102. Engebret Martiniussen (Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1864 i Skamo Vestre og døde i Kristiania.

103. Marte Martiniusdatter (Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1865 i Skamo Vestre og døde i 1880 i Skamo Vestre 15 år gammel.

104. Johan Anton Martiniussen (Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1868 i Skamo Vestre og døde i 1868 i Skamo Vestre.

105. Karen Johanne Martiniusdatter (Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 21 Nov 1869 i Skamo Vestre, ble døpt den 3 Apr 1870, og døde i 1881 i Skamo Vestre 12 år gammel.

106. Bolette Martiniusdatter (Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 21 Apr 1872 i Skamo og ble døpt den 25 Aug 1872 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 10,oktober 1886

Bolette giftet seg med Olai Hansen, sønn av Hans Olsen og Anne Jakobsdatter, den 12 Aug 1903 i S.H.kirke. Olai ble født den 3 Feb 1850 i Kjelvei Bunes Setskog.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 197 M    i. Gerhard Olaisen ble født den 18 Sep 1903 i Bjurbekk Soprim og ble døpt den 29 Sep 1903 i Hjemmedøpt.

Bolette giftet seg deretter med Hans Johansen. Hans ble født i Nyborg Hverven.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 198 M    i. Marius Hansen Løkka ble født den 29 Aug 1896 i Skamo og ble døpt den 20 Sep 1896 i Løken kirke.

107. Johan Anton Martiniussen (Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 4 Mai 1875 i Skamo Vestre og ble døpt den 19 Sep 1875 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 11.oktober 1891.

108. Gulbrand Ryeman Gottliebsen (Bolette Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1864 i Gromsrud Søndre og døde i 1867 i Gromsrud Søndre 3 år gammel.

109. Lars Einar Gottliebsen (Bolette Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 19 Mar 1866 i Gromsrud Søndre og ble døpt den 9 Jun 1866.

Generelle notater: Konfirmert 19,9,1880 i Løken kirke

110. Marte Gottlebsdatter (Bolette Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1869 i Gromsrud Søndre og døde i 1880 i Gromsrud Søndre 11 år gammel.

111. Karen Sofie Gottlebsdatter (Bolette Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 25 Des 1869 i Gromsrud Søndre og ble døpt den 12 Jan 1870.

112. Gerhard Paulus Gottlebsen (Bolette Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 23 Aug 1871 i Gromsrud Søndre, ble døpt den 7 Okt 1871, og døde i 1962 i Vilberg Fet 91 år gammel.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 10,oktober 1886
Bodde da på Rakstad meieri

113. Anne Marie Gottlebsdatter (Bolette Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 31 Mar 1873 i Gromsrud Søndre, ble døpt den 27 Apr 1873 i Løken kirke, og døde i 1880 i Gromsrud Søndre 7 år gammel.

114. Ole Aarnes (Helene Johansdatter Fallet5, Kristine Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 28 Sep 1886 i Sandbakken Knold og ble døpt den 29 Des 1886 i Løken kirke.

115. Johan Aarnes (Helene Johansdatter Fallet5, Kristine Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 25 Mar 1890 i Sandbakken Knold og ble døpt den 3 Apr 1890 i Løken kirke.

116. Petter Ruud (Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 5 Mai 1877 i Rud Stenersby, ble døpt den 12 Aug 1877, døde den 1 Nov 1955, 78 år gammel, og ble begravet den 9 Nov 1955 i Bjørkelangen kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 11.oktober 1891.
Slektsgården Ruud i Høland

Petter giftet seg med Maren Kistine Holmedahl, datter av Julius Holmedahl og Helene Marie Rasmusdatter Tårneby, den 16 Mar 1903 i Løken kirke. Maren ble født den 19 Des 1877 i Holmedal, ble døpt den 27 Jan 1878 i Løken kirke, og døde den 18 Aug 1961 83 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 199 M    i. Egil Johannes Ruud ble født den 7 Aug 1903 i Ruud Honoseng, ble døpt den 30 Aug 1903, døde den 25 Jun 1981, 77 år gammel, og ble begravet den 3 Jul 1981 i Bjørkelangen kirke.

+ 200 M    ii. Henry Ruud ble født den 25 Jan 1905 i Skrepstad, ble døpt den 19 Feb 1905, døde den 28 Jun 1971, 66 år gammel, og ble begravet den 3 Jul 1971 i Bjørkelangen kirke.

+ 201 K    iii. Margit Ruud ble født den 12 Feb 1907 i Stenersby, ble døpt den 17 Mar 1907 i S.H kirke, og døde den 2 Okt 1988 81 år gammel.

+ 202 K    iv. Petra Marie Ruud ble født den 25 Des 1909 i Stenersby, ble døpt den 16 Jan 1910 i S.H kirke, og døde den 24 Jun 1973 63 år gammel.

+ 203 M    v. Nils Ruud ble født den 10 Jan 1912 i Stenersby, ble døpt den 18 Feb 1912 i S.H kirke, døde den 25 Aug 1929 i Ruud, 17 år gammel, og ble begravet den 31 Aug 1929.

+ 204 K    vi. Rakel Kristine Ruud ble født den 6 Apr 1914 i Ruud, ble døpt den 3 Mai 1914 i Bjørkelangen kirke, døde den 13 Des 1918 i Rud, 4 år gammel, og ble begravet den 20 Des 1918.

+ 205 M    vii. Øivind Rudolf Ruud ble født den 21 Des 1916 i Ruud, ble døpt den 21 Jan 1917, døde den 21 Aug 1942, 25 år gammel, og ble begravet den 28 Aug 1942 i Bjørkelangen kirke.

+ 206 M    viii. Peder Kolbjørn Ruud ble født den 12 Sep 1919 i Ruud og ble døpt den 20 Okt 1919.

117. Karl Johan Ruud (Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 20 Jul 1878 i Ruud Nordre, ble døpt den 25 Aug 1878, og døde i 1900 i Ruud Nordre 22 år gammel.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 15.oktober 1893
Han druknet

118. Hedvig Marie Ruud (Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 15 Sep 1881 i Ruud Nordre, ble døpt den 11 Nov 1881 i Løken kirke, og døde i 1886 i Ruud Nordre 5 år gammel.

119. Mathilde Nilsine Ruud (Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 17 Nov 1884 i Ruud Nordre, ble døpt den 28 Des 1884 i Løken kirke, og døde i 1886 i Ruud Nordre 2 år gammel.

120. Nils Ruud (Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 6 Aug 1887 i Rud og ble døpt den 18 Sep 1887.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 19.oktober 1902

Nils giftet seg med Signe Juliusdatter Dieseth. Signe ble født i 1890.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 207 M    i. Per Jon Ruud ble født i 1925 i Skamo.

+ 208 M    ii. Finn Hans Ruud ble født den 3 Nov 1926 i Skamo og ble døpt den 5 Des 1926.

+ 209 K    iii. Marie Ruud ble født den 25 Sep 1928 i Skamo og ble døpt den 4 Nov 1928.

+ 210 M    iv. Kjell Ruud ble født i 1930 i Skamo.

121. Hedvig Marie Ruud (Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 7 Apr 1890 i Ruud Nordre, ble døpt den 10 Mai 1890 i Hjemmedøpt, og døde i 1956 66 år gammel.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 18.september 1904

Hedvig giftet seg med Even Halvorsen Halvorsrud den 24 Apr 1909 i Løken kirke. Even ble født i 1868 i Halvorsrud østre Aurskog og døde i 1941 i Ruud 73 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 211 K    i. Signe Halvorsrud ble født i 1909 i Ruud og døde i 1961 52 år gammel.

+ 212 M    ii. Håkon Einar Halvorsrud ble født i 1910 i Ruud.

+ 213 M    iii. Ivar Konrad Halvorsrud ble født i 1913 i Ruud og døde i 1972 59 år gammel.

+ 214 K    iv. Else Marie Halvorsrud ble født i 1916 i Ruud.

+ 215 M    v. Knut Halvorsrud ble født i 1919 i Ruud.

+ 216 M    vi. Hans Eilert Halvorsrud ble født i 1921 i Ruud.

+ 217 M    vii. Even Halvor Halvorsrud ble født i 1923 i Ruud.

+ 218 K    viii. Kari Kristine Halvorsrud ble født i 1926 i Ruud.

+ 219 K    ix. Marta Sofie Halvorsrud ble født i 1929 i Ruud.

+ 220 M    x. Jens Ivar Halvorsrud ble født i 1932 i Ruud.

122. Even Adolf Ruud (Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 22 Aug 1892 i Ruud, ble døpt den 25 Okt 1892 i Løken kirke, døde den 24 Apr 1985, 92 år gammel, og ble begravet den 30 Apr 1985 i Bjørkelangen kirke.

Generelle notater: Konfirmert 14.oktober 1906 Løken kirke

Even giftet seg med Jenny Elida Svendsen, datter av Johan Svendsen og Ukjent, den 9 Des 1917. Jenny ble født den 10 Apr 1894, døde den 24 Apr 1987 93 år gammel, og ble begravet den 30 Apr 1987 i Bjørkelangen kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 221 K    i. Agnes Marie Ruud ble født den 1 Mai 1920 i Enebakkneset.

+ 222 K    ii. Edith Ruud ble født i 1923 i Ruud.

+ 223 K    iii. Gunvor Ruud ble født i 1926 i Ruud.

123. Anna Emilie Rud (Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 12 Apr 1894 i Rud og ble døpt den 19 Jun 1894.

Generelle notater: Konfirmert Løken kirke 4.oktober 1908

Anna giftet seg med Johannes Bjørnstad, sønn av Johan Johannesen Bjørnstad og Ukjent, den 22 Mar 1919. Johannes ble født i 1890 i Bjørnstad Rødnes.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 224 K    i. Marit Johanne Bjørnstad ble født den 20 Sep 1919 i Bjørnstad Rødnes, ble døpt den 20 Okt 1919, døde den 1 Jun 2008 i Hemnes, 88 år gammel, og ble begravet den 6 Jun 2008 i Bjørkelangen kirke.

+ 225 M    ii. Johan Herman Bjørnstad ble født i 1921 i Ruud.

+ 226 M    iii. Asbjørn Bjørnstad ble født i 1923 i Ruud.

+ 227 K    iv. Ingrid Ruud ble født i 1925 i Ruud.

+ 228 M    v. Olaf Bjørnstad ble født i 1926 i Ruud.

+ 229 K    vi. Elin Sofie Bjørnstad ble født i 1931 i Bjørnstad Rødnes.

124. Ester Amanda Ruud (Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 11 Jun 1897 i Ruud Nordre og ble døpt den 19 Sep 1897 i Løken kirke. Hun døde ugift og barnløs.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 8.oktober 1911

125. Sigurd Ruud (Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 7 Nov 1899 i Ruud Nordre og ble døpt den 13 Apr 1900 i Løken kirke.

Sigurd giftet seg med Ester Moe.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 230 K    i. Sonja Ruud ble født i 1926.

+ 231 K    ii. Grethe Mary Ruud ble født i 1931.

+ 232 K    iii. Eva Alvilde Ruud ble født i 1931.

126. Asbjørn Olaf Granerud (Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 14 Jun 1897 i Kristiania og ble døpt den 15 Aug 1897.

Generelle notater: Konfirmert i S.Høland kirke 1.oktober 1911
Bodde da på Granerud Gangnes

Asbjørn giftet seg med Margit Setta. Margit ble født i Solør.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 233 K    i. Åse Granerud ble født i Hemnes.

+ 234 M    ii. Reidar Granerud .

127. Margit Sofie Granerud (Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 18 Jan 1900 i Kristiania og ble døpt den 6 Mai 1900 i S.H.kirke.

Generelle notater: Konfirmert i S.Høland kirke 1914
Bodde da på Granerud Gangnes

Margit giftet seg med Konrad Dammerud Slettum, sønn av Julius Hans Hansen Dammerud og Kristiane Jensdatter, den 15 Mai 1922 i S.H.kirke. Konrad ble født den 14 Feb 1900 i Granerud u.Sandem og ble døpt den 13 Apr 1900 i S.H.kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 235 K    i. Astrid Slettum ble født den 20 Sep 1922 i Granerud Gangnes, ble døpt den 26 Nov 1922 i S.H kirke, døde den 16 Des 2005, 83 år gammel, og ble begravet den 21 Des 2005 i S.H.kirke.

+ 236 M    ii. Helge Slettum ble født den 4 Aug 1924 i Rabberud Saksegård, ble døpt den 2 Nov 1924 i S.H kirke, døde den 24 Jul 2006, 81 år gammel, og ble begravet den 2 Aug 2006 i Lørenskog kirke.

+ 237 M    iii. Hans Slettum ble født den 1 Des 1926 i Slettum Haugen og ble døpt den 27 Feb 1927 i S.H kirke.

+ 238 K    iv. Marit Slettum ble født den 21 Jan 1929 i Slettum Hemnes og ble døpt den 2 Jun 1929 i S.H.kirke.

+ 239 K    v. Mina Slettum ble født i 1934.

+ 240 M    vi. Tore Slettum ble født den 20 Des 1936, døde den 30 Nov 2009 i Ahus 72 år gammel, og ble begravet den 8 Des 2009 i Bjørkelangen kirke.

128. Hans Georg Granerud (Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 13 Okt 1903 i Granerud Gangnes og ble døpt den 3 Jan 1904 i S.H.kirke.

Generelle notater: Konfirmert i S.Høland kirke 1918

129. Anna Mathilde Granerud (Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 9 Sep 1905 i Granerud Gangnes og ble døpt den 5 Nov 1905 i S.H.kirke.

Generelle notater: Konfirmert i S.Høland kirke 1920

Anna giftet seg med Birger Marcelius Michalsen. Birger ble født den 17 Nov 1911, døde den 28 Mai 2002 90 år gammel, og ble begravet den 4 Jun 2002 i Alfaset gravlund. De var barnløse.

130. Anders Granerud (Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 30 Apr 1908 i Granerud Gangnes, ble døpt den 5 Aug 1908 i S.H.kirke, døde den 31 Mai 1992, 84 år gammel, og ble begravet den 5 Jun 1992 i S.Høland kirke.

