Etterkommere av Kristian Torbjørnsen SpansteigenFørste generasjon1. Kristian Torbjørnsen Spansteigen ble født i 1818 i Høgestølen, Mauranger.

Generelle notater: Eg trur eg vil skriva litt om Høgestøl-folket, folket aat Kristian Torbjørnsen som var gift med Ragnhild Pettersdatter og budde paa Spansteigen:
I siste halvti av 1700 talet kom der tre brør fraa Risa i Strandebarm og ut i Mauranger, og fekk seg gifte og heim derute. Ein budde paa Klubben paa Aarvikstrando og ein paa Klubben paa Lyngstrando og ein på Sundalsfloto.
Eg har foresten snakka med fleire fraa Mauranger om det, men ingen kjennest ved navnet Sundalsflota, so det kan hende eg myssminnst. JaJa, Anders Hansen Risa heitte denne, og sonen Torbjørn Andersen. Dei kalla han "Flota-Torbjørn". Mor hans var fraa Bonhus, og dei seier folke hennar set som garsfolk paa Bonhus den dag i dag.
Desse "Risane" skal ha stor etterslekt i Mauranger, og dei merkjer seg alle ut med aa vera originale i snakk og tenkjemaate. "Klubbadrædln" kallar moringane denne originaliteten - etter desse Klubban-karane.
"Flota-Torbjørn" reiste til Ola i Helvikjo for aa tena seg fri kongen. Ola i Helvikjo var postbonde, og det var soleis den tid, at den som rodde posten i so og so mange aar tente seg fri for utskriving med so gjort.
Daa Torbjørn hadde tent si tid, baud Ola i Helvikjo han til, at vilde han slaa seg til der ute, so skulde han faa plass under garden, og han skulde byggja so fin stova aat han, at ingen i Helvikjo skulle ha henne likare.
Torbjørn Andersen slo til, for han hadde sikta seg inn paa ei jente bort i Rattavikjo paa Husa (Ølve) so det høvde godt for han med eit lite heimvisst. So fekk han altso Høgestølen, og hytta vart bygd og jenta flytte heim.
Ho heitte Axellina Johnsdatter.
Torbjørn Kristiansen paa Øyjordo fortalde alles det han; at var detta noko stasstova i Helvikjo i gamle dagar, so kunne det ikkje staa rart til med arkitekturen i Helvikjo den tid.

Kristian giftet seg med Ragnhild Pettersdatter, datter av Petter Olsen og Britha Andersdatter,. Ragnhild ble født i 1818 i Spansteigen.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 2 M    i. Torbjørn Kristiansen Spansteigen ble født i Høgestølen Dimelsvik.

+ 3 M    ii. Petter Kristiansen Helvik ble født den 12 Feb 1843 i Dimelsvik, Spansteigen, ble døpt den 26 Feb 1843 i Rosendal kirke, og døde den 7 Feb 1891 i Dimelsvik, Bjørkevollen 47 år gammel.

+ 4 K    iii. Joniana Kristiansdatter Spansteigen ble født den 24 Des 1845 i Høgestølen Dimelsvik og ble døpt den 17 Jan 1847 i Rosendal kirke.

+ 5 K    iv. Brita Kristiansdatter Spansteigen ble født den 17 Jan 1850 i Høgestølen Dimelsvik og ble døpt den 10 Feb 1850 i Rosendal kirke.

+ 6 M    v. Torbjørn Kristiansen Spansteigen ble født den 6 Des 1851 i Høgestølen Dimelsvik og ble døpt den 14 Des 1851 i Rosendal kirke.

+ 7 M    vi. Ole Kristiansen Spansteigen ble født den 5 Okt 1854 i Høgestølen Dimelsvik og ble døpt den 25 Okt 1854 i Rosendal kirke.

+ 8 M    vii. Kristian Kristiansen Spansteigen ble født i 1856 i Høgestølen Dimelsvik.

+ 9 M    viii. Anders Kristiansen Spansteigen ble født i Spannsteigen.

Andre generasjon


2. Torbjørn Kristiansen Spansteigen (Kristian Torbjørnsen1) ble født i Høgestølen Dimelsvik.

Generelle notater: Døydde som liten

3. Petter Kristiansen Helvik (Kristian Torbjørnsen1) ble født den 12 Feb 1843 i Dimelsvik, Spansteigen, ble døpt den 26 Feb 1843 i Rosendal kirke, og døde den 7 Feb 1891 i Dimelsvik, Bjørkevollen 47 år gammel.

Generelle notater: Budde på Bjørkevollen i Omvikdalen.Han var småbruker og arbeider, og der døydde han 1891 - 48 aar gamal.
Kona Ingeborg sat lenge ekkja i tronge kår. Ho døydde i 1943 95 aar gamal. Ho har 9 barn, 60 borneborn og no ikring 40-50 bornebornsborn.

Petter giftet seg med Ingeborg Larsdatter Fedt, datter av Lars Pedersen Fedt og Ingeborg Olsd. Lande, i 1870 i Dimelsvik. Ingeborg ble født den 3 Okt 1847 i Dimelsvik, ble døpt den 10 Okt 1847 i Rosendal kirke, døde den 22 Feb 1943, 95 år gammel, og ble begravet den 4 Mar 1943 i Løken kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 10 K    i. Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll ble født den 25 Apr 1870 i Dimelsvik, døde den 7 Okt 1955 i Dimelsvik 85 år gammel, og ble begravet den 13 Okt 1955.

+ 11 M    ii. Peder Peterson ble født den 20 Feb 1872 i Dimelsvik og ble døpt den 31 Mar 1872.

+ 12 M    iii. Lars Johan Bjørkevoll ble født den 18 Jan 1874 i Dimelsvik, ble døpt den 8 Feb 1874, døde den 6 Okt 1959 i Høland, 85 år gammel, og ble begravet den 10 Okt 1959 i Løken Kirkegård.

+ 13 K    iv. Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll ble født den 4 Feb 1876 i Dimelsvik, ble døpt den 27 Feb 1876 i Rosendal kirke, og ble begravet den 24 Aug 1935 i Kvinnherad.

+ 14 M    v. Petter Pettersen ble født den 4 Mar 1878 i Fet Dimelsvik, ble døpt den 31 Mar 1878 i Rosendal kirke, og døde den 2 Sep 1944 i Lahellebukta Bodø 66 år gammel.

+ 15 K    vi. Ingeborg Pettersdatter Bjørkevoll ble født den 23 Apr 1880 i Fet Dimelsvik og ble døpt den 2 Mai 1880 i Rosendal kirke.

+ 16 M    vii. Kristian Pettersen Bjørkevoll ble født den 24 Nov 1882 i Fedt Dimelsvik, ble døpt den 25 Des 1882 i Rosendal kirke, og døde den 12 Apr 1956 i Odda 73 år gammel.

+ 17 K    viii. Britha Kristina Bjørkevoll ble født den 30 Jan 1885 i Fedt Dimelsvik, ble døpt den 22 Feb 1885 i Rosendal kirke, og døde i 1935 i Stord 50 år gammel.

+ 18 M    ix. Arne Tobias Bjørkevoll ble født den 23 Jul 1887 i Fet Dimelsvik, ble døpt den 28 Aug 1887 i Rosendal kirke, døde i 1958 i Drammen, 71 år gammel, og ble begravet den 2 Des 1958 i Bragenes Drammen.