Generelle notater: Konfirmert i S.Høland kirke 1922

Anders giftet seg med Borghild Johanne Ottesen, datter av Hjalmar August Ottesen og Klara Emilie Rabberud, den 9 Sep 1933 i S.H.kirke. Borghild ble født den 25 Aug 1913 i Rabberud Hemnes, ble døpt den 19 Okt 1913 i S.H.kirke, døde den 28 Jan 1994, 80 år gammel, og ble begravet den 4 Feb 1994 i S.Høland kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 241 K    i. Gunvor Granerud ble født den 4 Jan 1934 i Hemnes.

+ 242 K    ii. Bodil Granerud ble født den 10 Sep 1936 i Hemnes.

+ 243 M    iii. Egil Granerud ble født den 24 Mai 1946 i Hemnes.

+ 244 M    iv. Nils Granerud ble født den 2 Mai 1949 i Hemnes.

131. Sofus Granerud (Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 8 Jun 1911 i Granerud Gangnes, ble døpt den 26 Jul 1911 i Hjemmedøpt, og ble begravet den 23 Jul 1990 i Østre Krematorie.

Generelle notater: Konfirmert i S.Høland kirke 26.september 1926

Sofus giftet seg med Signe Mikkelsen. Signe ble født i Hamar og ble begravet den 2 Feb 2001 i Vestre krematorie.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 245 M    i. Arne Granerud .

132. Emma Kaspara Halvorsdatter (Halvor Olsen5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 23 Jul 1880 i Grinna Grorud og ble døpt den 22 Aug 1880 i S.H kirke.

Generelle notater: Konfirmert i S.Høland kirke 6.oktober 1895.
Bodde da på Gangnes

133. Dina Margrete Halvorsdatter (Halvor Olsen5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 1 Feb 1883 i Porten Saksegaard og ble døpt den 22 Mar 1883 i S.H kirke.

134. Hjalmar Halvorsen (Halvor Olsen5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 20 Mai 1885 i Porten Saksegaard og ble døpt den 12 Jul 1885 i S.H kirke.

Hjalmar giftet seg med Ebba Marie Kristiansdatter, datter av Kristian Eriksen og Maren Sørine Larsdatter, i 1906. Ebba ble født den 12 Okt 1881 i Kopperud Løren og ble døpt den 30 Des 1881 i Løken kirke.

135. Simen Halvorsen (Halvor Olsen5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 23 Des 1887 i Porten Saksegaard og ble døpt den 5 Feb 1888 i S.H kirke.

136. Karl Henrik Halvorsen (Halvor Olsen5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 27 Jan 1891 i Lindalen Gangnes og ble døpt den 22 Mar 1891 i S.H kirke.

137. Anton Halvorsen (Halvor Olsen5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 7 Sep 1893 i Leirdalen Gangnes og ble døpt den 27 Sep 1893 i Hjemmedøpt.

Syvende generasjon


138. Marie Emilie Johansdatter (Kristine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 6 Mai 1875 i Ransberg Komnes og ble døpt den 13 Jun 1875 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 6.oktober 1889
Bodde da Enerud Ihlebekk

139. Ragna Antonsdatter (Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 7 Feb 1882 i Ransberg Komnes og ble døpt den 20 Apr 1882.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 4,10,1896
Bodde da Hagen Brøtmet

Ragna giftet seg med Andreas Johansen. Andreas ble født i Vestli Saksegård.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 246 K    i. Mathilde Hagen ble født den 28 Jan 1902 i Vestli Saksegård og ble døpt den 13 Apr 1902 i S.H kirke.

140. Even Antonsen (Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 1 Sep 1884 i Skjønhaug Enger og ble døpt den 26 Okt 1884 i S.H kirke.

Generelle notater: Konfirmert i S.Høland kirke 8.oktober 1899
Bodde da på Vestli Saksegaard

Even giftet seg med Hjørdis Marie Vestby, datter av Sigvart Johansen Vestby og Berte Kristine Evensdatter, den 5 Des 1920 i S.H.kirke. Hjørdis ble født den 5 Jun 1896 i Vestby Skjeggenes, ble døpt den 28 Jun 1896 i Setskog kirke, og døde i Eidsvoll.

141. Kristian Marius Midtfjell (Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 24 Okt 1886 i Hagen Brøtmet og ble døpt den 9 Jan 1887 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i S.Høland kirke 29,-september 1901.
Bodde da på Vestli Saksegård

142. Hans Midtfjell (Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 25 Sep 1888 i Hagen Brøtmet og ble døpt den 28 Okt 1888 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i S.Høland kirke 11.oktober 1903.
Bodde da på Vestli Saksegaard

143. Maren Andrea Midtfjell (Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 3 Jan 1891 i Hagen Brøtmet og ble døpt den 27 Mar 1891 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 8.oktober 1905
Bodde da på Salerud

144. Petra Kamilla Midtfjell (Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 4 Jul 1893 i Hagan Brøtmet og ble døpt den 6 Aug 1893 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 29.september 1907
Bodde da på Østnord

145. Thora Margrete Hagen (Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 13 Sep 1896 i Hagan Brøtmet, ble døpt den 25 Okt 1896, døde den 21 Feb 1977, 80 år gammel, og ble begravet den 26 Feb 1977 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 9.oktober 1910
Bodde da på Østnor Brøtmet

Thora giftet seg med Kristian Miliansen Kvebæk, sønn av Milian Sypriansen og Kristiane Realsdatter Kvebek,. Kristian ble født den 10 Mar 1896 i Nes Vestre, ble døpt den 3 Apr 1896 i Løken kirke, døde den 7 Apr 1972, 76 år gammel, og ble begravet den 14 Apr 1972 i Løken kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 247 K    i. Astrid Johanne Kvebæk ble født den 25 Okt 1917 i Hagen Titterud, ble døpt den 27 Okt 1917 i Hjemmedøpt, døde den 28 Sep 1993, 75 år gammel, og ble begravet den 5 Okt 1993 i Løken kirke.

+ 248 M    ii. Herstein Kvebæk ble født den 15 Feb 1920 i Østnor Brøtmet, ble døpt den 9 Mai 1920, døde den 29 Aug 1977, 57 år gammel, og ble begravet den 6 Sep 1977 i Løken kirke.

+ 249 K    iii. Kristiane Margrete Kvebæk ble født den 16 Mai 1922 i Østnor Brøtmet, ble døpt den 30 Jul 1922, døde den 16 Sep 2000 i Løken, 78 år gammel, og ble begravet den 21 Sep 2000 i Løken kirke.

+ 250 M    iv. Leif Kvebæk ble født den 11 Aug 1924 i Østnor Brøtmet, ble døpt den 19 Okt 1924 i Løken kirke, og døde i 2008 84 år gammel.

+ 251 M    v. Arne Kvebæk ble født den 14 Des 1926 i Haugli Tøien, ble døpt den 13 Mar 1927 i Løken kirke, døde den 31 Okt 1996 i Bærum, 69 år gammel, og ble begravet den 7 Nov 1996 i Løken kirke.

+ 252 M    vi. Knut Kvebekk ble født den 29 Mai 1929 i Haugli, ble døpt den 28 Jul 1929 i Løken kirke, døde den 24 Okt 1991 i Løken, 62 år gammel, og ble begravet den 30 Okt 1991 i Løken kirke.

+ 253 K    vii. Aslaug Kvebæk ble født i 1933 i Høland.

+ 254 M    viii. Mads Milian Kvebæk ble født i 1935.

+ 255 M    ix. Tor Kvebæk ble født i 1940 i Høland og døde i 1993 53 år gammel.

146. Sara Margrethe Midtfjell (Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 13 Sep 1896 i Haga Brøtmet og ble døpt den 25 Okt 1896 i Løken kirke.

147. Anna Johanne Midtfjell (Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 17 Apr 1899 i Vestli Saksegård og ble døpt den 25 Jun 1899 i S.H.kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 21 september 1913
Bodde da på Østnor Brøtmet

148. Matilde Midtfjell (Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 28 Jan 1902 i Østnor Brøtmet.

149. Margit Emilie Enerud (John Enerud6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 1 Mai 1889 i Enerud Ihlebæk og ble døpt den 26 Mai 1889.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 4.oktober 1903

Margit giftet seg med Karl Andreasen Gulbransen, sønn av Andreas Gulbransen Høgstad og Nikoline Marie Olsdatter, den 25 Jun 1916. Karl ble født i 1882 i Lilleby av Vestreng.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 256 M    i. Johannes Albert Andresen ble født den 19 Des 1916 i Nesset Bjørkelangem og ble døpt den 18 Mar 1917.

+ 257 M    ii. Klaus Melvin Lunner ble født den 17 Mai 1922 i Bjørkelangen og ble døpt den 29 Jul 1922.

150. Olga Marie Enerud (John Enerud6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 10 Nov 1894 i Enerud Ilebekk, ble døpt den 30 Des 1894, og døde i 1896 i Enerud Ilebekk 2 år gammel.

151. Even Enerud (John Enerud6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1896 i Enerud Ilebekk, døde den 19 Jun 1905 i Enerud Ilebekk 9 år gammel, og ble begravet den 23 Jun 1905.

152. Jenny Ottilie Enerud (John Enerud6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 9 Mar 1899 i Enerud Ilebekk, ble døpt den 14 Mai 1899 i Løken kirke, og døde den 5 Okt 1910 i Enerud Ilebekk 11 år gammel.

153. Olga Josefine Enerud (John Enerud6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 27 Mai 1902 i Enerud Ihlebæk, ble døpt den 20 Jul 1902, døde den 19 Jul 1930 i Enerud Ilebekk, 28 år gammel, og ble begravet den 23 Jul 1930 i Jessheim.

Generelle notater: Konfirmert 23.september 1917 i Løken kirke

154. Maren Kaspara Enerud (John Enerud6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 27 Mai 1902 i Enerud Ihlebæk og ble døpt den 20 Jul 1902.

Generelle notater: Konfirmert 23.september 1917 i Løken kirke

155. Johan Johansen (Mathilde Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 30 Apr 1898 i Salerud Løhren, ble døpt den 19 Mai 1898 i Løken kirke, og døde i 1898 i Salerud.

156. Ragnvald Emil Salerud (Mathilde Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 14 Feb 1901 i Salerud Løhren og ble døpt den 4 Apr 1901 i Løken kirke.

157. Ragna Sofie Johansen (Mathilde Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 1 Mai 1902 i Salerud Løhren, ble døpt den 27 Mai 1902 i Løken kirke, og døde i 1902 i Salerud.

158. Dagny Kristiane Johansen (Mathilde Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 25 Des 1904 i Salerud og ble døpt den 19 Feb 1905 i Løken kirke.

159. Ragnhild Sofie Johansen (Mathilde Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 31 Mar 1907 i Salerud Løhren, ble døpt den 5 Mai 1907 i Løken kirke, og døde i 1985 i Sarpsborg 78 år gammel.

160. Bernt Emil Bergersen (Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 23 Aug 1878 i Nadheim, ble døpt den 29 Sep 1878 i Løken kirke, døde den 3 Feb 1956, 77 år gammel, og ble begravet den 11 Feb 1956 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmer Løken kirke 15.oktober 1893

Bernt giftet seg med Karoline Karlstad. Karoline ble født den 16 Feb 1892, døde den 20 Jul 1974 82 år gammel, og ble begravet den 25 Jul 1974 i Løken kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 258 K    i. Else Bergersen .

+ 259 K    ii. Julie Kristine Bergersen ble født den 19 Aug 1922 i Nadheim og ble døpt den 17 Sep 1922 i Løken kirke.

+ 260 M    iii. Karl Arthur Bergersen ble født den 25 Feb 1926 i Naddum, døde den 9 Des 2001 75 år gammel, og ble begravet den 14 Des 2001 i Løken kirke.

+ 261 M    iv. Arne Jakob Bergersen ble født den 14 Mai 1928 i Nadheim og ble døpt den 1 Jul 1928 i Løken kirke.

+ 262 K    v. Ingrid Marie Bergersen ble født den 23 Des 1933 i Nadheim, døde den 17 Des 2009 75 år gammel, og ble begravet den 23 Des 2009 i Løken kirke.

+ 263 K    vi. Ragnhild Bergersen ble født i 1938 i Løken.

161. Karoline Antonie Bergersen (Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 13 Mai 1880 i Nadheim og ble døpt den 20 Jun 1880 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 7.oktober 1894

162. Maren Hedvig Bergersen (Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 27 Nov 1881 i Nadheim, ble døpt den 11 Jan 1882 i Løken kirke, døde den 25 Nov 1918 i Nadheim, 36 år gammel, og ble begravet den 30 Nov 1918 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 4,10,1896

163. Hans Bergersen (Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 28 Aug 1882 i Naddum Nedre.

164. Johan Arnt Bergersen (Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 17 Nov 1883 i Nadheim og ble døpt den 23 Des 1883 i Løken kirke.

165. Bartha Julie Bergersen (Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 22 Okt 1885 i Nadheim og ble døpt den 15 Nov 1885 i Løken kirke.

166. Hans Peter Bergersen (Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 28 Nov 1889 i Nadheim og ble døpt den 12 Jan 1890 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 18.september 1904

167. Anton Westby (Nils Andersen Westby6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 1 Apr 1875 i Øya Skjeggenes og ble døpt den 20 Jun 1875 i SK.

Generelle notater: Flyttet i 1889 til Eidsberg

168. Karoline Westby (Nils Andersen Westby6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1877 i Vålerengen.

Karoline giftet seg med Oskar Nilsen i 1900.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 264 M    i. Rudolf Nilsen ble født i 1902.

169. Anders Jakobsen (Jakob Tulius Andersen6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 2 Jan 1881 i Nadheim og ble døpt den 14 Apr 1881 i Løken kirke.

170. Olaf Jakobsen (Jakob Tulius Andersen6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 10 Jun 1883 i Kopperud Løren og ble døpt den 11 Jul 1883 i Hjemmedøpt.

171. Anders Hansen Holmedal (Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 1 Mar 1890 i Rømskogen, ble døpt den 3 Apr 1890, døde den 4 Aug 1971, 81 år gammel, og ble begravet den 10 Aug 1971 i Setskog kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Setskog kirke 9.oktober 1904.
Bodde da på Holmedal Flatuken

Anders giftet seg med Astrid Larsen, datter av Hagbart Valdemar Larsen og Mathilde Larsen, den 17 Sep 1921. Astrid ble født den 4 Jul 1897 i Kristiania, ble døpt den 20 Okt 1897 i Hjemmedøpt, døde den 2 Feb 1977, 79 år gammel, og ble begravet den 10 Feb 1977 i Setskog kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 265 M    i. Hans Arne Holmedal ble født den 16 Okt 1922 i Holmedal Vestre, ble døpt den 1 Jan 1923 i Setskog kirke, døde den 6 Des 1977, 55 år gammel, og ble begravet den 10 Des 1977 i Setskog kirke.

+ 266 M    ii. Alf Andersen Holmedal ble født den 25 Jan 1928 i Holmedal Vestre.

+ 267 K    iii. Martha Holmedal ble født den 11 Sep 1933 i Holmedal Vestre.

172. Kristian Holmedal (Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 23 Jul 1893 i Holmedal Setskog, ble døpt den 3 Sep 1893 i Setskog kirke, døde den 14 Mai 1957 i Solberg Rømskog, 63 år gammel, og ble begravet den 18 Mai 1957 i Rømskog kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Setskog kirke 6.oktober 1907.

Kristian giftet seg med Johanne Andersdatter, datter av Anders Emil Rasmussen og Maren Kristiansdatter, den 9 Jul 1924. Johanne ble født den 17 Sep 1899.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 268 K    i. Alfhild Mary Holmedal ble født den 24 Jun 1925 i Solberg Rømskog.

+ 269 M    ii. Asbjørn Hans Holmedal ble født den 6 Jun 1927 i Solberg Rømskog.

+ 270 K    iii. Astrid Kristine Holmedal ble født den 16 Okt 1932 i Solberg Rømskog.

173. Ingeborg Holmedal (Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 8 Mar 1895 i Holmedal Setskog, ble døpt den 31 Mar 1895 i Setskog kirke, og døde i 1930 i Holmedal Flåtukken 35 år gammel.

Generelle notater: Konfirmert i Setskog kirke 17.oktober 1909

174. Harald Arthur Holmedal (Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 15 Feb 1907 i Holmedal, ble døpt den 1 Apr 1907 i Setskog kirke, døde den 8 Aug 1975, 68 år gammel, og ble begravet den 15 Aug 1975 i Setskog kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Setskog kirke 16.oktober 1921.

Harald giftet seg med Olga Dagmar Oddevald, datter av Kasper Marius Oddevald og Berta Nikoline Kaspersdatter, den 20 Sep 1934. Olga ble født den 26 Mai 1908 i Oddevald Hverven, ble døpt den 12 Jul 1908 i Setskog kirke, døde den 2 Okt 1992, 84 år gammel, og ble begravet den 8 Okt 1992 i Setskog kirke.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 271 K    i. Inger Holmedahl ble født i 1941 i Setskog og døde i 2005 i Høland 64 år gammel.

175. Johannes Holmedal (Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 21 Mar 1915 i Holmedal Flåtukken, ble døpt den 22 Mar 1915 i Hjemmedøpt, og døde i 1915 i Holmedal Setskog.

176. Synnøve Holmedal (Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1919 i Holmedal Setskog.

177. Hans Petter Jørgensen Kongtorp (Maren Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 7 Mar 1895 i Kongtorp og ble døpt den 12 Apr 1895.

Generelle notater: Konfirmert Løken kirke 10.oktober 1909

178. Konstanse Marie Karlsdatter (Anne Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 24 Apr 1885 i Kopperud, ble døpt den 31 Mai 1885 i Løken kirke, og døde i Oslo.

179. Olga Amalie Karlsdatter (Anne Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 24 Nov 1886 i Nadden Prestegården, ble døpt den 9 Jan 1887 i Løken kirke, og døde i Oslo.

180. Hans Karlsen (Anne Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1889 i Skjeggenesøya og døde i 1892 i Hellesjø 3 år gammel.

181. Kasper Eugen Karlsen (Anne Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 8 Mai 1891 i Sletner løren og ble døpt den 14 Jun 1891 i Løken kirke.

182. Nikolai Augustsen (Josefine Johansdatter6, Pauline Jonsdatter5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 27 Jul 1889 i Vestby Komnes og ble døpt den 28 Jul 1889 i Hjemmedøpt.

183. Johan Johansen (Josefine Johansdatter6, Pauline Jonsdatter5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 27 Feb 1894 i Vestby Komnes og ble døpt den 3 Apr 1894 i Hjemmedøpt.

184. Marte Karlsdatter (Pauline Matea Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 24 Jul 1887 i Hauger Skamo, ble døpt den 28 Aug 1887 i Løken kirke, og døde i 1974 87 år gammel.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 19.oktober 1902

Marte giftet seg med Johan Olai Olsen Melby, sønn av Ole Sigvart Andreassen og Karoline Emilie Olsdatter,. Johan ble født den 3 Mai 1883 i Guldberg Havnaas, ble døpt den 10 Jun 1883 i Løken kirke, døde den 12 Okt 1930, 47 år gammel, og ble begravet den 18 Okt 1930 i Løken kirke.

185. Gunnerius Karlsen (Pauline Matea Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 26 Jul 1889 i Hauer Skamo, ble døpt den 16 Aug 1889 i Hjemmedøpt, og døde i 1889 i Hauger Skamo.

186. Karoline Karlsdatter (Pauline Matea Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 14 Jul 1890 i Hauger Skamo og ble døpt den 24 Aug 1890.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 8.oktober 1905

Karoline giftet seg med Hans Kaspersen. Hans ble født i 1886.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 272 M    i. Karl Henry Kaspersen ble født den 16 Sep 1912 i Hauger Høland og ble døpt den 13 Okt 1912 i Løken kirke.

187. Kristian Hauger (Pauline Matea Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 14 Nov 1892 i Hauer Skamo, ble døpt den 27 Des 1892 i Hjemmedøpt, og døde i 1922 i Hauger Skamo 30 år gammel.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 29.september 1907.

188. Gina Gunneriussen Hauger (Pauline Matea Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 18 Okt 1894 i Hauer, ble døpt den 30 Des 1894, og døde i 1980 86 år gammel.

Generelle notater: Konfirmert Løken kirke 10.oktober 1909

189. Johanne Hauger (Pauline Matea Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 30 Nov 1896 i Hauger Skamo, ble døpt den 6 Jan 1897 i Løken kirke, døde den 15 Okt 1917 i Hauger Skamo, 20 år gammel, og ble begravet den 22 Okt 1917.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 8.oktober 1911

190. Maren Hauger (Pauline Matea Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 28 Feb 1899 i Hauer Skamo, ble døpt den 30 Apr 1899 i Løken kirke, og døde i 1982 83 år gammel.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 21 september 1913

Maren giftet seg med Otto Aarnes, sønn av Gunerius Hellebakken og Oleane Olsdatter, den 31 Mai 1930. Otto ble født den 18 Jul 1890 i Aarnes.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 273 K    i. Marta Aarnes ble født i 1932 i Hauger Skamo.

+ 274 M    ii. Knut Aarnes ble født i 1934 i Hauger Skamo.

+ 275 K    iii. Rut Aarnes ble født i 1934.

191. Peder Adolf Bakken (Anne Sofie Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 26 Mai 1892 i Østlid Bliksrud og ble døpt den 26 Jun 1892 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 16.september 1906.
Bodde da på Bakken Bliksrud
Stasjonsmester

Peder giftet seg med Sina Guneriusdatter Ekeheislia, datter av Gunerius Halvorsen og Berthe Marie Engebretsdatter, den 12 Sep 1920 i Setskog kirke. Sina ble født den 3 Des 1893 i Eikeheia Gløtta og ble døpt den 3 Des 1893 i Hjemmedøpt.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 276 M    i. Bjarne Selmer Bakken ble født den 4 Des 1920 i Høland, ble døpt den 30 Jan 1921 i Setskog kirke, døde den 15 Jan 1977, 56 år gammel, og ble begravet den 21 Jan 1977 i Løken kirke.

+ 277 M    ii. Viggo Lorang Bakken ble født den 29 Nov 1922 i Østnor Bjørkelangen og ble døpt den 4 Mar 1923.

+ 278 M    iii. Paul Sigmund Bakken ble født den 21 Feb 1928 i Østnor Skrepstad og ble døpt den 22 Apr 1928.

192. Mina Skamo (Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 25 Jun 1891 i Skamo, ble døpt den 9 Aug 1891 i Løken kirke, døde den 21 Mar 1967, 75 år gammel, og ble begravet den 29 Mar 1967 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert 14.oktober 1906 Løken kirke

Mina giftet seg med Kristian Nikolai Lundberg, sønn av Karl Johan Lundberg og Anne Kaspersdatter, den 8 Sep 1911 i Løken kirke. Kristian ble født den 4 Nov 1881 i Knold, ble døpt den 28 Des 1881 i Løken kirke, døde den 29 Des 1947, 66 år gammel, og ble begravet den 6 Jan 1948 i Løken kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 279 K    i. Anna Sofie Lundberg ble født den 3 Des 1911 i Skamo og ble døpt den 21 Jan 1912.

+ 280 M    ii. Kåre Martin Lundberg ble født den 8 Okt 1913 i Kingsrud, ble døpt den 16 Nov 1913 i Løken kirke, døde den 8 Apr 1975, 61 år gammel, og ble begravet den 12 Apr 1975 i Løken kirke.

+ 281 K    iii. Margit Lundberg ble født den 5 Aug 1915 i Kingsrud, ble døpt den 19 Sep 1915 i Løken kirke, døde den 6 Feb 1995, 79 år gammel, og ble begravet den 14 Feb 1995 i Løken kirke.

+ 282 K    iv. Hjørdis Kristine Lundberg ble født den 11 Mar 1916 i Solhaug av Rakstad og ble døpt den 24 Apr 1917 i Løken kirke.

+ 283 M    v. Øivind Lundberg ble født den 23 Mai 1919 i Solhaug av Rakstad, ble døpt den 17 Aug 1919 i Løken kirke, døde den 25 Nov 1990, 71 år gammel, og ble begravet den 29 Nov 1990 i Løken kirke.

+ 284 K    vi. Ingrid Lundberg ble født den 11 Feb 1921 i Solhaug Rakkestad og ble døpt den 1 Mai 1921.

+ 285 K    vii. Synnøve Lundberg ble født den 6 Mar 1922 i Solhaug av Rakstad og ble døpt den 18 Jun 1922.

+ 286 K    viii. Ester Otilie Lundberg ble født den 27 Aug 1924 i Solhaug Rakkestad og ble døpt den 23 Nov 1924 i Løken kirke.

193. Johan Skamo (Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 5 Aug 1893 i Skamo, ble døpt den 24 Sep 1893, og døde i Kanada.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 4,oktober 1908
Utvandret til Canada

194. Maren Skamo (Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 3 Nov 1895 i Skamo, ble døpt den 29 Des 1895, døde den 9 Sep 1913 i Skamo, 17 år gammel, og ble begravet den 17 Sep 1913 i Bjørkelangen kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 9.oktober 1910

195. Kristiane Skamo (Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 23 Des 1898 i Skamo og ble døpt den 20 Jan 1899 i Hjemmedøpt.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 21 september 1913

Kristiane giftet seg med Kristian Sletner, sønn av Alfred Emil Kristiansen Sletner og Bolette Karen Kaspersdatter Haaby,. Kristian ble født den 26 Nov 1901 i Linnerud Løhren, ble døpt den 14 Des 1901 i Hjemmedøpt, og døde i 1975 i Inderøya Trøndelag 74 år gammel.

Kristiane giftet seg deretter med Oskar Henry Olsen, sønn av Ole Olsen og Juliane Andreasdatter, den 15 Mai 1921 i Grønland kirke Oslo. Oskar ble født den 5 Aug 1891 i Olberg Kinnestad og ble døpt den 5 Okt 1891 i Setskog kirke.

196. Marius Skamo (Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 10 Jul 1901 i Skamo, ble døpt den 1 Sep 1901 i Løken kirke, døde den 12 Mai 1969, 67 år gammel, og ble begravet den 16 Mai 1969 i Bjørkelangen kirke.

Generelle notater: Konfirmert 24,september 1916 i Løken kirke

Marius giftet seg med Petra Gunelle Havnås, datter av Ole Kristiansen Havnås og Karoline Gustava Persdatter, den 6 Nov 1926. Petra ble født den 13 Sep 1901 i Møllebak Nygård, ble døpt den 27 Okt 1901 i Løken kirke, døde den 23 Aug 1985, 83 år gammel, og ble begravet den 30 Aug 1985 i Bjørkelangen kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 287 K    i. Elsa Skamo ble født den 8 Okt 1927 i Skamo og ble døpt den 27 Nov 1927.

+ 288 K    ii. Agnes Skamo ble født i 1933 i Skamo.

+ 289 K    iii. Signe Karoline Skamo ble født i 1936 i Skamo.

197. Gerhard Olaisen (Bolette Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 18 Sep 1903 i Bjurbekk Soprim og ble døpt den 29 Sep 1903 i Hjemmedøpt.

198. Marius Hansen Løkka (Bolette Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 29 Aug 1896 i Skamo og ble døpt den 20 Sep 1896 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i S.Høland kirke 1.oktober 1911
Bodde da på Løkka Braate

Marius giftet seg med Inga Saksegaard, datter av Bernt Olsen og Marte Olsdatter, den 1 Okt 1911 i S.H.kirke. Inga ble født den 2 Apr 1890 i Aabogen og ble døpt den 27 Apr 1890 i S.H kirke.

199. Egil Johannes Ruud (Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 7 Aug 1903 i Ruud Honoseng, ble døpt den 30 Aug 1903, døde den 25 Jun 1981, 77 år gammel, og ble begravet den 3 Jul 1981 i Bjørkelangen kirke.

Generelle notater: Konfirmert 6 oktober 1918 i Løken Kirke

Egil giftet seg med Anna Elise Løken, datter av Sigvart Løken og Ukjent, den 27 Des 1927. Anna ble født den 16 Jan 1906, døde den 13 Apr 1982 76 år gammel, og ble begravet den 20 Apr 1982 i Bjørkelangen kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 290 K    i. Marit Asgjerd Ruud ble født den 28 Sep 1928 i Hofmoen skole og ble døpt den 2 Nov 1928 i Løken kirke.