4. Joniana Kristiansdatter Spansteigen (Kristian Torbjørnsen1) ble født den 24 Des 1845 i Høgestølen Dimelsvik og ble døpt den 17 Jan 1847 i Rosendal kirke.

Generelle notater: Ho rek og budde mange stad: I Øyarhavn, heime paa Spansteigen, paa Tveit i Bringedalsbygdo, og sist paa Sunde i Husnes. Ho var to gonger gift, fyrst med ein svensk gruvearbeidar Axel Vestberg, og so med ein veiarbeidar fraa Hedemarken: Jens Sakslund. Med fyrste mannen hadde ho mange born: Aksel, Kristian, Ola, Ragnvald, Britha, Ragnhild og eitpar som døydde i barnealderen. Alle desse reiste til Amerika.
Med andre mannen hadde ho berre ei dotter Akselina (Lina) som er gift med ein Bernt Sunde og bur i Bergen. Joniana var ei dyktig kjerring, men motgongen fylgte henne altid, og fattigdommen laut ho stri med støtt.

Joniana giftet seg med Axel Vestberg. Axel ble født i Sverige.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 19 M    i. Aksel Vestberg ble født i Spannsteigen.

+ 20 M    ii. Kristian Vestberg ble født i Spannsteigen.

+ 21 M    iii. Ola Vestberg ble født i Spannsteigen.

+ 22 M    iv. Ragnvald Vestberg ble født i Spannsteigen.

+ 23 K    v. Britha Vestberg ble født i Spannsteigen.

+ 24 K    vi. Ragnhild Vestberg ble født i Spannsteigen.

Joniana giftet seg deretter med Jens Sakslund. Jens ble født i Hedemarken.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 25 K    i. Akselina (Lina) Sakslund ble født i Spannsteigen.

5. Brita Kristiansdatter Spansteigen (Kristian Torbjørnsen1) ble født den 17 Jan 1850 i Høgestølen Dimelsvik og ble døpt den 10 Feb 1850 i Rosendal kirke.

Generelle notater: Budde ei tid paa Aarsnes (Lyngstrando) og ei tid paa Teigen under Gjerde(Mauranger). Ho var gift med Samson Andersen Gjerde. Han var enkjemann daa Brita tok tak han, og hadde eitpar døtter fraa fyrsta ekteskapet. Med Brita fekk han og to døtter, Kristiane og Andrea. Dei var døvstumme beggje. Samson vart ingen gamal mann, og Britha sat lenge enkje med dei døvstumme døtterne sine. Ho hadde det ikkje altid godt.

Brita giftet seg med Samson Andersen Gjerde.

6. Torbjørn Kristiansen Spansteigen (Kristian Torbjørnsen1) ble født den 6 Des 1851 i Høgestølen Dimelsvik og ble døpt den 14 Des 1851 i Rosendal kirke.

Generelle notater: No slitnar det meir og meir av - for meg og mine. Helvike-garden vart litt etter kvart skift i mindre gardar og smaabruk. Og alt kom ifra mande hendar.
Gode og velstellte ligg bøane der, og nye hus lyser opp i landskapet. Lunt ligg den vetla bygdi med utifraa vakker utsikt over den breide Kvinnheradsfjorden - bort imot Ølve, og utetter mot dei skogkledde øyane kring Onarheim. Vi som ætter der ifraa kjenner som eit sorgmildt sakn, naar vi staar paa dampen og ser paa det. For ingen av vaare bur der lenger.
Torbjørn gifte seg med ei gamal jenta, Anna Ljosmyr, og fekk eit jordastykke med henne (Øyjordo)
Sidan gifte han seg opatt med grannajenta Herborg Eidsvik og fekk en jordalappe med henne og. Han stellte fint med alt, so det vart eit lite fint heimvisst. Og det var tanken hans at einkvan av brorborni hans skulde erva det etter han, for han hadde ikkje born sjølv.. Men daa han vart gamal og vesal laut han selje det ifraa seg, so han kunde ha kontanten aa berga seg med - til han døydde i 1930 aari.
Torbjørn Kristiansen var den siste av Mowatt-ætti, som budde paa gamle ætte-garden - "den siste mohikaner".


No har vi fulgt Mowatt-ætti fraa daa ho vandra inn i 1500 talet og fram til vaar tid, Men no kjem eg med ei lang raveremsa om sidegreinerne. Jeg har ikkje grei paa alle, daa hadde det vorte eit langt lerreft aa bleika.
So faar vi tenkja oss tilbakar til 1500 talet, daa skottane rek paa tymberhandel i Sunnhordaland-fjordane og hadde med seg ymse varer, som dei bytte ifraa seg eller selde til bygdafolket.

Torbjørn giftet seg med Anna Ljosmyr. Anna ble født i Dimmelsvik.

Torbjørn giftet seg deretter med Herborg Eidsvik. Herborg ble født i Dimmelsvik.

7. Ole Kristiansen Spansteigen (Kristian Torbjørnsen1) ble født den 5 Okt 1854 i Høgestølen Dimelsvik og ble døpt den 25 Okt 1854 i Rosendal kirke.

Generelle notater: Døydde som liten.

8. Kristian Kristiansen Spansteigen (Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1856 i Høgestølen Dimelsvik.

Generelle notater: Han reiste til Amerika i 1882 med kona Margreta og sonen Kristian. Der burte fekk dei mange fleire born. Han var farmar ved Thor Jowa. I 1908 var kona død, og han tok seg ein tur heim til "Gamlelandet". So staut eit mannfolk har eg skjelda sett. Høg var han og sterk og passelig mager. Og so var der eit ansikt so markert og so barskt, at han kunde høvt som galionsfigur paa eit stort vikingskip. " Han var en meget galant Mand"
Daa han reiste burtatt drog han med seg ei ung jente fraa Myklebust i Uskedalen. Dei gifte seg der burte og fekk eit tvillingelag. So døydde Kristian straks etter - 53-54 aar gamal.

Kristian giftet seg med Margrethe Sundteigen. Margrethe ble født i Sunde i Husnes.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 26 M    i. Kristian Spansteigen .

9. Anders Kristiansen Spansteigen (Kristian Torbjørnsen1) ble født i Spannsteigen.

Generelle notater: Dei budde det fyrste paa Landaheio, ein husmannsplass øvst uppe i Omvikedalen, men so reiste dei til Amerika o 1890 aari. Daa hadde dei borni: Ragnhild, Kristiane, Anna og Johannes. Der burte fekk dei fleire. Han var jernbaneformann der burte og budde i byen Thor Jowa.

Anders giftet seg med Britha. Britha ble født i Skjold.

Tredje generasjon


10. Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll (Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 25 Apr 1870 i Dimelsvik, døde den 7 Okt 1955 i Dimelsvik 85 år gammel, og ble begravet den 13 Okt 1955.

Ingeborg giftet seg med Johannes Larsen Ripel, sønn av Lars Johannesen Ripel og Marte Hansdatter, den 6 Jul 1900. Johannes ble født den 21 Jan 1865 i Dimmelsvik, døde den 13 Aug 1931 i Omvikedalen 66 år gammel, og ble begravet den 13 Aug 1931.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 27 M    i. Lars Ripel ble født den 9 Mai 1901 i Omvikedalen, ble døpt den 16 Jun 1901, døde den 13 Jul 1983 i Dimelsvik, 82 år gammel, og ble begravet den 18 Jul 1983.