+ 291 K    ii. Anne-Lise Ruud ble født den 28 Aug 1930.

+ 292 M    iii. Sigmund Petter Ruud ble født den 9 Feb 1935.

+ 293 M    iv. Øivind Kristian Ruud ble født den 17 Mar 1945.

+ 294 M    v. Egil Johannes Ruud ble født den 17 Mar 1945.

200. Henry Ruud (Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 25 Jan 1905 i Skrepstad, ble døpt den 19 Feb 1905, døde den 28 Jun 1971, 66 år gammel, og ble begravet den 3 Jul 1971 i Bjørkelangen kirke.

Generelle notater: Konfirmert 19 oktober 1919 i Løken kirke
Tok over fedregården 14.april 1943

Henry giftet seg med Minda Otilie Fallet, datter av Olaf Kasper Fallet og Gunhild Marie Kristiansdatter, den 10 Okt 1936 i Bjørkelangen kirke. Minda ble født den 19 Des 1908 i Fallet Eid, ble døpt den 8 Mai 1909 i Løken kirke, døde den 26 Okt 1966, 57 år gammel, og ble begravet den 3 Nov 1966 i Bjørkelangen kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 295 K    i. Mari Herborg Ruud ble født den 9 Des 1937 i Nordstua Rud.

+ 296 K    ii. Laila Synøve Ruud ble født den 15 Jun 1940.

+ 297 K    iii. Solveig Beate Ruud ble født den 25 Des 1947.

201. Margit Ruud (Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 12 Feb 1907 i Stenersby, ble døpt den 17 Mar 1907 i S.H kirke, og døde den 2 Okt 1988 81 år gammel.

Generelle notater: Konfirmert 25.september 1921 i Løken kirke
Bodde da på Ruud

Margit giftet seg med Eigil Komnæs, sønn av Karl Johan Komnæs og Christine Sophie Aas, den 20 Mar 1943 i Nes sorenskr. Eigil ble født den 25 Apr 1912 i Moss og døde den 30 Mai 1994 82 år gammel.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 298 M    i. Stein Ole Komnæs ble født den 18 Jan 1944, døde den 7 Nov 2009 65 år gammel, og ble begravet den 13 Nov 2009 i Bjørkelangen kirke.

202. Petra Marie Ruud (Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 25 Des 1909 i Stenersby, ble døpt den 16 Jan 1910 i S.H kirke, og døde den 24 Jun 1973 63 år gammel.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 5.oktober 1924
Bodde da på Rud

Petra giftet seg med Tormod Halland den 4 Des 1938. Tormod ble født den 12 Des 1912 og døde den 23 Aug 1959 46 år gammel. De var barnløse.

203. Nils Ruud (Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 10 Jan 1912 i Stenersby, ble døpt den 18 Feb 1912 i S.H kirke, døde den 25 Aug 1929 i Ruud, 17 år gammel, og ble begravet den 31 Aug 1929. Han døde ugift og barnløs.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 10.oktober 1926
Bodde da på Rud

204. Rakel Kristine Ruud (Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 6 Apr 1914 i Ruud, ble døpt den 3 Mai 1914 i Bjørkelangen kirke, døde den 13 Des 1918 i Rud, 4 år gammel, og ble begravet den 20 Des 1918.

205. Øivind Rudolf Ruud (Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 21 Des 1916 i Ruud, ble døpt den 21 Jan 1917, døde den 21 Aug 1942, 25 år gammel, og ble begravet den 28 Aug 1942 i Bjørkelangen kirke. Han døde ugift og barnløs.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 4.oktober 1931

206. Peder Kolbjørn Ruud (Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 12 Sep 1919 i Ruud og ble døpt den 20 Okt 1919.

Generelle notater: Konfirmert i løken kirke 16.september 1934

Peder giftet seg med Ada Marie Øien den 25 Jun 1960. Ada ble født den 4 Jun 1930.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 299 K    i. Elisabeth Ruud ble født den 25 Jun 1961.

+ 300 M    ii. Helge Ruud ble født den 12 Des 1965.

207. Per Jon Ruud (Nils Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1925 i Skamo.

Per giftet seg med Anne Sofie Wiland.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 301 K    i. Sissel Ruud ble født i 1957.

208. Finn Hans Ruud (Nils Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 3 Nov 1926 i Skamo og ble døpt den 5 Des 1926.

Finn giftet seg med Kirsten Engen.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 302 K    i. Sissel Ruud ble født i 1956.

209. Marie Ruud (Nils Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 25 Sep 1928 i Skamo og ble døpt den 4 Nov 1928.

Marie giftet seg med Håkon Larsen.

210. Kjell Ruud (Nils Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1930 i Skamo.

Kjell giftet seg med Kari Svarstad.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 303 M    i. Petter Ruud ble født i 1957.

+ 304 M    ii. Fredrik Ruud ble født i 1960.

+ 305 K    iii. Randi Margrethe Ruud ble født i 1963.

211. Signe Halvorsrud (Hedvig Marie Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1909 i Ruud og døde i 1961 52 år gammel.

212. Håkon Einar Halvorsrud (Hedvig Marie Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1910 i Ruud.

Håkon giftet seg med Anna Nødtveit.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 306 M    i. Bjørn Halvorsrud ble født i 1943.

213. Ivar Konrad Halvorsrud (Hedvig Marie Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1913 i Ruud og døde i 1972 59 år gammel. Han døde ugift og barnløs.

214. Else Marie Halvorsrud (Hedvig Marie Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1916 i Ruud.

215. Knut Halvorsrud (Hedvig Marie Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1919 i Ruud.

216. Hans Eilert Halvorsrud (Hedvig Marie Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1921 i Ruud.

Hans giftet seg med Solveig Riste.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 307 K    i. Gunhild Halvorsrud .

217. Even Halvor Halvorsrud (Hedvig Marie Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1923 i Ruud.

218. Kari Kristine Halvorsrud (Hedvig Marie Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1926 i Ruud.

Kari giftet seg med Håkon Rognstad.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 308 K    i. Gunhild Rognstad .

+ 309 M    ii. Halvor Rognstad .

219. Marta Sofie Halvorsrud (Hedvig Marie Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1929 i Ruud.

220. Jens Ivar Halvorsrud (Hedvig Marie Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1932 i Ruud.

Jens giftet seg med Elisabeth (Emmy) Hide.

221. Agnes Marie Ruud (Even Adolf Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 1 Mai 1920 i Enebakkneset.

Agnes giftet seg med Arne Ruud, sønn av Anders Olsen Ruud og Karen Aarnes, den 28 Mai 1938 i Løken kirke. Arne ble født den 3 Okt 1914 i Rud Bjørkelangen og ble døpt den 8 Nov 1914.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 310 K    i. Jenny Karin Ruud ble født i 1940.

+ 311 M    ii. Asbjørn Einar Ruud ble født i 1942.

+ 312 K    iii. Synnøve Ruud ble født i 1943.

+ 313 K    iv. Arnhild Elise Ruud ble født i 1949.

+ 314 M    v. Edin Anders Ruud .

222. Edith Ruud (Even Adolf Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1923 i Ruud.

Edith giftet seg med Svein Lunden.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 315 K    i. Tori Eline Lunden ble født i 1953.

+ 316 M    ii. Geirmund Lunden ble født i 1954.

+ 317 K    iii. Gunhild Jenny Lunden ble født i 1962.

223. Gunvor Ruud (Even Adolf Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1926 i Ruud.

Gunvor giftet seg med Kjell Ruud.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 318 M    i. Erik Ruud ble født i 1953.

+ 319 M    ii. Øyvind Ruud ble født i 1964.

224. Marit Johanne Bjørnstad (Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 20 Sep 1919 i Bjørnstad Rødnes, ble døpt den 20 Okt 1919, døde den 1 Jun 2008 i Hemnes, 88 år gammel, og ble begravet den 6 Jun 2008 i Bjørkelangen kirke.

Marit giftet seg med Odd Herman Nordli, sønn av Ole Hansen Nadden og Gyda Guldborg Nordli, den 28 Nov 1941. Odd ble født den 30 Jan 1919 i Nordli Knoll og ble døpt den 17 Apr 1919.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 320 M    i. Oddbjørn Magne Nordli ble født i 1942 i Nordli Knoll.

+ 321 M    ii. Jørgen Herman Nordli ble født i 1945 i Nordli Knoll.

+ 322 K    iii. Anni Gyda Nordli ble født i 1969 i Nordli Knoll.

225. Johan Herman Bjørnstad (Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1921 i Ruud.

Johan giftet seg med Ingrid Bratli.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 323 M    i. Harald Bjørnstad .

+ 324 K    ii. Reiduin Bjørnstad .

+ 325 M    iii. Rolf Bjørnstad .

226. Asbjørn Bjørnstad (Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1923 i Ruud.

227. Ingrid Ruud (Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1925 i Ruud.

Ingrid giftet seg med Åge Ravneberget.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 326 K    i. Jane Helen Ravneberget ble født i 1961 i Ravneberget.

+ 327 K    ii. Åse Ravneberget .

+ 328 K    iii. Inger Ravneberget .

+ 329 K    iv. Gerd Ravneberget .

228. Olaf Bjørnstad (Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1926 i Ruud.

Olaf giftet seg med Berit Ulven.

229. Elin Sofie Bjørnstad (Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1931 i Bjørnstad Rødnes.

Elin giftet seg med Olaf Sandaker, sønn av Johan Sandaker og Magnhild Sofie Dalen, i 1950. Olaf ble født den 5 Sep 1926 i Dalen Sandem og ble døpt den 21 Nov 1926.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 330 K    i. Anne Lise Sandaker ble født i 1951 i Ørkje.

+ 331 K    ii. Anita Sandaker .

+ 332 K    iii. Heidi Sandaker .

230. Sonja Ruud (Sigurd Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1926.

231. Grethe Mary Ruud (Sigurd Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1931.

232. Eva Alvilde Ruud (Sigurd Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1931.

233. Åse Granerud (Asbjørn Olaf Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i Hemnes.

Åse giftet seg med Isak Myhrer. Isak ble født i Båstad.

234. Reidar Granerud (Asbjørn Olaf Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

Reidar giftet seg med Nelly. Nelly ble født i Piperud Telemark. De var barnløse.

235. Astrid Slettum (Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 20 Sep 1922 i Granerud Gangnes, ble døpt den 26 Nov 1922 i S.H kirke, døde den 16 Des 2005, 83 år gammel, og ble begravet den 21 Des 2005 i S.H.kirke.

Astrid giftet seg med Trygve Kragtorp, sønn av Marius Edvard Kragtorp og Marie Kristine Fossum, i 1954. Trygve ble født den 5 Sep 1926 i Kragtorp nedre, døde den 21 Des 2010 i Ahus 84 år gammel, og ble begravet den 29 Des 2010 i S.Høland kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 333 M    i. Svein Trygve Kragtorp ble født i 1955 i Kragtorp nedre.

+ 334 M    ii. Ingar Marius Kragtorp ble født i 1958 i Kragtorp nedre.

+ 335 M    iii. Tore Konrad Kragtorp ble født i 1959 i Kragtorp nedre.

236. Helge Slettum (Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 4 Aug 1924 i Rabberud Saksegård, ble døpt den 2 Nov 1924 i S.H kirke, døde den 24 Jul 2006, 81 år gammel, og ble begravet den 2 Aug 2006 i Lørenskog kirke.

Helge giftet seg med Lillian Pedersen i 1952. Lillian ble født den 23 Feb 1928 i Bakker Moe i Høland.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 336 M    i. Rune Slettum .

+ 337 K    ii. Liv Slettum .

237. Hans Slettum (Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 1 Des 1926 i Slettum Haugen og ble døpt den 27 Feb 1927 i S.H kirke.

Hans giftet seg med Emma. Emma ble født i Egersund.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 338 K    i. Bjørg Slettum .

238. Marit Slettum (Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 21 Jan 1929 i Slettum Hemnes og ble døpt den 2 Jun 1929 i S.H.kirke.

Marit giftet seg med Ole Berntsen. Ole ble født i Sørum.

239. Mina Slettum (Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1934.

Mina giftet seg med Erik Johansen. Erik ble født den 12 Mai 1931, døde den 19 Sep 2001 70 år gammel, og ble begravet den 21 Sep 2001 i Lørenskog kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 339 M    i. Morten Johansen .

+ 340 M    ii. Geir Johansen .

240. Tore Slettum (Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 20 Des 1936, døde den 30 Nov 2009 i Ahus 72 år gammel, og ble begravet den 8 Des 2009 i Bjørkelangen kirke.

241. Gunvor Granerud (Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 4 Jan 1934 i Hemnes.

Gunvor giftet seg med Inge Bjørkevoll, sønn av Lars Johan Bjørkevoll og Olga Sofie Høilund, den 7 Jul 1956 i S.H.kirke. Inge ble født den 1 Sep 1934 i Bjørkevoll.

Ekteskapsnotater:


Barn i dette ekteskapet var:

+ 341 K    i. Tove Bjørkevoll ble født den 4 Apr 1960.

+ 342 M    ii. Dag Inge Bjørkevoll ble født den 25 Jul 1962.

242. Bodil Granerud (Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 10 Sep 1936 i Hemnes.

Bodil giftet seg med Egil Ottar Haugerud, sønn av Einar Haugerud og Jenny Orderud, i 1954 i S.H.kirke. Egil ble født den 18 Jan 1934 i Hærland, døde den 20 Nov 2010 i Mysen 76 år gammel, og ble begravet den 26 Nov 2010 i Hærland kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 343 K    i. Grethe Haugerud ble født den 16 Okt 1955 i Mysen.

+ 344 M    ii. Glenn Egil Haugerud ble født den 4 Jun 1960 i Mysen.

243. Egil Granerud (Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 24 Mai 1946 i Hemnes.

Egil giftet seg med Tove Jensen, datter av Ukjent og Ruth,. Tove ble født i Hemnes.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 345 M    i. Ronny Granerud .

+ 346 M    ii. Vegar Granerud .

244. Nils Granerud (Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 2 Mai 1949 i Hemnes.

Nils giftet seg med Else Solli, datter av Ukjent og Valborg Othilie Larsen,. Else ble født den 28 Mar 1942 i Hemnes, døde den 3 Mar 2005 62 år gammel, og ble begravet i S.H.kirke.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 347 K    i. Nina Elisabeth Granerud ble født den 15 Jul 1973.