+ 28 K    ii. Ingeborg Ripel ble født den 7 Jun 1903 i Ripel Omvikedalen og ble døpt den 2 Aug 1903.

+ 29 M    iii. Petter Ripel ble født den 21 Mai 1905 i Ripel Omvikedalen og ble døpt den 11 Jun 1905.

+ 30 M    iv. Helge Ripel ble født den 11 Apr 1907 i Ripel Omvikedalen, ble døpt den 19 Mai 1907, døde den 9 Apr 1989 i Omvikedalen, 81 år gammel, og ble begravet den 14 Apr 1989.

+ 31 K    v. Martha Ripel ble født den 17 Mai 1911 i Ripel Omvikedalen og ble døpt den 2 Jul 1911.

11. Peder Peterson (Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 20 Feb 1872 i Dimelsvik og ble døpt den 31 Mar 1872.

Generelle notater: Var farmar og sherrif i Montrose i Syd-Dakota. Ei tid var han medlem av legislaturen (eit slag stortingsmann). Han vart i 1903 gift med Josephine Dahlen av foreldre fra Sogn.

Peder giftet seg med Josephine Dahlen i 1903. Josephine ble født i Sogn.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 32 M    i. Robert William Peterson ble født i 1904 i S.Dakota USA.

+ 33 M    ii. Walther Peterson ble født i 1906 i S.Dakota USA.

+ 34 K    iii. Hilda Peterson ble født i 1908 i S.Dakota USA.

+ 35 K    iv. Ruth Peterson ble født i 1910 i S.Dakota USA.

+ 36 K    v. Alice Peterson ble født i 1912 i S.Dakota USA.

+ 37 K    vi. Ester Peterson ble født i 1913 i S.Dakota USA.

+ 38 M    vii. Harry Peterson ble født i 1915 i S.Dakota USA.

+ 39 M    viii. Henry Peterson ble født i 1917 i S.Dakota USA.

+ 40 K    ix. Edith Peterson ble født i 1920 i S.Dakota USA.

+ 41 K    x. Lovise Peterson ble født i Jun 1923 i S.Dakota USA.

+ 42 K    xi. Luella Peterson ble født den 12 Jun 1924 i Siux Falls.

12. Lars Johan Bjørkevoll (Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 18 Jan 1874 i Dimelsvik, ble døpt den 8 Feb 1874, døde den 6 Okt 1959 i Høland, 85 år gammel, og ble begravet den 10 Okt 1959 i Løken Kirkegård.

Generelle notater: Var gardamann på Stangeland i Håland på nJæren i nokre år. kom heimat og kjøpte Bjørkevollen til eiganes, selde att til Håvard Sjursen Bakke og kjøpte att garden Vestre Vestreng i Høland. Etter verdenskrigen gjekk det ut med han so han kom ifrå denne garden. Då rydja han seg eit småbruk i Høland (Bjørkevoll) og attåt har han drive ymse agenturer.

Lars giftet seg med Joron Knutsdatter Aksnes, datter av Knut Larsson Heradstveit Aksnes og Helga Larsdtr. Aksnes, den 7 Mai 1901 i Vikøy kirke. Joron ble født den 29 Aug 1879 i Vikøy, Hardanger, ble døpt den 7 Sep 1879 i Vikøy kirke, døde den 7 Nov 1918 i Vestreng, 39 år gammel, og ble begravet den 15 Nov 1918 i Løken Kirkegård.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 43 M    i. Petter Bjørkevoll ble født den 6 Des 1902 i Dimelsvik, ble døpt den 1 Jan 1903 i Rosendal kirke, døde den 6 Nov 1918 i Vestreng, 15 år gammel, og ble begravet den 15 Nov 1918 i Løken Kirkegård.

+ 44 K    ii. Borghild Bjørkevoll ble født den 19 Aug 1905 i Dimelsvik, ble døpt den 24 Sep 1905 i Rosendal kirke, døde den 21 Jan 1928 i Bjørkevoll, 22 år gammel, og ble begravet den 27 Jan 1928 i Løken kirke.

+ 45 K    iii. Helga Bjørkevoll ble født den 15 Okt 1907 i Dimelsvik, Hardanger, ble døpt den 17 Nov 1907 i Rosendal kirke, døde den 16 Mai 1998 i Aurskog Sykehjem, 90 år gammel, og ble begravet den 22 Mai 1998 i Løken Kirkegård.

+ 46 M    iv. Knut Bjørkevoll ble født den 13 Aug 1910 i Dimelsvik, ble døpt den 9 Okt 1910 i Rosendal kirke, døde den 4 Feb 1988 i S.Høland Sykehjem, 77 år gammel, og ble begravet den 10 Feb 1988 i Løken kirke.

+ 47 K    v. Ingeborg Bjørkevoll ble født den 24 Okt 1912 i Dimelsvik, Hardanger, ble døpt den 1 Des 1912 i Rosendal kirke, døde i Fetsund,, og ble begravet den 22 Okt 1992 i Fet Kirke.

+ 48 M    vi. Olav Bjørkevoll ble født den 6 Jun 1915 i Dimelsvik, ble døpt den 18 Jul 1915 i Rosendal kirke, døde den 4 Okt 2001 i Sentralsjukehuset, 86 år gammel, og ble begravet den 10 Okt 2001 i Løken Kirkegård.

+ 49 M    vii. Kristian Bjørkevoll ble født den 27 Aug 1917 i Vestreng Vestre, ble døpt den 28 Okt 1917 i Løken kirke, døde den 14 Jun 1997 i Stavanger, 79 år gammel, og ble begravet den 20 Jun 1997 i Tjensvoll kapell.

Lars giftet seg deretter med Olga Sofie Høilund, datter av Sven Olsen Kolstad Høilund og Oleane Agnete Rørvigengen, den 6 Jul 1920 i Løken kirke. Olga ble født den 6 Jul 1900 i Høilund Høland, ble døpt den 19 Aug 1900 i Løken kirke, døde den 27 Sep 1996 i Høland, 96 år gammel, og ble begravet den 4 Okt 1996 i Løken Kirkegård.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 50 K    i. Anna Bjørkevoll ble født den 16 Mar 1921 i Vestreng Høland, ble døpt den 12 Jun 1921 i Løken kirke, og døde den 6 Jul 2006 i Rothenburg 85 år gammel.

+ 51 M    ii. Petter Bjørkevoll ble født den 5 Jul 1923 i Bjørkevoll Vestreng og ble døpt den 2 Sep 1923 i Løken kirke.

+ 52 M    iii. Svein Bjørkevoll ble født den 27 Mar 1925 i Bjørkevoll, ble døpt den 28 Jun 1925 i Løken kirke, døde den 22 Mai 2011 i Eidskog Sykehjem, 86 år gammel, og ble begravet den 27 Mai 2011 i Eidskog Kirke.

+ 53 K    iv. Jorunn Bjørkevoll ble født den 18 Mar 1927 i Bjørkevoll Vestreng og ble døpt den 31 Jul 1927 i Løken kirke.

+ 54 K    v. Borghild Bjørkevoll ble født den 30 Des 1928 i Bjørkevoll Vestreng, ble døpt den 9 Jun 1929 i Løken kirke, døde den 5 Feb 2007 i Aurskog Sykehjem, 78 år gammel, og ble begravet den 9 Feb 2007 i Løken kirke.

+ 55 M    vi. Lars Bjørkevoll ble født den 18 Feb 1931 i Moe I Høland.

+ 56 K    vii. Olga Lill Bjørkevoll ble født den 4 Okt 1932 i Høland.

+ 57 M    viii. Inge Bjørkevoll ble født den 1 Sep 1934 i Bjørkevoll.

+ 58 K    ix. Ragnhild Bjørkevoll ble født den 24 Okt 1936 i Høland.

+ 59 K    x. Eva Bjørkevoll ble født den 16 Aug 1938 i Høland.

+ 60 M    xi. Kåre Bjørkevoll ble født den 5 Aug 1940 i Bjørkevoll, døde den 14 Aug 1971 31 år gammel, og ble begravet den 22 Okt 1977 i Løken kirke.

+ 61 K    xii. Britha Bjørkevoll ble født den 14 Okt 1942 i Moe I Høland.

+ 62 M    xiii. Bjarne Bjørkevoll ble født den 29 Nov 1945 i Bjørkevoll.

13. Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll (Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 4 Feb 1876 i Dimelsvik, ble døpt den 27 Feb 1876 i Rosendal kirke, og ble begravet den 24 Aug 1935 i Kvinnherad.

Generelle notater: Ragnhild var oppkalt etter moster si i Lio, og ho og mannen fekk heimen der etter gamlingane.
Benjamin kjøpte plassen seinere til odel og eiga. Han var lenge formann på karbidfabrikken i Odda. No er han kårmann i Lio og arbeidar.

Ragnhild giftet seg med Ivar Benjamin Ivarsen Moss, sønn av Ivar Pettersen Moss og Boel Monsdatter, den 22 Jul 1899. Ivar ble født den 14 Sep 1873 i Husa I Ølve og døde i 1956 i Lio Kvinherad 83 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 63 M    i. Ivar Moss ble født den 10 Okt 1900 i Sandvik og ble døpt den 25 Des 1900.

+ 64 M    ii. Kristian Moss ble født den 21 Sep 1902 i Lio Dimeslsvik og ble døpt den 12 Okt 1902.

+ 65 K    iii. Ingeborg Bergljot Moss ble født den 19 Sep 1904 i Lio Dimelsvik, ble døpt den 6 Nov 1904, døde den 7 Mar 2005 i Granvin, 100 år gammel, og ble begravet den 15 Mar 2005 i Utne kirke.

+ 66 K    iv. Bolette Matilde Moss ble født den 21 Sep 1906 i Lio Dimelsvik og ble døpt den 31 Mar 1907.

+ 67 M    v. Petter Moss ble født den 11 Nov 1908 i Sandvik.

+ 68 K    vi. Ragnhild Moss ble født den 26 Sep 1910 i Lio Dimelsvik og ble døpt den 26 Sep 1910 i Hjemmedøpt.

+ 69 M    vii. Øyvind Moss ble født den 23 Sep 1917 i Lio Dimelsvik og ble døpt den 4 Nov 1917.

14. Petter Pettersen (Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 4 Mar 1878 i Fet Dimelsvik, ble døpt den 31 Mar 1878 i Rosendal kirke, og døde den 2 Sep 1944 i Lahellebukta Bodø 66 år gammel.

Generelle notater: Var fyrst krambugut hos Johs. Ness i Rosendal, kom so i forretningen til Fleischer & Co i Bergen. Då Fleischer gjekk konkurs i 1902 reiste Petter til Nordland, og har seinare drive agenturforretning i Bodø.
Han vart i 1908 gift med Johanna Kristoffersen ifrå Bodø, som var eigar av Bodø Modeforretning. No under krigen fekk dei bomba og oppbrendt alt dei åtte - forretningen og privaten - rubb og stubb.
Petter hadde ikkje born med kona si, men han hadde ei lausingedotter Klara født 1902 med Marie Marie Hansdatter ifrå Manger. Klara er gift med ein Gúnter i Oslo.

Petter giftet seg med Johanna Kristoffersen i 1908. Johanna ble født i Bodø.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 70 K    i. Klara Pettersen ble født i 1902 i Manger.

15. Ingeborg Pettersdatter Bjørkevoll (Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 23 Apr 1880 i Fet Dimelsvik og ble døpt den 2 Mai 1880 i Rosendal kirke.

Generelle notater: Dei er gardafolk på Hovda på Voss.

Ingeborg giftet seg med Sjur Larsen Nesheim i 1909. Sjur ble født i 1880 i Eskingedalen.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 71 M    i. Lars Nesheim ble født den 22 Feb 1910 i Hovda Voss, døde den 2 Nov 1974 i Voss 64 år gammel, og ble begravet den 9 Nov 1974 i Voss.

+ 72 M    ii. Arne Nesheim ble født den 30 Mar 1913 i Hovda Voss, og ble døpt den 12 Mai 1913.

+ 73 M    iii. Bjørn Nesheim ble født den 30 Mar 1913 i Hovda Voss, Tvilling, ble døpt den 12 Mai 1913, og døde i 1920 7 år gammel.

+ 74 M    iv. Per Nesheim ble født den 8 Jun 1920 i Hovda Voss og ble døpt den 1 Aug 1920.

16. Kristian Pettersen Bjørkevoll (Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 24 Nov 1882 i Fedt Dimelsvik, ble døpt den 25 Des 1882 i Rosendal kirke, og døde den 12 Apr 1956 i Odda 73 år gammel.

Generelle notater: Gjekk i sin ungdom underoffiserskulen i Bergen, men vart ikkje aktiv miletær. I 3-4 år var han bademeister ved Furuly Helseheim på Stord, kom so til Odda i 1912 som bademeister ved Odda Smelteverk, og der har han vore siden. Han vart i 1910 gift med Anna Madsen ifrå Voss som døydde i 1919 - 28 år gamal. Han ble oppatgift i 1922 med Anna Ivarsdatter Selheim ifrå Voss, men hun døydde i 1927 - 28 år gamal og.

Kristian giftet seg med Anna Elna Sofie Mathiasdatter Madsen, datter av Mathias Claudius Madsen og Anna Johanne Pedersen, den 8 Feb 1910. Anna ble født den 15 Aug 1890 i Kvam/Voss og døde den 16 Jan 1919 i Odda 28 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 75 M    i. Arne Bjørkevoll ble født den 31 Mai 1910 i Odda og døde den 11 Mai 1992 81 år gammel.

+ 76 M    ii. Erling Bjørkevoll ble født den 10 Nov 1911 i Stord, ble døpt den 28 Jan 1912, døde den 26 Jul 1998, 86 år gammel, og ble begravet den 31 Jul 1998 i Lykling Bømlo.

+ 77 M    iii. Kåre Bjørkevoll ble født den 14 Mar 1914 i Odda, ble døpt den 31 Mai 1914, og døde den 27 Feb 1985 i Stavanger 70 år gammel.

+ 78 K    iv. Signe Bjørkevoll ble født den 8 Feb 1916 i Odda, ble døpt den 23 Apr 1916, døde den 18 Jun 2004, 88 år gammel, og ble begravet den 24 Jun 2004 i Valen Husnes.

+ 79 M    v. Alv Bjørkevoll ble født den 15 Des 1918, ble døpt den 26 Jan 1919, døde den 5 Mar 1974, 55 år gammel, og ble begravet den 12 Mar 1974 i Hakadal kirke.