245. Arne Granerud (Sofus Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

Arne giftet seg med Turid. Turid ble født i Oslo.

Åttende generasjon


246. Mathilde Hagen (Ragna Antonsdatter7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 28 Jan 1902 i Vestli Saksegård og ble døpt den 13 Apr 1902 i S.H kirke.

Generelle notater: Konfirmert i S.Høland kirke 1917
Bodde da på Hagen Hellegaard

Mathilde giftet seg med Einar Bergersen, sønn av Klemet Bergersen og Gunild Olina Eidsmoe, den 3 Jul 1926 i S.H.kirke. Einar ble født den 16 Jun 1898 i Haga Skarabøl.

247. Astrid Johanne Kvebæk (Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 25 Okt 1917 i Hagen Titterud, ble døpt den 27 Okt 1917 i Hjemmedøpt, døde den 28 Sep 1993, 75 år gammel, og ble begravet den 5 Okt 1993 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 18.september 1932
Bodde da Haugli Tøien

Astrid giftet seg med Rolf Ansgar Ottesen, sønn av Hjalmar August Ottesen og Klara Emilie Rabberud,. Rolf ble født den 26 Apr 1915 i Søstua Dæli, ble døpt den 13 Jun 1915 i S.H.kirke, døde den 2 Aug 2002, 87 år gammel, og ble begravet den 8 Aug 2002 i Løken kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 348 M    i. Rolf Ansgar Ottesen ble født i 1937 i Hjellebøl og døde i 2003 66 år gammel.

+ 349 K    ii. Randi Synnøve Ottesen ble født i 1941 i Hjellebøl.

+ 350 M    iii. Harry Kristian Ottesen ble født i 1943 i Hjellebøl.

+ 351 M    iv. Ragnar Ottesen ble født i 1945 i Hjellebøl.

+ 352 K    v. Torill Ottesen ble født i 1947 i Hjellebøl.

+ 353 M    vi. Villy Magne Ottesen ble født i 1949 i Hjellebøl.

248. Herstein Kvebæk (Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 15 Feb 1920 i Østnor Brøtmet, ble døpt den 9 Mai 1920, døde den 29 Aug 1977, 57 år gammel, og ble begravet den 6 Sep 1977 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i løken kirke 16.september 1934

Herstein giftet seg med Werra Anna Odeen. Ekteskapet endte i skilsmisse. Werra ble født i 1925 i Bærum og døde i 1995 i Oslo 70 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 354 K    i. Hilde Kvebæk ble født i 1950 i Oslo.

+ 355 K    ii. Karin Kvebæk ble født i 1957 i Oslo.

249. Kristiane Margrete Kvebæk (Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 16 Mai 1922 i Østnor Brøtmet, ble døpt den 30 Jul 1922, døde den 16 Sep 2000 i Løken, 78 år gammel, og ble begravet den 21 Sep 2000 i Løken kirke.

Kristiane giftet seg med Erling Smedholen, sønn av Hjalmar Smedholen og Ukjent, den 28 Apr 1944 i Nes sorenskr. Erling ble født den 30 Apr 1922 i Mo Nord Odal, døde den 23 Feb 1992 i Løken 69 år gammel, og ble begravet den 5 Mar 1992 i Løken kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 356 M    i. Asbjørn Smedholen ble født i 1944 i Løken.

+ 357 K    ii. Eva Smedholen ble født i 1947 i Løken.

+ 358 M    iii. Harald Smedholen ble født i 1951 i Løken.

+ 359 K    iv. Kari Thora Smedholen ble født i 1953 i Løken.

+ 360 K    v. Helga Smedholen ble født i 1958 i Løken.

250. Leif Kvebæk (Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 11 Aug 1924 i Østnor Brøtmet, ble døpt den 19 Okt 1924 i Løken kirke, og døde i 2008 84 år gammel.

251. Arne Kvebæk (Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 14 Des 1926 i Haugli Tøien, ble døpt den 13 Mar 1927 i Løken kirke, døde den 31 Okt 1996 i Bærum, 69 år gammel, og ble begravet den 7 Nov 1996 i Løken kirke.

Arne giftet seg med Bjørg Evelyn Deglum i 1955 i Oslo Rådhus. Ekteskapet endte i skilsmisse. Bjørg ble født i 1930 i Høland.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 361 K    i. Mona Kvebæk ble født i 1955 i Bærum.

252. Knut Kvebekk (Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 29 Mai 1929 i Haugli, ble døpt den 28 Jul 1929 i Løken kirke, døde den 24 Okt 1991 i Løken, 62 år gammel, og ble begravet den 30 Okt 1991 i Løken kirke.

Knut giftet seg med Magnhild Assheim i 1953. Magnhild ble født i 1928 i Assheim Brekke I Sogn, døde den 4 Nov 2006 i Løken 78 år gammel, og ble begravet den 14 Nov 2006 i Løken kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 362 M    i. Kjell Tore Kvebæk ble født i 1955 i Løken.

+ 363 M    ii. Jan Steinar Kvebæk ble født i 1957 i Løken.

253. Aslaug Kvebæk (Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1933 i Høland.

Aslaug giftet seg med Thor Fjeld, sønn av Konrad Fjeld og Karen Martinsen Fløtberget, i 1961. Thor ble født i 1932 i Fjell Vennemo.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 364 M    i. Rune Fjeld ble født i 1962 i Aurskog.

+ 365 M    ii. Roar Fjeld ble født i 1964 i Aurskog.

254. Mads Milian Kvebæk (Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1935.

Mads giftet seg med Magnhild Frysjøberget i 1960. Ekteskapet endte i skilsmisse. Magnhild ble født i 1939.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 366 M    i. Stein Vidar Kvebæk ble født i 1963 i Løvenstad.

+ 367 K    ii. Ann Kristin Kvebæk ble født i 1965 i Løvenstad.

255. Tor Kvebæk (Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1940 i Høland og døde i 1993 53 år gammel.

Tor giftet seg med Inger-May Moe, datter av Oskar Fredrik Moe og Ingeborg Øiseth,. Inger-May ble født i 1945 i Hemnes.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 368 K    i. Heidi Kvebæk ble født i 1971.

256. Johannes Albert Andresen (Margit Emilie Enerud7, John Enerud6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 19 Des 1916 i Nesset Bjørkelangem og ble døpt den 18 Mar 1917.

257. Klaus Melvin Lunner (Margit Emilie Enerud7, John Enerud6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 17 Mai 1922 i Bjørkelangen og ble døpt den 29 Jul 1922.

258. Else Bergersen (Bernt Emil Bergersen7, Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1).

Else giftet seg med Aage Ole Mortensen. Aage ble født den 26 Aug 1920, døde den 25 Apr 1997 76 år gammel, og ble begravet den 2 Mai 1997 i Løken kirke.

259. Julie Kristine Bergersen (Bernt Emil Bergersen7, Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 19 Aug 1922 i Nadheim og ble døpt den 17 Sep 1922 i Løken kirke.

Julie giftet seg med Tor Sætermoen, sønn av Olav Sætermoen og Ukjent, den 29 Des 1946 i Løken kirke. Tor ble født den 31 Jan 1921 i Åmot Østerdalen, døde den 13 Jun 1982 61 år gammel, og ble begravet den 18 Jun 1982 i Løken kirke.

260. Karl Arthur Bergersen (Bernt Emil Bergersen7, Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 25 Feb 1926 i Naddum, døde den 9 Des 2001 75 år gammel, og ble begravet den 14 Des 2001 i Løken kirke.

Karl giftet seg med Inger Marie Mansås, datter av Johan Mansås og Josefine Marie Johansdatter,. Inger ble født den 18 Jul 1927 i Jødal Bergsjø, ble døpt den 18 Jul 1927 i S.H.kirke, døde den 8 Sep 1998 i Oslo, 71 år gammel, og ble begravet den 15 Sep 1998 i Løken kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 369 M    i. Sten Bergersen ble født i 1955 i Naddum.

+ 370 M    ii. Arild Bergersen ble født i 1957 i Naddum.

+ 371 K    iii. Berit Bergersen ble født i 1962 i Naddum.

261. Arne Jakob Bergersen (Bernt Emil Bergersen7, Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 14 Mai 1928 i Nadheim og ble døpt den 1 Jul 1928 i Løken kirke.

Arne giftet seg med Margit.

262. Ingrid Marie Bergersen (Bernt Emil Bergersen7, Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 23 Des 1933 i Nadheim, døde den 17 Des 2009 75 år gammel, og ble begravet den 23 Des 2009 i Løken kirke.

Ingrid giftet seg med Aage Krogstad, sønn av Knut Krogstad og Agnes Bolette Lundberg,.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 372 M    i. Åsmund Krogstad .

+ 373 K    ii. Grethe Krogstad .

263. Ragnhild Bergersen (Bernt Emil Bergersen7, Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1938 i Løken.

Ragnhild giftet seg med Thore Vidar Bergerud, sønn av Karl Albert Bergerud og Magda Johanne Solberg,. Thore ble født i 1937 i Bergerud Fet.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 374 K    i. Elin Bergerud ble født i 1963.

264. Rudolf Nilsen (Karoline Westby7, Nils Andersen Westby6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1902.

265. Hans Arne Holmedal (Anders Hansen Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 16 Okt 1922 i Holmedal Vestre, ble døpt den 1 Jan 1923 i Setskog kirke, døde den 6 Des 1977, 55 år gammel, og ble begravet den 10 Des 1977 i Setskog kirke.

Hans giftet seg med Tordis Helene Fagermoen, datter av Andreas Fagermoen og Olga Emilie Fagermoen, den 14 Jun 1952. Tordis ble født den 28 Jul 1931 i Ringshaug Kinnestad.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 375 M    i. Arild Holmedal ble født i 1955 i Holmedal Vestre.

+ 376 K    ii. Anne-Lise Holmedal ble født i 1961 i Holmedal Vestre.

266. Alf Andersen Holmedal (Anders Hansen Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 25 Jan 1928 i Holmedal Vestre.

Alf giftet seg med Aase Ringsby den 19 Mai 1951. Aase ble født den 31 Aug 1929.

267. Martha Holmedal (Anders Hansen Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 11 Sep 1933 i Holmedal Vestre.

Martha giftet seg med Olav Hagen, sønn av Arthur Hagen og Ester Fagermoen, i 1954. Olav ble født i 1931.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 377 K    i. Reidun Hagen ble født i 1956 i Hagen Holmedal.

+ 378 M    ii. Arne Hagen ble født i 1957 i Solstad.

+ 379 K    iii. Berit Hagen ble født i 1959 i Solstad.

268. Alfhild Mary Holmedal (Kristian Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 24 Jun 1925 i Solberg Rømskog.

269. Asbjørn Hans Holmedal (Kristian Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 6 Jun 1927 i Solberg Rømskog.

Asbjørn giftet seg med Solveig.

270. Astrid Kristine Holmedal (Kristian Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 16 Okt 1932 i Solberg Rømskog.

271. Inger Holmedahl (Harald Arthur Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1941 i Setskog og døde i 2005 i Høland 64 år gammel.

Inger giftet seg med Arne Åsheim, sønn av Kristian Hildal Åsheim og Ruth Tyrihjell, i 1963. Arne ble født den 4 Feb 1939 i Åsheim.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 380 K    i. Britt Karin Åsheim ble født den 7 Apr 1964 i Åsheim Hemnes.

+ 381 K    ii. Ann Iren Åsheim ble født i 1966 i Åsheim Hemnes og ble døpt den 25 Aug 1966.

+ 382 M    iii. John-Arne Åsheim ble født den 21 Aug 1970 i Åsheim Evenby.

272. Karl Henry Kaspersen (Karoline Karlsdatter7, Pauline Matea Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 16 Sep 1912 i Hauger Høland og ble døpt den 13 Okt 1912 i Løken kirke.

273. Marta Aarnes (Maren Hauger7, Pauline Matea Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1932 i Hauger Skamo.

Marta giftet seg med Asbjørn Johan Wiig. Asbjørn ble født i 1927 i Trøgstad.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 383 K    i. Anne Sofie Wiig ble født i 1967.

+ 384 K    ii. Mette Elisabeth Wiig ble født i 1969.

274. Knut Aarnes (Maren Hauger7, Pauline Matea Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1934 i Hauger Skamo.

Knut giftet seg med Unni Bjørnstad, datter av Ole Ansgar Bjørnstad og Margrete Pauline Slorbak,. Unni ble født i 1950 i Skullerud.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 385 M    i. Carl Kristian Aarnes ble født i 1975.

+ 386 K    ii. Line Margrethe Aarnes ble født i 1976.

275. Rut Aarnes (Maren Hauger7, Pauline Matea Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1934. Hun døde ugift og barnløs.

276. Bjarne Selmer Bakken (Peder Adolf Bakken7, Anne Sofie Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 4 Des 1920 i Høland, ble døpt den 30 Jan 1921 i Setskog kirke, døde den 15 Jan 1977, 56 år gammel, og ble begravet den 21 Jan 1977 i Løken kirke.

Bjarne giftet seg med Ruth Lunder, datter av Henrik Eriksen Lunder og Kamilla Olsdatter Foss, den 17 Apr 1948 i Løken kirke. Ruth ble født den 5 Mar 1925 i Dahlen Hemnes og ble døpt den 14 Jun 1925 i S.H.kirke.

277. Viggo Lorang Bakken (Peder Adolf Bakken7, Anne Sofie Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 29 Nov 1922 i Østnor Bjørkelangen og ble døpt den 4 Mar 1923.

278. Paul Sigmund Bakken (Peder Adolf Bakken7, Anne Sofie Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 21 Feb 1928 i Østnor Skrepstad og ble døpt den 22 Apr 1928.

279. Anna Sofie Lundberg (Mina Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 3 Des 1911 i Skamo og ble døpt den 21 Jan 1912.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 10.oktober 1926
bodde da på Solhaug Rakstad

280. Kåre Martin Lundberg (Mina Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 8 Okt 1913 i Kingsrud, ble døpt den 16 Nov 1913 i Løken kirke, døde den 8 Apr 1975, 61 år gammel, og ble begravet den 12 Apr 1975 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 23,september 1928
Bodde da på Solhaug Rakstad

Kåre giftet seg med Lilly Ingeborg Hårstad, datter av Ingebret Hårstad og Ukjent, den 9 Okt 1942 i Nes sorenskr. Lilly ble født den 6 Jul 1915 i Tiller, døde den 24 Jun 2007 91 år gammel, og ble begravet den 3 Jul 2007 i Løken kirke.

281. Margit Lundberg (Mina Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 5 Aug 1915 i Kingsrud, ble døpt den 19 Sep 1915 i Løken kirke, døde den 6 Feb 1995, 79 år gammel, og ble begravet den 14 Feb 1995 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 28.september 1930

Margit giftet seg med Johan Arthur Vangen, sønn av Kasper Andreas Vangen og Ukjent, den 4 Jun 1938 i Eidskog Kirke. Johan ble født den 3 Sep 1908 i Vestmarka, døde den 28 Jun 1988 79 år gammel, og ble begravet den 5 Jul 1988 i Løken kirke.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 387 K    i. Berit Vangen ble født i 1938 i Høland.

282. Hjørdis Kristine Lundberg (Mina Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 11 Mar 1916 i Solhaug av Rakstad og ble døpt den 24 Apr 1917 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 4.oktober 1931

283. Øivind Lundberg (Mina Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 23 Mai 1919 i Solhaug av Rakstad, ble døpt den 17 Aug 1919 i Løken kirke, døde den 25 Nov 1990, 71 år gammel, og ble begravet den 29 Nov 1990 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert i løken kirke 16.september 1934

284. Ingrid Lundberg (Mina Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 11 Feb 1921 i Solhaug Rakkestad og ble døpt den 1 Mai 1921.

285. Synnøve Lundberg (Mina Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 6 Mar 1922 i Solhaug av Rakstad og ble døpt den 18 Jun 1922.

Synnøve giftet seg med Hans Østegården, sønn av Kristen Østegarden og Ovidia Sofie Hansdatter, den 25 Okt 1947. Hans ble født den 6 Mar 1914 i Østegården og ble døpt den 10 Mai 1914 i S.H kirke.

286. Ester Otilie Lundberg (Mina Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 27 Aug 1924 i Solhaug Rakkestad og ble døpt den 23 Nov 1924 i Løken kirke.

287. Elsa Skamo (Marius Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 8 Okt 1927 i Skamo og ble døpt den 27 Nov 1927.

Elsa giftet seg med Gunnar Kolstad. Gunnar ble født i 1921 i Killingmo Aurskog.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 388 M    i. Åsmund Kolstad .

288. Agnes Skamo (Marius Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1933 i Skamo.

Agnes giftet seg med Kåre Eugen Miliansen. Kåre ble født i Lierfoss.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 389 K    i. Anne Karin Miliansen .

+ 390 M    ii. Kjell Vidar Miliansen .

289. Signe Karoline Skamo (Marius Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1936 i Skamo.

Signe giftet seg med Øyvind Skjønnhaug. Øyvind ble født i Lierfoss.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 391 K    i. Unni Skjønnhaug .

+ 392 M    ii. Lars Erik Skjønnhaug .

+ 393 M    iii. Arne Morten Skjønnhaug .

+ 394 K    iv. Wenche Helen Skjønnhaug .

290. Marit Asgjerd Ruud (Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 28 Sep 1928 i Hofmoen skole og ble døpt den 2 Nov 1928 i Løken kirke.

Marit giftet seg med Jørgen Bunes, sønn av Ludvig Bernhard Bunes og Maren Gabrielsen Krog, den 27 Des 1952. Jørgen ble født den 8 Jun 1915 i Bunes og ble døpt den 18 Jul 1915 i S.H.kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 395 K    i. Bjørg-Lise Bunes ble født den 20 Mar 1957.

+ 396 K    ii. Berit Irene Bunes ble født den 25 Sep 1962.

291. Anne-Lise Ruud (Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 28 Aug 1930.

Anne-Lise giftet seg med Elias Eliassen den 3 Apr 1954. Ekteskapet endte i skilsmisse. Elias ble født den 28 Jan 1931 i Karmøy.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 397 K    i. Aud Elisabeth Eliassen ble født den 3 Aug 1955 i Oslo.

+ 398 K    ii. Gerd Marie Eliassen ble født den 21 Feb 1958 i Oslo.

+ 399 K    iii. Liv Synnøve Eliassen ble født den 18 Apr 1961 i Oslo.

292. Sigmund Petter Ruud (Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 9 Feb 1935.

Sigmund giftet seg med Brit Elinor Talmo den 20 Okt 1956. Brit ble født den 28 Mar 1934.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 400 K    i. Hildegunn Ruud ble født den 19 Aug 1960.

+ 401 K    ii. Bente Ruud ble født den 4 Sep 1962.

+ 402 M    iii. Yngve Ruud ble født den 4 Sep 1962.

293. Øivind Kristian Ruud (Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 17 Mar 1945.

Generelle notater: Tvilling

Øivind giftet seg med Ingebjørg Mjåland, datter av Pål Mjåland og Else Marie Øyan, den 25 Sep 1971. Ingebjørg ble født den 29 Okt 1949.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 403 M    i. Asgeir Ruud ble født den 10 Des 1972 i Oslo.

+ 404 M    ii. Knut Andreas Ruud ble født den 28 Aug 1979 i Oslo.

294. Egil Johannes Ruud (Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 17 Mar 1945.

Generelle notater: Tvilling

Egil giftet seg med Ellen Helene Holm den 20 Jul 1968. Ekteskapet endte i skilsmisse. Ellen ble født den 30 Des 1945.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 405 K    i. Birgitte Elisabeth Ruud ble født den 19 Mai 1973.

+ 406 M    ii. Jon Egil Christoffer Ruud ble født den 24 Apr 1975.

+ 407 M    iii. Lars Gunnar Ruud ble født den 25 Okt 1979.

Egil giftet seg deretter med Alfhild Rosie Clausen den 22 Jun 1982. Alfhild ble født den 13 Okt 1947.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 408 M    i. Bjørn Ruud ble født den 26 Jul 1982.

+ 409 K    ii. Borgny Elise Ruud ble født den 26 Feb 1986.

295. Mari Herborg Ruud (Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 9 Des 1937 i Nordstua Rud.

Generelle notater: Tok over fedregården Ruud 1.5.1967

Mari giftet seg med Rolf Kongtorp, sønn av Hans Peter Kongtorp og Gunvor Ruud, den 1 Jul 1961. Rolf ble født den 5 Nov 1933 i Løren.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 410 M    i. Hans Petter Kongtorp ble født den 27 Mai 1962.

+ 411 K    ii. Marianne Kongtorp ble født den 9 Nov 1963.

+ 412 K    iii. Ragnhild Kongtorp ble født den 12 Jan 1966.

+ 413 M    iv. Øyvind Kongtorp ble født den 13 Feb 1968.

+ 414 M    v. Herbjørn Kongtorp ble født den 18 Mai 1974.

+ 415 M    vi. Jørgen Kongtorp ble født den 24 Nov 1981.

296. Laila Synøve Ruud (Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 15 Jun 1940.

Laila giftet seg med Ole Elle den 24 Jun 1966. Ole ble født den 15 Jun 1940.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 416 M    i. Ole Jakob Elle ble født den 12 Apr 1967.

+ 417 M    ii. Jan Henrik Elle ble født den 2 Jun 1971.

+ 418 M    iii. Øystein Elle ble født den 4 Mar 1973.

297. Solveig Beate Ruud (Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 25 Des 1947.

Solveig giftet seg med Per Egil Gustavsen den 10 Okt 1970. Per ble født den 29 Nov 1946, døde den 7 Aug 2007 60 år gammel, og ble begravet i Bjørkelangen.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 419 M    i. Per Fredrik Gustavsen ble født den 13 Mai 1973.

+ 420 M    ii. Marius Gustavsen ble født den 22 Sep 1981.

298. Stein Ole Komnæs (Margit Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 18 Jan 1944, døde den 7 Nov 2009 65 år gammel, og ble begravet den 13 Nov 2009 i Bjørkelangen kirke.

Stein giftet seg med Vigdis Anne Weseth, datter av Vilhelm Weseth og Anna Storvik, den 23 Sep 1977. Vigdis ble født den 3 Jul 1952 i Korgen Nordland.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 421 M    i. Andreas Komnæs ble født den 7 Mar 1978.

+ 422 K    ii. Maren Anna Komnæs ble født den 7 Mar 1986.

+ 423 K    iii. Karen Sofie Komnæs ble født den 14 Mai 1986.

+ 424 M    iv. Martin Komnæs ble født den 10 Jan 1989.

299. Elisabeth Ruud (Peder Kolbjørn Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 25 Jun 1961.

Elisabeth giftet seg med Rune Nordbotten den 1 Jun 1996. Rune ble født den 10 Des 1963.

300. Helge Ruud (Peder Kolbjørn Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 12 Des 1965.

Helge giftet seg med Kjersti Aasgard den 2 Jan 1988. Kjersti ble født den 24 Apr 1967.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 425 M    i. Even Ruud ble født den 2 Okt 1984.

+ 426 K    ii. Hanna Ruud ble født den 24 Des 1995.

301. Sissel Ruud (Per Jon Ruud7, Nils Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1957.

302. Sissel Ruud (Finn Hans Ruud7, Nils Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1956.

303. Petter Ruud (Kjell Ruud7, Nils Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1957.

304. Fredrik Ruud (Kjell Ruud7, Nils Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1960.

305. Randi Margrethe Ruud (Kjell Ruud7, Nils Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1963.

306. Bjørn Halvorsrud (Håkon Einar Halvorsrud7, Hedvig Marie Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1943.

307. Gunhild Halvorsrud (Hans Eilert Halvorsrud7, Hedvig Marie Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

308. Gunhild Rognstad (Kari Kristine Halvorsrud7, Hedvig Marie Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

309. Halvor Rognstad (Kari Kristine Halvorsrud7, Hedvig Marie Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

310. Jenny Karin Ruud (Agnes Marie Ruud7, Even Adolf Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1940.

311. Asbjørn Einar Ruud (Agnes Marie Ruud7, Even Adolf Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1942.

312. Synnøve Ruud (Agnes Marie Ruud7, Even Adolf Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1943.

313. Arnhild Elise Ruud (Agnes Marie Ruud7, Even Adolf Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1949.

314. Edin Anders Ruud (Agnes Marie Ruud7, Even Adolf Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

Edin giftet seg med Berit Utsikt, datter av Odd Ragnar Utsikt og Astrid Halvorsen,. Berit ble født i 1956 i Solberg Fet.

315. Tori Eline Lunden (Edith Ruud7, Even Adolf Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1953.

316. Geirmund Lunden (Edith Ruud7, Even Adolf Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1954.

317. Gunhild Jenny Lunden (Edith Ruud7, Even Adolf Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1962.

318. Erik Ruud (Gunvor Ruud7, Even Adolf Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1953.

319. Øyvind Ruud (Gunvor Ruud7, Even Adolf Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1964.

320. Oddbjørn Magne Nordli (Marit Johanne Bjørnstad7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1942 i Nordli Knoll.

Oddbjørn giftet seg med Sigrid Harefallet. Sigrid ble født i 1937 i Lierfoss. De var barnløse.

321. Jørgen Herman Nordli (Marit Johanne Bjørnstad7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1945 i Nordli Knoll.

Jørgen giftet seg med Lillian Jensen. Lillian ble født i 1940.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 427 K    i. Kjersti Nordli ble født i 1968.

+ 428 K    ii. Anne Grete Nordli ble født i 1969.

+ 429 M    iii. Jo Oddmund Nordli ble født i 1975.

+ 430 K    iv. Liv Jorun Nordli ble født i 1980.

322. Anni Gyda Nordli (Marit Johanne Bjørnstad7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1969 i Nordli Knoll.

Anni giftet seg med Svein Sandem.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 431 K    i. Vivian Sandem .

323. Harald Bjørnstad (Johan Herman Bjørnstad7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

324. Reiduin Bjørnstad (Johan Herman Bjørnstad7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

325. Rolf Bjørnstad (Johan Herman Bjørnstad7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

326. Jane Helen Ravneberget (Ingrid Ruud7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1961 i Ravneberget.

Jane giftet seg med Roger Nordli, sønn av Ragnar Nordli og Britt Andersen,. Ekteskapsstatus: samboere. Roger ble født i 1959 i Ski.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 432 K    i. Gina Nordli ble født i 1992 i Nordli Ydersbond.

+ 433 M    ii. Jonas Nordli ble født i 1996 i Nordli Ydersbond.

327. Åse Ravneberget (Ingrid Ruud7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

328. Inger Ravneberget (Ingrid Ruud7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

329. Gerd Ravneberget (Ingrid Ruud7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

330. Anne Lise Sandaker (Elin Sofie Bjørnstad7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1951 i Ørkje.

331. Anita Sandaker (Elin Sofie Bjørnstad7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

332. Heidi Sandaker (Elin Sofie Bjørnstad7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

333. Svein Trygve Kragtorp (Astrid Slettum7, Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1955 i Kragtorp nedre.

Svein giftet seg med Ingrid Johansen, datter av Johannes Johansen og Solveig,. Ingrid ble født i 1957 i Mysen.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 434 M    i. Jørn Kragtorp ble født i 1980.

+ 435 K    ii. June Kragtorp ble født i 1981 i Løkka Bråthe.

334. Ingar Marius Kragtorp (Astrid Slettum7, Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1958 i Kragtorp nedre.

Ingar giftet seg med Bente Krogstad. Bente ble født i 1960.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 436 M    i. Vegard Kragtorp ble født i 1980.

+ 437 K    ii. Stine Kragtorp ble født i 1991.

335. Tore Konrad Kragtorp (Astrid Slettum7, Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1959 i Kragtorp nedre.

Tore giftet seg med Grethe Nilsen. Grethe ble født i 1962 i Rømskog.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 438 M    i. Stian Kragtorp ble født i 1983 i Rømskog.

+ 439 M    ii. Thomas Kragtorp ble født i 1986 i Rømskog.

+ 440 K    iii. Linda-Marie Kragtorp ble født i 1992 i Rømskog.