Kristian giftet seg deretter med Anna Ivarsdtr. Selheim den 30 Apr 1922. Anna ble født den 30 Apr 1898 i Voss og døde den 26 Jan 1926 27 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 80 M    i. Ivar Bjørkevoll ble født den 18 Mar 1922 i Odda.

+ 81 M    ii. Einar Bjørkevoll ble født den 25 Jan 1925 i Odda.

17. Britha Kristina Bjørkevoll (Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 30 Jan 1885 i Fedt Dimelsvik, ble døpt den 22 Feb 1885 i Rosendal kirke, og døde i 1935 i Stord 50 år gammel.

Generelle notater: I ungdommen var ho i fleire år kontordama ved "Sambåndet" og ved Gula Tiden" i Bergen.
Ble i 1907 gift med Anund Person Vikanes i Sagvåg på Stord. Han er småbrukar i Austlid i Sagvågen, og så driv han med fraktefarty.

Britha giftet seg med Ånund Person Vikanes, sønn av Per Ånenson Vikanes og Sunneva Bårdsdatter Dahle, i 1907. Ånund ble født den 16 Mar 1875 i Sagvåg Stord.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 82 K    i. Sunneva Vikanes ble født den 4 Mar 1908 i Vikanes Stord, ble døpt den 5 Apr 1908 i Stord kirke, og døde i 1993 i Sagvåg Stord 85 år gammel.

+ 83 M    ii. Per Vikanes ble født den 28 Nov 1909 i Vikanes Stord og ble døpt den 1 Jan 1910.

+ 84 M    iii. Einar Vikanes ble født den 23 Feb 1911 i Vikanes Stord og ble døpt den 25 Mar 1911 i Hjemmedøpt.

+ 85 K    iv. Ingeborg Vikanes ble født den 16 Jan 1913 i Vikanes Stord og ble døpt den 6 Apr 1913 i Stord kirke.

+ 86 K    v. Signe Vikanes ble født den 10 Des 1914 i Vikanes Stord og ble døpt den 14 Feb 1915.

+ 87 M    vi. Ånund Vikanes ble født den 8 Feb 1917 i Sætre Sagvåg, ble døpt den 29 Apr 1917 i Stord kirke, og døde i Jan 1986 i Alicante Spania 68 år gammel.

+ 88 M    vii. Bernt Vikanes ble født den 25 Mai 1918 i Vikanes Stord og ble døpt den 28 Jul 1918.

18. Arne Tobias Bjørkevoll (Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 23 Jul 1887 i Fet Dimelsvik, ble døpt den 28 Aug 1887 i Rosendal kirke, døde i 1958 i Drammen, 71 år gammel, og ble begravet den 2 Des 1958 i Bragenes Drammen.

Generelle notater: Han er utlærd som snekker og treskjærer og arbeidet i faget på fleire stader, til han i 1916 vart styrar for Kolderups Møbelhandel i Drammen. Der var han i 10-15 år. Han har i fleire år vore handelsmann i Lahellebukta ved Drammensfjorden. Han vart gift i 1912 med Birgit Jørgensen frå Stavanger.

Arne giftet seg med Birgit Johanne Jørgensen, datter av Hanne, i 1912. Birgit ble født i 1886 i Stavanger Mandal, døde i 1980 94 år gammel, og ble begravet den 29 Jan 1980 i Bragenes Drammen.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 89 M    i. Inge Bjørkevoll ble født i 1913 i Drammen og ble begravet den 25 Mar 1971 i Bragenes Drammen.

+ 90 M    ii. Svein A. Bjørkevoll ble født i 1915 i Drammen og ble begravet den 10 Okt 1972 i Bragenes Drammen.

+ 91 K    iii. Berit A. Bjørkevoll ble født den 23 Jan 1925 i Drammen og ble døpt i Bragenes.

19. Aksel Vestberg (Joniana Kristiansdatter Spansteigen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i Spannsteigen.

20. Kristian Vestberg (Joniana Kristiansdatter Spansteigen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i Spannsteigen.

21. Ola Vestberg (Joniana Kristiansdatter Spansteigen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i Spannsteigen.

22. Ragnvald Vestberg (Joniana Kristiansdatter Spansteigen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i Spannsteigen.

23. Britha Vestberg (Joniana Kristiansdatter Spansteigen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i Spannsteigen.

24. Ragnhild Vestberg (Joniana Kristiansdatter Spansteigen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i Spannsteigen.

25. Akselina (Lina) Sakslund (Joniana Kristiansdatter Spansteigen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i Spannsteigen.

26. Kristian Spansteigen (Kristian Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

Fjerde generasjon


27. Lars Ripel (Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Mai 1901 i Omvikedalen, ble døpt den 16 Jun 1901, døde den 13 Jul 1983 i Dimelsvik, 82 år gammel, og ble begravet den 18 Jul 1983.

Lars giftet seg med Helma Susanne Larsdtr.Djuve, datter av Lars Olsen Djuve og Elisabeth Hillestad,. Helma ble født den 4 Aug 1909 i Sevareid Skånevik, ble døpt den 29 Aug 1909, døde den 22 Mai 1999 i Dimmelsvik, 89 år gammel, og ble begravet den 28 Mai 1999.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 92 K    i. Kristine Ripel ble født den 14 Apr 1935 i Dimilsvik og ble døpt den 9 Jun 1935 i Kvinnh.Kyrkje.

+ 93 M    ii. Leif Ripel ble født den 28 Aug 1937 i Dimelsvik.

+ 94 M    iii. Johannes Ripel ble født den 18 Jun 1939 i Dimelsvik, døde den 18 Jan 1999 59 år gammel, og ble begravet den 26 Jan 1999.

+ 95 K    iv. Birgit Ripel ble født den 16 Sep 1940 i Dimelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

+ 96 K    v. Gunhild Ripel ble født den 30 Jan 1942 i Dimelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

+ 97 M    vi. Jens Ripel ble født den 26 Mar 1945 i Dimelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

28. Ingeborg Ripel (Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 7 Jun 1903 i Ripel Omvikedalen og ble døpt den 2 Aug 1903.

Generelle notater: Var syerska i Bergen. Ugift.

29. Petter Ripel (Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 21 Mai 1905 i Ripel Omvikedalen og ble døpt den 11 Jun 1905.

30. Helge Ripel (Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 11 Apr 1907 i Ripel Omvikedalen, ble døpt den 19 Mai 1907, døde den 9 Apr 1989 i Omvikedalen, 81 år gammel, og ble begravet den 14 Apr 1989.

Helge giftet seg med Jette Birgitte. Jette ble født den 24 Sep 1915, døde den 14 Mar 1986 i Omvikedalen 70 år gammel, og ble begravet den 20 Mar 1986.

31. Martha Ripel (Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 17 Mai 1911 i Ripel Omvikedalen og ble døpt den 2 Jul 1911.

32. Robert William Peterson (Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1904 i S.Dakota USA.

33. Walther Peterson (Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1906 i S.Dakota USA.

34. Hilda Peterson (Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1908 i S.Dakota USA.

35. Ruth Peterson (Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1910 i S.Dakota USA.

36. Alice Peterson (Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1912 i S.Dakota USA.

37. Ester Peterson (Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1913 i S.Dakota USA.

38. Harry Peterson (Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1915 i S.Dakota USA.

39. Henry Peterson (Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1917 i S.Dakota USA.

40. Edith Peterson (Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1920 i S.Dakota USA.

41. Lovise Peterson (Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i Jun 1923 i S.Dakota USA.

42. Luella Peterson (Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 12 Jun 1924 i Siux Falls.

Luella giftet seg med Richard Henry Andersen omkring 1943. Richard ble født i Sep 1923 i Dakota USA.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 98 M    i. Andersen Larry Lynn ble født den 22 Feb 1944 i Orlando.