336. Rune Slettum (Helge Slettum7, Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

337. Liv Slettum (Helge Slettum7, Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

338. Bjørg Slettum (Hans Slettum7, Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

339. Morten Johansen (Mina Slettum7, Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

340. Geir Johansen (Mina Slettum7, Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

341. Tove Bjørkevoll (Gunvor Granerud7, Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 4 Apr 1960.

Tove giftet seg med Per Halsbog, sønn av Peder Halsbog og Ukjent,. Per ble født den 26 Jan 1953 i Sandefjord.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 441 M    i. Per Anders ble født den 4 Sep 1982.

Tove giftet seg deretter med Svein Nord, sønn av Einar Nord og Lilian,. Svein ble født den 23 Jul i Bergen.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 442 M    i. Dag Einar Bjørkevoll Nord ble født den 28 Okt 1999.

342. Dag Inge Bjørkevoll (Gunvor Granerud7, Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 25 Jul 1962.

Dag giftet seg med Bjørg Hovi, datter av Haldor Hovi og Anne Grethe Nordby, den 3 Jun 1989. Bjørg ble født den 9 Aug 1962.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 443 M    i. Vidar Bjørkevoll ble født den 10 Mar 1990 i Nittedal.

+ 444 M    ii. Bjørnar Bjørkevoll ble født den 30 Des 1994 i Nittedal.

+ 445 K    iii. Berit Bjørkevoll ble født den 29 Apr 1998 i Nittedal.

343. Grethe Haugerud (Bodil Granerud7, Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 16 Okt 1955 i Mysen.

344. Glenn Egil Haugerud (Bodil Granerud7, Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 4 Jun 1960 i Mysen.

Glenn giftet seg med Tone. Tone ble født i Oslo.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 446 K    i. Anette Haugerud .

+ 447 M    ii. Thomas Haugerud .

345. Ronny Granerud (Egil Granerud7, Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

346. Vegar Granerud (Egil Granerud7, Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

347. Nina Elisabeth Granerud (Nils Granerud7, Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 15 Jul 1973.

Nina giftet seg med Olav Fjeld, sønn av Svein Fjell og Anne Kristine Skullerud,. Olav ble født den 26 Jun 1971.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 448 M    i. Lars Kristian Fjeld .

+ 449 M    ii. Hans Marius Fjeld .

Niende generasjon


348. Rolf Ansgar Ottesen (Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1937 i Hjellebøl og døde i 2003 66 år gammel.

Rolf giftet seg med Liv Karin Ihlemyren, datter av Karl Johan Ihlemyren og Signe Margrethe Gaukelund, i 1968. Liv ble født i 1946 i Ihlemyra Ihlebæk.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 450 K    i. Anne Lise Ottesen ble født i 1970 i Løken.

+ 451 M    ii. Bjørn Terje Ottesen ble født i 1971 i Løken.

+ 452 M    iii. Jan Ingar Ottesen ble født i 1979 i Løken.

349. Randi Synnøve Ottesen (Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1941 i Hjellebøl.

Randi hadde et forhold med Sverre Knudsen, sønn av Martin Knudsen og Nelly,. Dette paret var ikke gift. Sverre ble født i 1938 i Nes Hedemarken og døde i 2008 70 år gammel.

Deres barn var:

+ 453 M    i. Roger Arild Knudsen ble født i 1958.

Randi giftet seg med Arne Sloreng i 1967. Arne ble født i 1931 i Oslo og døde i 1994 63 år gammel.

350. Harry Kristian Ottesen (Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1943 i Hjellebøl.

Harry giftet seg med Aud Irene Holmedal, datter av Torstein Holmedal og Gerd Hedvig Hansen Ugleviken, i 1968. Aud ble født i 1946 i Myrås Setskog.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 454 M    i. Gjermund Ottesen ble født i 1970 i Løken.

+ 455 K    ii. Solveig Ottesen ble født i 1974 i Løken.

+ 456 M    iii. Steinar Ottesen ble født i 1982 i Løken.

351. Ragnar Ottesen (Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1945 i Hjellebøl.

Ragnar giftet seg med Kari Dammerud i 1967. Kari ble født i 1949 i Dammerud Mørk.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 457 M    i. Lars Erik Ottesen ble født i 1968.

+ 458 K    ii. Trine Janette Ottesen ble født i 1969.

+ 459 M    iii. Rolf Kristian Ottesen ble født i 1971.

+ 460 K    iv. Marianne Ottesen ble født i 1971.

352. Torill Ottesen (Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1947 i Hjellebøl.

Torill giftet seg med Kai Lyder Skogholt i 1969. Kai ble født i 1943 i Haga Nes.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 461 M    i. John-Kristian Skogholt ble født i 1970.

+ 462 K    ii. Ann-Kristin Skogholt ble født i 1974.

353. Villy Magne Ottesen (Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1949 i Hjellebøl.

Villy giftet seg med Ragnhild Margrethe Jørgensen i 1970. Ragnhild ble født i 1953 i Jepperud Aurskog.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 463 K    i. Tove Helen Ottesen ble født i 1971 i Jepperud Aurskog.

+ 464 K    ii. Monica Iren Ottesen ble født i 1978 i Jepperud Aurskog.

354. Hilde Kvebæk (Herstein Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1950 i Oslo.

355. Karin Kvebæk (Herstein Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1957 i Oslo.

356. Asbjørn Smedholen (Kristiane Margrete Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1944 i Løken.

357. Eva Smedholen (Kristiane Margrete Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1947 i Løken.

358. Harald Smedholen (Kristiane Margrete Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1951 i Løken.

359. Kari Thora Smedholen (Kristiane Margrete Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1953 i Løken.

360. Helga Smedholen (Kristiane Margrete Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1958 i Løken.

361. Mona Kvebæk (Arne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1955 i Bærum.

362. Kjell Tore Kvebæk (Knut Kvebekk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1955 i Løken.

363. Jan Steinar Kvebæk (Knut Kvebekk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1957 i Løken.

364. Rune Fjeld (Aslaug Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1962 i Aurskog.

365. Roar Fjeld (Aslaug Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1964 i Aurskog.

366. Stein Vidar Kvebæk (Mads Milian Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1963 i Løvenstad.

367. Ann Kristin Kvebæk (Mads Milian Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1965 i Løvenstad.

368. Heidi Kvebæk (Tor Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1971.

Heidi giftet seg med Jan Erik Studsrud, sønn av Alf Henry Studsrud og Laila Havnås,. Jan ble født i 1969.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 465 M    i. Tommy Studsrud ble født i 1998.

369. Sten Bergersen (Karl Arthur Bergersen8, Bernt Emil Bergersen7, Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1955 i Naddum.

370. Arild Bergersen (Karl Arthur Bergersen8, Bernt Emil Bergersen7, Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1957 i Naddum.

371. Berit Bergersen (Karl Arthur Bergersen8, Bernt Emil Bergersen7, Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1962 i Naddum.

Berit giftet seg med Trond Svenneby. Trond ble født i Spydeberg.

372. Åsmund Krogstad (Ingrid Marie Bergersen8, Bernt Emil Bergersen7, Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1).

Åsmund giftet seg med Ragnhild.

373. Grethe Krogstad (Ingrid Marie Bergersen8, Bernt Emil Bergersen7, Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1).

Grethe giftet seg med Trond.

374. Elin Bergerud (Ragnhild Bergersen8, Bernt Emil Bergersen7, Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1963.

Elin giftet seg med Bjørn Brovold, sønn av Leif Brovold og Anna-Louise Berg,. Bjørn ble født i 1960 i Berg Ensrud.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 466 K    i. Hanne Brovold ble født i 1987 i Lund II Fet.

+ 467 K    ii. Silje Brovold ble født i 1991 i Lund II Fet.

375. Arild Holmedal (Hans Arne Holmedal8, Anders Hansen Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1955 i Holmedal Vestre.

376. Anne-Lise Holmedal (Hans Arne Holmedal8, Anders Hansen Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1961 i Holmedal Vestre.

377. Reidun Hagen (Martha Holmedal8, Anders Hansen Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1956 i Hagen Holmedal.

378. Arne Hagen (Martha Holmedal8, Anders Hansen Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1957 i Solstad.

379. Berit Hagen (Martha Holmedal8, Anders Hansen Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1959 i Solstad.

380. Britt Karin Åsheim (Inger Holmedahl8, Harald Arthur Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 7 Apr 1964 i Åsheim Hemnes.

Britt samboer med Tommy Moe. Ekteskapsstatus: ugift. Tommy ble født i 1961 i Momoen.

Deres barn var:

+ 468 M    i. Richard Moe ble født i 1988 i Åsheim Hemnes.

+ 469 M    ii. Tormod Moe ble født i 1996 i Åsheim Hemnes.

381. Ann Iren Åsheim (Inger Holmedahl8, Harald Arthur Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1966 i Åsheim Hemnes og ble døpt den 25 Aug 1966.

Ann giftet seg med Vidar Ness. Vidar ble født i 1966 i Løken.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 470 M    i. Christian Ness ble født i 1987 i Løken.

+ 471 K    ii. Jeanet Ness ble født i 1989 i Løken.

382. John-Arne Åsheim (Inger Holmedahl8, Harald Arthur Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 21 Aug 1970 i Åsheim Evenby.

John-Arne giftet seg med Anita Bjørkevoll, datter av Øystein Bjørkevoll og Synnøve Ihle,. Anita ble født den 14 Apr 1973 i Hjellebøl.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 472 M    i. Mikael Åsheim ble født den 5 Jun 1997 i Hjellebøl.

+ 473 M    ii. Marius Åsheim ble født den 9 Okt 1999 i Hjellebøl.

383. Anne Sofie Wiig (Marta Aarnes8, Maren Hauger7, Pauline Matea Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1967.

384. Mette Elisabeth Wiig (Marta Aarnes8, Maren Hauger7, Pauline Matea Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1969.

385. Carl Kristian Aarnes (Knut Aarnes8, Maren Hauger7, Pauline Matea Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1975.

386. Line Margrethe Aarnes (Knut Aarnes8, Maren Hauger7, Pauline Matea Martiniusdatter6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1976.

387. Berit Vangen (Margit Lundberg8, Mina Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1938 i Høland.

Berit giftet seg med Arnstein Moe, sønn av Oskar Fredrik Moe og Ingeborg Øiseth, i 1961. Arnstein ble født i 1933 i Hemnes.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 474 K    i. Mariann Moe ble født i 1966 i Hemnes.

+ 475 K    ii. Birgitte Moe ble født i 1968 i Hemnes.

388. Åsmund Kolstad (Elsa Skamo8, Marius Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

389. Anne Karin Miliansen (Agnes Skamo8, Marius Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

390. Kjell Vidar Miliansen (Agnes Skamo8, Marius Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

391. Unni Skjønnhaug (Signe Karoline Skamo8, Marius Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

392. Lars Erik Skjønnhaug (Signe Karoline Skamo8, Marius Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

393. Arne Morten Skjønnhaug (Signe Karoline Skamo8, Marius Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

394. Wenche Helen Skjønnhaug (Signe Karoline Skamo8, Marius Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

395. Bjørg-Lise Bunes (Marit Asgjerd Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 20 Mar 1957.

Bjørg-Lise giftet seg med Tore Arvid Vestbøstad den 16 Jul 1983. Tore ble født den 19 Mar 1956.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 476 K    i. Mariann Vestbøstad ble født den 9 Sep 1984.

+ 477 K    ii. Hildegunn Vestbøstad ble født den 6 Feb 1987.

+ 478 M    iii. Torbjørn Vestbøstad ble født den 12 Apr 1990.

+ 479 M    iv. Vidar Vestbøstad ble født den 17 Sep 1992.

396. Berit Irene Bunes (Marit Asgjerd Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 25 Sep 1962.

397. Aud Elisabeth Eliassen (Anne-Lise Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 3 Aug 1955 i Oslo.

Aud giftet seg med Kristian Lassen den 4 Sep 1975. Kristian ble født den 4 Sep 1955.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 480 M    i. Jonas Kristoffer Lassen ble født den 27 Mar 1980.

+ 481 M    ii. Thomas Kristian Lassen ble født den 6 Nov 1981.

+ 482 M    iii. Markus Johannes Lassen ble født den 8 Mar 1985.

+ 483 M    iv. Benjamin Lassen ble født den 15 Sep 1986.

398. Gerd Marie Eliassen (Anne-Lise Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 21 Feb 1958 i Oslo.

Gerd giftet seg med Terje Abrahamsen den 8 Apr 1978. Terje ble født den 16 Jul 1955.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 484 M    i. Kjetil Abrahamsen ble født den 18 Apr 1980.

+ 485 M    ii. Vidar Abrahamsen ble født den 15 Mar 1983.

399. Liv Synnøve Eliassen (Anne-Lise Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 18 Apr 1961 i Oslo.

400. Hildegunn Ruud (Sigmund Petter Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 19 Aug 1960.

Hildegunn giftet seg med Øistein Magnar Andresen den 12 Jul 1980. Øistein ble født den 5 Sep 1960.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 486 M    i. Sigbjørn Andresen ble født den 23 Sep 1983.

+ 487 K    ii. Ingvild Andresen ble født den 5 Mar 1986.

+ 488 K    iii. Birgitte Andresen ble født den 23 Sep 1988.

401. Bente Ruud (Sigmund Petter Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 4 Sep 1962.

Generelle notater: Tvilling

Bente giftet seg med Nils Kristian Nersten den 9 Jul 1988. Nils ble født den 26 Jun 1959.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 489 K    i. Ingrid Nersten ble født den 7 Jun 1989.

+ 490 K    ii. Gunhild Nersten ble født den 10 Nov 1991.

402. Yngve Ruud (Sigmund Petter Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 4 Sep 1962.

Generelle notater: Tvilling

Yngve giftet seg med Anne Marit Håstein Karlsen den 2 Jul 1988. Anne ble født den 5 Jul 1966.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 491 K    i. Maren Elise Ruud ble født den 23 Mar 1992.

+ 492 M    ii. Edvin Kristoffer Ruud ble født den 7 Nov 1993.

403. Asgeir Ruud (Øivind Kristian Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 10 Des 1972 i Oslo.

404. Knut Andreas Ruud (Øivind Kristian Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 28 Aug 1979 i Oslo.

405. Birgitte Elisabeth Ruud (Egil Johannes Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 19 Mai 1973.

406. Jon Egil Christoffer Ruud (Egil Johannes Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 24 Apr 1975.

407. Lars Gunnar Ruud (Egil Johannes Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 25 Okt 1979.

408. Bjørn Ruud (Egil Johannes Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 26 Jul 1982.

409. Borgny Elise Ruud (Egil Johannes Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 26 Feb 1986.

410. Hans Petter Kongtorp (Mari Herborg Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 27 Mai 1962.

Generelle notater: Tok over fedregården Ruud 1.desember 1991

Hans giftet seg med Liv Ragnhild Aurvåg den 30 Jul 1994. Liv ble født den 4 Aug 1966.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 493 M    i. Hans Magnus Kongtorp ble født i 1997.

+ 494 K    ii. Helene Kongtorp ble født i 1999.

411. Marianne Kongtorp (Mari Herborg Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 9 Nov 1963.

Marianne giftet seg med Jan Haugstad. Jan ble født i 1957.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 495 M    i. Johannes Haugstad ble født i 2001.

412. Ragnhild Kongtorp (Mari Herborg Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 12 Jan 1966.

Ragnhild giftet seg med Nils Henrik Holmedahl, sønn av Jostein Holmedahl og Gerd Nilsen Marken, den 25 Jul 1987. Nils ble født den 1 Feb 1964.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 496 K    i. Ingrid Holmedahl ble født den 25 Aug 1992.

+ 497 K    ii. Mari Holmedahl ble født den 9 Nov 1994.

+ 498 K    iii. Anna Holmedahl ble født i 1998.

+ 499 K    iv. Solveig Holmedahl ble født i 2001.

413. Øyvind Kongtorp (Mari Herborg Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 13 Feb 1968.

Øyvind giftet seg med Heidi Jannicke Andersen den 23 Nov 1996. Heidi ble født den 26 Jul 1969.

Øyvind giftet seg deretter med Ruth Torill Gjerstad. Ruth ble født i 1977.

414. Herbjørn Kongtorp (Mari Herborg Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 18 Mai 1974.

415. Jørgen Kongtorp (Mari Herborg Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 24 Nov 1981.

416. Ole Jakob Elle (Laila Synøve Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 12 Apr 1967.

417. Jan Henrik Elle (Laila Synøve Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 2 Jun 1971.

Jan giftet seg med Brit Elise Sørensen den 26 Jun 1993. Brit ble født den 6 Feb 1973.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 500 M    i. Sondre Elle ble født den 30 Nov 1993.

+ 501 M    ii. Borgar Elle ble født den 19 Nov 1996.

418. Øystein Elle (Laila Synøve Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 4 Mar 1973.

419. Per Fredrik Gustavsen (Solveig Beate Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 13 Mai 1973.

420. Marius Gustavsen (Solveig Beate Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 22 Sep 1981.

421. Andreas Komnæs (Stein Ole Komnæs8, Margit Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 7 Mar 1978.

422. Maren Anna Komnæs (Stein Ole Komnæs8, Margit Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 7 Mar 1986.

423. Karen Sofie Komnæs (Stein Ole Komnæs8, Margit Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 14 Mai 1986.

424. Martin Komnæs (Stein Ole Komnæs8, Margit Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 10 Jan 1989.

425. Even Ruud (Helge Ruud8, Peder Kolbjørn Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 2 Okt 1984.

426. Hanna Ruud (Helge Ruud8, Peder Kolbjørn Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 24 Des 1995.

427. Kjersti Nordli (Jørgen Herman Nordli8, Marit Johanne Bjørnstad7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1968.

428. Anne Grete Nordli (Jørgen Herman Nordli8, Marit Johanne Bjørnstad7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1969.

429. Jo Oddmund Nordli (Jørgen Herman Nordli8, Marit Johanne Bjørnstad7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1975.

430. Liv Jorun Nordli (Jørgen Herman Nordli8, Marit Johanne Bjørnstad7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1980.

431. Vivian Sandem (Anni Gyda Nordli8, Marit Johanne Bjørnstad7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

432. Gina Nordli (Jane Helen Ravneberget8, Ingrid Ruud7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1992 i Nordli Ydersbond.

433. Jonas Nordli (Jane Helen Ravneberget8, Ingrid Ruud7, Anna Emilie Rud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1996 i Nordli Ydersbond.

434. Jørn Kragtorp (Svein Trygve Kragtorp8, Astrid Slettum7, Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1980.

Jørn giftet seg med Marita Stenby, datter av Norman Stenby og Edel,. Ekteskapsstatus: samboere. Marita ble født i 1978 i Stenby Rømskog.

435. June Kragtorp (Svein Trygve Kragtorp8, Astrid Slettum7, Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1981 i Løkka Bråthe.

436. Vegard Kragtorp (Ingar Marius Kragtorp8, Astrid Slettum7, Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1980.

437. Stine Kragtorp (Ingar Marius Kragtorp8, Astrid Slettum7, Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1991.

438. Stian Kragtorp (Tore Konrad Kragtorp8, Astrid Slettum7, Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1983 i Rømskog.

439. Thomas Kragtorp (Tore Konrad Kragtorp8, Astrid Slettum7, Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1986 i Rømskog.

440. Linda-Marie Kragtorp (Tore Konrad Kragtorp8, Astrid Slettum7, Margit Sofie Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1992 i Rømskog.

441. Per Anders (Tove Bjørkevoll8, Gunvor Granerud7, Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 4 Sep 1982.

442. Dag Einar Bjørkevoll Nord (Tove Bjørkevoll8, Gunvor Granerud7, Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 28 Okt 1999.

443. Vidar Bjørkevoll (Dag Inge Bjørkevoll8, Gunvor Granerud7, Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 10 Mar 1990 i Nittedal.

444. Bjørnar Bjørkevoll (Dag Inge Bjørkevoll8, Gunvor Granerud7, Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 30 Des 1994 i Nittedal.

445. Berit Bjørkevoll (Dag Inge Bjørkevoll8, Gunvor Granerud7, Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 29 Apr 1998 i Nittedal.

446. Anette Haugerud (Glenn Egil Haugerud8, Bodil Granerud7, Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

447. Thomas Haugerud (Glenn Egil Haugerud8, Bodil Granerud7, Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

448. Lars Kristian Fjeld (Nina Elisabeth Granerud8, Nils Granerud7, Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

449. Hans Marius Fjeld (Nina Elisabeth Granerud8, Nils Granerud7, Anders Granerud6, Nils Olsen Granerud5, Marie Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1).

Tiende generasjon


450. Anne Lise Ottesen (Rolf Ansgar Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1970 i Løken.

451. Bjørn Terje Ottesen (Rolf Ansgar Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1971 i Løken.

452. Jan Ingar Ottesen (Rolf Ansgar Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1979 i Løken.

453. Roger Arild Knudsen (Randi Synnøve Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1958.

Roger giftet seg med Edna Robertsen. Ekteskapet endte i skilsmisse. Edna ble født i 1956 i Svolvær.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 502 M    i. Arne Eigil Knudsen ble født i 1980 i Løken.

+ 503 M    ii. Arild Knudsen ble født i 1983 i Løken.

Roger giftet seg deretter med Gro Breirem i 1995. Gro ble født i 1966 i Gran Hadeland.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 504 K    i. Astrid Louise Knudsen ble født i 1992.

454. Gjermund Ottesen (Harry Kristian Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1970 i Løken.

455. Solveig Ottesen (Harry Kristian Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1974 i Løken.

456. Steinar Ottesen (Harry Kristian Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1982 i Løken.

457. Lars Erik Ottesen (Ragnar Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1968.

458. Trine Janette Ottesen (Ragnar Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1969.

459. Rolf Kristian Ottesen (Ragnar Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1971.

460. Marianne Ottesen (Ragnar Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1971.

461. John-Kristian Skogholt (Torill Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1970.

462. Ann-Kristin Skogholt (Torill Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1974.

463. Tove Helen Ottesen (Villy Magne Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1971 i Jepperud Aurskog.

464. Monica Iren Ottesen (Villy Magne Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1978 i Jepperud Aurskog.

465. Tommy Studsrud (Heidi Kvebæk9, Tor Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1998.

466. Hanne Brovold (Elin Bergerud9, Ragnhild Bergersen8, Bernt Emil Bergersen7, Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1987 i Lund II Fet.

467. Silje Brovold (Elin Bergerud9, Ragnhild Bergersen8, Bernt Emil Bergersen7, Julianne Marie Andersdatter6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1991 i Lund II Fet.

468. Richard Moe (Britt Karin Åsheim9, Inger Holmedahl8, Harald Arthur Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1988 i Åsheim Hemnes.

469. Tormod Moe (Britt Karin Åsheim9, Inger Holmedahl8, Harald Arthur Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1996 i Åsheim Hemnes.

470. Christian Ness (Ann Iren Åsheim9, Inger Holmedahl8, Harald Arthur Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1987 i Løken.

471. Jeanet Ness (Ann Iren Åsheim9, Inger Holmedahl8, Harald Arthur Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1989 i Løken.

472. Mikael Åsheim (John-Arne Åsheim9, Inger Holmedahl8, Harald Arthur Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 5 Jun 1997 i Hjellebøl.

473. Marius Åsheim (John-Arne Åsheim9, Inger Holmedahl8, Harald Arthur Holmedal7, Hans Petter Holmedal6, Anders Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født den 9 Okt 1999 i Hjellebøl.

474. Mariann Moe (Berit Vangen9, Margit Lundberg8, Mina Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1966 i Hemnes.

Mariann giftet seg med Stefan Moberg. Stefan ble født i 1964 i Töcksfors Sverige.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 505 M    i. Andreas Moberg ble født i 1994.

+ 506 M    ii. Marcus Moberg ble født i 1997.

475. Birgitte Moe (Berit Vangen9, Margit Lundberg8, Mina Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1968 i Hemnes.

Birgitte giftet seg med Frode Borgersrud, sønn av Terje Borgersrud og Anne,. Frode ble født i 1968 i Sjøberg.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 507 M    i. Karl Oscar Borgersrud ble født i 1994 i Bråthe Østre.

+ 508 K    ii. Kristine Borgersrud ble født i 1997 i Bråthe Østre.

476. Mariann Vestbøstad (Bjørg-Lise Bunes9, Marit Asgjerd Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 9 Sep 1984.

477. Hildegunn Vestbøstad (Bjørg-Lise Bunes9, Marit Asgjerd Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 6 Feb 1987.

478. Torbjørn Vestbøstad (Bjørg-Lise Bunes9, Marit Asgjerd Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 12 Apr 1990.

479. Vidar Vestbøstad (Bjørg-Lise Bunes9, Marit Asgjerd Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 17 Sep 1992.

480. Jonas Kristoffer Lassen (Aud Elisabeth Eliassen9, Anne-Lise Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 27 Mar 1980.

481. Thomas Kristian Lassen (Aud Elisabeth Eliassen9, Anne-Lise Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 6 Nov 1981.

482. Markus Johannes Lassen (Aud Elisabeth Eliassen9, Anne-Lise Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 8 Mar 1985.

483. Benjamin Lassen (Aud Elisabeth Eliassen9, Anne-Lise Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 15 Sep 1986.

484. Kjetil Abrahamsen (Gerd Marie Eliassen9, Anne-Lise Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 18 Apr 1980.

485. Vidar Abrahamsen (Gerd Marie Eliassen9, Anne-Lise Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 15 Mar 1983.

486. Sigbjørn Andresen (Hildegunn Ruud9, Sigmund Petter Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 23 Sep 1983.

487. Ingvild Andresen (Hildegunn Ruud9, Sigmund Petter Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 5 Mar 1986.

488. Birgitte Andresen (Hildegunn Ruud9, Sigmund Petter Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 23 Sep 1988.

489. Ingrid Nersten (Bente Ruud9, Sigmund Petter Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 7 Jun 1989.

490. Gunhild Nersten (Bente Ruud9, Sigmund Petter Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 10 Nov 1991.

491. Maren Elise Ruud (Yngve Ruud9, Sigmund Petter Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 23 Mar 1992.

492. Edvin Kristoffer Ruud (Yngve Ruud9, Sigmund Petter Ruud8, Egil Johannes Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 7 Nov 1993.

493. Hans Magnus Kongtorp (Hans Petter Kongtorp9, Mari Herborg Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1997.

494. Helene Kongtorp (Hans Petter Kongtorp9, Mari Herborg Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1999.

495. Johannes Haugstad (Marianne Kongtorp9, Mari Herborg Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 2001.

496. Ingrid Holmedahl (Ragnhild Kongtorp9, Mari Herborg Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 25 Aug 1992.

497. Mari Holmedahl (Ragnhild Kongtorp9, Mari Herborg Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 9 Nov 1994.

498. Anna Holmedahl (Ragnhild Kongtorp9, Mari Herborg Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1998.

499. Solveig Holmedahl (Ragnhild Kongtorp9, Mari Herborg Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 2001.

500. Sondre Elle (Jan Henrik Elle9, Laila Synøve Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 30 Nov 1993.

501. Borgar Elle (Jan Henrik Elle9, Laila Synøve Ruud8, Henry Ruud7, Petter Ruud6, Hans Eilert Pedersen Ruud5, Peder Nilsen Ruud4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født den 19 Nov 1996.

11. generasjon


502. Arne Eigil Knudsen (Roger Arild Knudsen10, Randi Synnøve Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1980 i Løken.

503. Arild Knudsen (Roger Arild Knudsen10, Randi Synnøve Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1983 i Løken.

504. Astrid Louise Knudsen (Roger Arild Knudsen10, Randi Synnøve Ottesen9, Astrid Johanne Kvebæk8, Thora Margrete Hagen7, Josefine Evensdatter6, Even Jonsen5, Kristine Nilsdatter4, Nils Evensen3, Kirsten Gulbrandsdatter2, Gulbrand1) ble født i 1992.

505. Andreas Moberg (Mariann Moe10, Berit Vangen9, Margit Lundberg8, Mina Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1994.

506. Marcus Moberg (Mariann Moe10, Berit Vangen9, Margit Lundberg8, Mina Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1997.

507. Karl Oscar Borgersrud (Birgitte Moe10, Berit Vangen9, Margit Lundberg8, Mina Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1994 i Bråthe Østre.

508. Kristine Borgersrud (Birgitte Moe10, Berit Vangen9, Margit Lundberg8, Mina Skamo7, Milian Martiniusen Skamo6, Gunhild Matea Engebretsdatter5, Pernille Nilsdatter4, Anne Pedersdatter3, Peder2, Gulbrand1) ble født i 1997 i Bråthe Østre.