+ 99 M    ii. Terence Richard Andersen ble født i Sep 1949 i Orlando.

+ 100 M    iii. Anderson Gregory Lee ble født den 24 Mar 1952 i Orlando.

+ 101 M    iv. Jr. Richard Henry Andersen ble født den 27 Mar 1956 i Orlando.

Luella giftet seg deretter med Jens Waldamar Frederiksen. Jens ble født den 10 Mai 1918.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 102 M    i. Robert Ray Frederiksen ble født i 1947 og døde den 18 Nov 1965 18 år gammel.

+ 103 M    ii. Paul Frederik Frederiksen ble født den 29 Mar 1952 i S.Dakota.

+ 104 K    iii. Joanne Kay Frederiksen ble født i Aug 1956 i S.Dakota.

+ 105 K    iv. Julie Louise Frederiksen ble født den 14 Mar 1962 i S.Dakota.

43. Petter Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 6 Des 1902 i Dimelsvik, ble døpt den 1 Jan 1903 i Rosendal kirke, døde den 6 Nov 1918 i Vestreng, 15 år gammel, og ble begravet den 15 Nov 1918 i Løken Kirkegård.

Generelle notater: Konfirmert 23.september 1917 i Løken kirke
Bodde da på Vestre Vestreng

Petter hadde barnEkteskapsstatus: ugift.

44. Borghild Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 19 Aug 1905 i Dimelsvik, ble døpt den 24 Sep 1905 i Rosendal kirke, døde den 21 Jan 1928 i Bjørkevoll, 22 år gammel, og ble begravet den 27 Jan 1928 i Løken kirke.

Generelle notater: Konfirmert 3 oktober 1920 i Løken kirke
Bodde da på Vestreng Vestre

45. Helga Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 15 Okt 1907 i Dimelsvik, Hardanger, ble døpt den 17 Nov 1907 i Rosendal kirke, døde den 16 Mai 1998 i Aurskog Sykehjem, 90 år gammel, og ble begravet den 22 Mai 1998 i Løken Kirkegård.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 8,10,1922
Bodde da på Vestre Vestreng
Døde på Aurskog sykehjem ca kl.7 16 mai 1998

Helga giftet seg med Ottar Malvin Vestreng, sønn av Ole August Støvind Vestreng og Anne Mathea (Thea) Vestreng, den 19 Nov 1932 i Løken kirke. Ottar ble født den 1 Jun 1909 i Løken I Høland, ble døpt den 1 Aug 1909 i Løken kirke, døde den 28 Nov 1941 i Rikshospitalet, 32 år gammel, og ble begravet den 6 Des 1941 i Løken kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 106 M    i. Egil Westreng ble født den 23 Sep 1933 i Vestreng Nordre.

+ 107 M    ii. Henry Vestreng ble født den 11 Des 1934 i Vestreng Høland.

+ 108 K    iii. Jorunn Vestreng ble født den 26 Des 1936 i Vestreng Høland.

+ 109 M    iv. Olav Vestreng ble født den 10 Okt 1938 i Vestreng, døde den 20 Mar 2006 i Bjørkelangen 67 år gammel, og ble begravet den 28 Mar 2006 i Bjørkelangen kirke.

+ 110 M    v. Ottar Helge Vestreng ble født den 20 Mai 1942 i s.Høland sykestue.

Helga giftet seg deretter med Simon Hartvig Vestreng, sønn av Arne Marius Olsen og Otilie Sophie Vestreng, den 19 Jan 1946 i Løken kirke. Simon ble født den 3 Des 1896 i Sydnes u.Nes, ble døpt den 3 Jan 1897 i Løken kirke, døde den 16 Feb 1983 i Austlid, 86 år gammel, og ble begravet den 22 Feb 1983 i Løken kirke.

46. Knut Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 13 Aug 1910 i Dimelsvik, ble døpt den 9 Okt 1910 i Rosendal kirke, døde den 4 Feb 1988 i S.Høland Sykehjem, 77 år gammel, og ble begravet den 10 Feb 1988 i Løken kirke.

47. Ingeborg Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 24 Okt 1912 i Dimelsvik, Hardanger, ble døpt den 1 Des 1912 i Rosendal kirke, døde i Fetsund,, og ble begravet den 22 Okt 1992 i Fet Kirke.

Ingeborg giftet seg med Halfdan Maurits Jacobsen, sønn av Aksel Robert Jacobsen og Otilie Sophie Vestreng, den 28 Des 1936 i Løken kirke. Halfdan ble født den 20 Feb 1909 i Vestreng Høland, ble døpt den 9 Apr 1909 i Løken kirke, døde den 26 Mar 1990, 81 år gammel, og ble begravet den 3 Apr 1990 i Fet kirkegård.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 111 M    i. Harry Jacobsen ble født den 14 Nov 1937 i Moe I Høland.

+ 112 M    ii. Robert Jacobsen ble født den 10 Jul 1950.

48. Olav Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 6 Jun 1915 i Dimelsvik, ble døpt den 18 Jul 1915 i Rosendal kirke, døde den 4 Okt 2001 i Sentralsjukehuset, 86 år gammel, og ble begravet den 10 Okt 2001 i Løken Kirkegård.

Generelle notater: Deltok i konfirmantforberedelsene i Løken kirke, men ble ikke konfirmert 28.september 1930

Olav giftet seg med Jenny Emilie Damslora, datter av Johan Adolf Damslora og Borghild Margrete Bjørnstad, den 23 Aug 1947 i Løken kirke. Jenny ble født den 28 Mar 1924 i Liermosen og ble døpt den 8 Jun 1924 i Aurskog kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 113 M    i. Gunnar Bjørkevold ble født den 5 Jun 1948 i Høland.

+ 114 M    ii. Arne Bjørkevoll ble født den 17 Sep 1950.

+ 115 M    iii. Øystein Bjørkevoll ble født den 29 Sep 1953.

49. Kristian Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 27 Aug 1917 i Vestreng Vestre, ble døpt den 28 Okt 1917 i Løken kirke, døde den 14 Jun 1997 i Stavanger, 79 år gammel, og ble begravet den 20 Jun 1997 i Tjensvoll kapell.

Generelle notater: Konfirmert i Løken kirke 18.september 1932

Kristian giftet seg med Kristine Undheim. Kristine ble født den 15 Des 1916 i Stavanger og ble begravet den 23 Jul 2008 i Tjensvoll kapell.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 116 M    i. Leif Sølve Bjørkevoll ble født i Stavanger.

+ 117 K    ii. Jorun Bjørkevoll ble født den 23 Mar 1954 i Stavanger.

50. Anna Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 16 Mar 1921 i Vestreng Høland, ble døpt den 12 Jun 1921 i Løken kirke, og døde den 6 Jul 2006 i Rothenburg 85 år gammel.

Anna giftet seg med Bruno Büchner. Bruno ble født den 15 Feb 1908 i Tyskland og døde den 3 Sep 1990 82 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 118 M    i. Wolfgang Peter Büchner ble født den 23 Okt 1943 i Tyskland.

+ 119 M    ii. Manfred Bèuchner ble født den 11 Mar 1956 i Tyskland.

51. Petter Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 5 Jul 1923 i Bjørkevoll Vestreng og ble døpt den 2 Sep 1923 i Løken kirke.

Petter giftet seg med Kari Andersen i 1951. Kari ble født den 29 Mai 1930.

52. Svein Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 27 Mar 1925 i Bjørkevoll, ble døpt den 28 Jun 1925 i Løken kirke, døde den 22 Mai 2011 i Eidskog Sykehjem, 86 år gammel, og ble begravet den 27 Mai 2011 i Eidskog Kirke.

Svein giftet seg med Rakel Elise Bakken, datter av Brede Ingvald Bakken og Ragna Paulsen, den 28 Apr 1945 i Skotterud. Rakel ble født den 23 Aug 1917 i Skotterud, døde den 28 Sep 2010 i Eidskog Sykehjem 93 år gammel, og ble begravet den 8 Okt 2010 i Eidskog Kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 120 M    i. Leif Ragnar Bjørkevoll ble født den 2 Nov 1945 i Skotterud.

+ 121 M    ii. Reidar Inge Bjørkevoll ble født den 17 Apr 1948 i Skotterud.

+ 122 M    iii. Birger Svein Bjørkevoll ble født den 28 Aug 1950 i Skotterud.

+ 123 K    iv. Eva Lillian Bjørkevoll ble født den 13 Feb 1957 i Skotterud, døde den 14 Des 2005 48 år gammel, og ble begravet den 23 Des 2005 i Høybråten kirke.

53. Jorunn Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 18 Mar 1927 i Bjørkevoll Vestreng og ble døpt den 31 Jul 1927 i Løken kirke.

Jorunn giftet seg med Didrik Steinskog. Didrik ble født den 14 Okt 1922 i Rogaland, døde den 4 Jan 1987 64 år gammel, og ble begravet den 16 Jan 1987 i Oslo.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 124 M    i. Hugo Steinskog ble født den 7 Nov 1951 i Oslo.

+ 125 M    ii. John Steinskog ble født den 2 Sep 1953 i Oslo.

+ 126 M    iii. Geir Steinskog ble født den 27 Jan 1959 i Oslo.

+ 127 M    iv. Otto Steinskog ble født den 9 Sep 1960 i Oslo.

54. Borghild Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 30 Des 1928 i Bjørkevoll Vestreng, ble døpt den 9 Jun 1929 i Løken kirke, døde den 5 Feb 2007 i Aurskog Sykehjem, 78 år gammel, og ble begravet den 9 Feb 2007 i Løken kirke.

Borghild giftet seg med Henry Johnsen. Henry ble født den 29 Nov 1925 i Nordland.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 128 M    i. Helge Johnsen ble født den 4 Aug 1953 i Oslo.

+ 129 M    ii. Bjørn Johnsen ble født den 3 Jan 1955 i Oslo.

+ 130 K    iii. Torunn Johnsen ble født den 9 Feb 1960.

+ 131 K    iv. Solveig Johnsen ble født den 8 Mar 1962.

55. Lars Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 18 Feb 1931 i Moe I Høland.

Lars giftet seg med Ingrid Kjerstin Libråten, datter av Hans Torbjørn Libråten og Gunhild Sofie Solberg,. Ingrid ble født den 18 Mai 1929 i Sandjordet Vestreng og ble døpt den 18 Aug 1929 i Løken kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 132 M    i. Lars Tore Bjørkevoll ble født den 11 Feb 1953 i Moe I Høland.

+ 133 K    ii. Gerd Olaug Bjørkevoll ble født den 26 Mar 1955 i Moe I Høland.

+ 134 M    iii. Leif Ivar Bjørkevoll ble født den 21 Mai 1956 i Moe I Høland.

+ 135 K    iv. Berit Eli Bjørkevoll ble født den 20 Aug 1961 i Moe I Høland.

56. Olga Lill Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 4 Okt 1932 i Høland.

Olga giftet seg med Erling Bratli, sønn av Halvor Paulsen Bratli og Olga Holtet,. Erling ble født den 20 Jul 1923 i Fosser, ble døpt den 7 Okt 1923 i Løken kirke, døde den 25 Jan 2003, 79 år gammel, og ble begravet den 31 Jan 2003 i Løken kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 136 M    i. Roar Bratli ble født den 16 Sep 1953 i Løken.

+ 137 M    ii. Kåre Halvor Bratli ble født den 20 Sep 1957, døde den 23 Jun 2000 42 år gammel, og ble begravet den 30 Jun 2000 i Løken kirke.

57. Inge Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 1 Sep 1934 i Bjørkevoll.

Inge giftet seg med Gunvor Granerud, datter av Anders Granerud og Borghild Johanne Ottesen, den 7 Jul 1956 i S.H.kirke. Gunvor ble født den 4 Jan 1934 i Hemnes.

Ekteskapsnotater:


Barn i dette ekteskapet var:

+ 138 K    i. Tove Bjørkevoll ble født den 4 Apr 1960.

+ 139 M    ii. Dag Inge Bjørkevoll ble født den 25 Jul 1962.

58. Ragnhild Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 24 Okt 1936 i Høland.

Ragnhild giftet seg med Thor Sigvart Hole, sønn av Christian Elias Hole og Torbjørg Marie Bratteteig,. Thor ble født den 1 Mar 1937 i Nesodden.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 140 M    i. Tom Hole ble født den 1 Mar 1957.

+ 141 M    ii. Ragnar Hole ble født den 13 Jan 1959.

+ 142 M    iii. Christian Hole ble født den 3 Mai 1965 i Drøbak.

59. Eva Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 16 Aug 1938 i Høland.

Eva giftet seg med Roald Håkon Eriksen, sønn av Aksel Eugen Eriksen og Anna Mathilde Wiik,. Roald ble født den 14 Mar 1936 i Helgerud Daltorp.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 143 M    i. Vidar Roald Eriksen ble født den 1 Nov 1961 i Leirsund.

+ 144 K    ii. Janne Eriksen ble født den 29 Des 1964 i Leirsund.

60. Kåre Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 5 Aug 1940 i Bjørkevoll, døde den 14 Aug 1971 31 år gammel, og ble begravet den 22 Okt 1977 i Løken kirke.

61. Britha Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 14 Okt 1942 i Moe I Høland.

Britha giftet seg med Reidar Olsen, sønn av Ole Johan Jæger Olsen og Valborg Adelie Olsen, den 15 Sep 1962. Reidar ble født den 25 Jun 1937 i Dønna I Nordland, døde den 10 Nov 2003 66 år gammel, og ble begravet den 18 Nov 2003 i Løken kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 145 M    i. Øyvind Mathisen ble født den 5 Mar 1963 i Moe I Høland.

+ 146 M    ii. Bjarne Olsen ble født den 7 Des 1965 i Fosser I Høland.

+ 147 K    iii. Heidi Olsen ble født den 13 Feb 1971 i Fosser I Høland.

62. Bjarne Bjørkevoll (Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 29 Nov 1945 i Bjørkevoll.

Bjarne giftet seg med Edith Skau den 25 Jul 1967 i Fresvik. Edith ble født den 20 Sep 1945 i Fresvik, Sogn.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 148 K    i. Beate Bjørkevoll ble født den 9 Sep 1970 i Fresvik.

+ 149 K    ii. Sissel Bjørkevoll ble født den 12 Jun 1974 i Fresvik.

63. Ivar Moss (Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 10 Okt 1900 i Sandvik og ble døpt den 25 Des 1900.

Ivar giftet seg med Alis Hammer Olsen. Alis ble født i Bergen.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 150 M    i. Ivar jr. Moss ble født i Bergen.

64. Kristian Moss (Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 21 Sep 1902 i Lio Dimeslsvik og ble døpt den 12 Okt 1902.

Kristian giftet seg med Aslaug Riim. Aslaug ble født i Odda.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 151 K    i. Gerda Moss ble født den 8 Mai 1936 i Odda.

+ 152 M    ii. Per Kristian Moss .

65. Ingeborg Bergljot Moss (Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 19 Sep 1904 i Lio Dimelsvik, ble døpt den 6 Nov 1904, døde den 7 Mar 2005 i Granvin, 100 år gammel, og ble begravet den 15 Mar 2005 i Utne kirke.

Ingeborg giftet seg med Johan Tomasson Reisæter, sønn av Thomas Larsson Reisæter og Brita Larsdatter Alvsåker,. Johan ble født den 9 Feb 1897 i Reisæter/Utne, ble døpt den 19 Apr 1897 i Kinsarvik kirke, døde den 22 Des 1978 i Kvandal, 81 år gammel, og ble begravet den 28 Des 1978 i Utne kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 153 M    i. Kåre Reisæter ble født den 13 Jul 1927 i Kvandal, døde den 3 Mar 1946 i Løyningsfjella 18 år gammel, og ble begravet den 9 Mar 1946 i Utne kirke.

+ 154 M    ii. Trygve Reisæter ble født den 23 Aug 1930 i Kvandal, døde den 12 Feb 1973 i Kvandal 42 år gammel, og ble begravet den 17 Feb 1973 i Utne kirke.

+ 155 K    iii. Ragnhild Reisæter ble født den 29 Jun 1935 i Kvandal og ble døpt den 25 Aug 1935 i Uskedalen kapell.

66. Bolette Matilde Moss (Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 21 Sep 1906 i Lio Dimelsvik og ble døpt den 31 Mar 1907.

Bolette giftet seg med Jakob Brynjulvson Råen. Jakob ble født i Utne.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 156 K    i. Ragnhild Råen ble født den 20 Mai 1931 i Odda.

67. Petter Moss (Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 11 Nov 1908 i Sandvik.

Generelle notater: Småbruker i Lio

Petter giftet seg med Judith Johannesdatter Taranger, datter av Johannes Eriksen Taranger og Ukjent,. Judith ble født i Austevoll.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 157 M    i. Reidar Moss ble født den 1 Nov 1938 i Bergen.

+ 158 K    ii. Elisabeth Moss ble født den 27 Mai 1942 i Bergen.

68. Ragnhild Moss (Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 26 Sep 1910 i Lio Dimelsvik og ble døpt den 26 Sep 1910 i Hjemmedøpt.

Ragnhild giftet seg med Edvard Knutson Taranger. Edvard ble født i Austevoll.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 159 M    i. Egil Taranger ble født den 4 Jan 1937 i Bergen.

+ 160 M    ii. Kjell Taranger ble født den 7 Jul 1943 i Dimelsvik.

69. Øyvind Moss (Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 23 Sep 1917 i Lio Dimelsvik og ble døpt den 4 Nov 1917.

Generelle notater: Var musikklærer i Bergen og senere sjømann.

70. Klara Pettersen (Petter3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1902 i Manger.

Klara giftet seg med Gúnter. Gúnter ble født i Oslo.

71. Lars Nesheim (Ingeborg Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 22 Feb 1910 i Hovda Voss, døde den 2 Nov 1974 i Voss 64 år gammel, og ble begravet den 9 Nov 1974 i Voss.

Lars giftet seg med Ingebjørg Brynjulfsdatter Nordheim, datter av Brynjulf Nilsen Nordheim og Marta Davidsdatter Kløve,. Ingebjørg ble født den 19 Okt 1911 i Voss, ble døpt den 26 Okt 1911 i Voss, døde den 8 Feb 1982 i Voss, 70 år gammel, og ble begravet den 12 Feb 1982 i Voss.

72. Arne Nesheim (Ingeborg Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 30 Mar 1913 i Hovda Voss, og ble døpt den 12 Mai 1913.

Generelle notater: Var tvilling med Bjørn som døde i konfimasjonsalderen. Han var diakon og bosatt i Oslo.

73. Bjørn Nesheim (Ingeborg Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 30 Mar 1913 i Hovda Voss, Tvilling, ble døpt den 12 Mai 1913, og døde i 1920 7 år gammel.

74. Per Nesheim (Ingeborg Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 8 Jun 1920 i Hovda Voss og ble døpt den 1 Aug 1920.

Generelle notater: Han var agronom.

75. Arne Bjørkevoll (Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 31 Mai 1910 i Odda og døde den 11 Mai 1992 81 år gammel.

Generelle notater: Var ugift

76. Erling Bjørkevoll (Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 10 Nov 1911 i Stord, ble døpt den 28 Jan 1912, døde den 26 Jul 1998, 86 år gammel, og ble begravet den 31 Jul 1998 i Lykling Bømlo.

Erling giftet seg med Kristine Digernes Bømlo, datter av Karl Digernes Voenes og Anna,. Kristine ble født den 19 Mai 1914 i Bømlo, døde den 11 Feb 1992 77 år gammel, og ble begravet den 18 Feb 1992 i Lyjling Bømlo. De var barnløse.

77. Kåre Bjørkevoll (Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 14 Mar 1914 i Odda, ble døpt den 31 Mai 1914, og døde den 27 Feb 1985 i Stavanger 70 år gammel.

Generelle notater: Poletimann i Stavanger.

Kåre giftet seg med Magnhild Ommundsen. Magnhild ble født den 28 Jan 1912 i Stavanger og døde den 20 Okt 1988 i Stavanger 76 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 161 M    i. Egil Bjørkevoll ble født den 28 Okt 1942 i Stavanger.

+ 162 M    ii. Dagfinn Bjørkevoll ble født den 28 Mai 1945 i Stavanger.

78. Signe Bjørkevoll (Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 8 Feb 1916 i Odda, ble døpt den 23 Apr 1916, døde den 18 Jun 2004, 88 år gammel, og ble begravet den 24 Jun 2004 i Valen Husnes.

Signe giftet seg med Leonard Ekeland, sønn av Oskar Ekeland og Margit Bjørnsen,. Leonard ble født den 13 Aug 1922 i Valen.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 163 K    i. Målfrid Ekeland ble født den 19 Nov 1945 i Valen.

+ 164 K    ii. Anna Elna (Annemor) Ekeland ble født den 28 Nov 1948 i Valen.

+ 165 K    iii. Margit Ekeland ble født den 12 Nov 1953 i Valen.

+ 166 K    iv. Elin Ekeland ble født den 14 Sep 1960 i Valen.

79. Alv Bjørkevoll (Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 15 Des 1918, ble døpt den 26 Jan 1919, døde den 5 Mar 1974, 55 år gammel, og ble begravet den 12 Mar 1974 i Hakadal kirke.

Generelle notater: Var sjømann i utenriksfart.

Alv giftet seg med Gro Bjerke. Gro ble født den 18 Nov 1919 i Rånåsfoss.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 167 K    i. Inger Johanne Bjørkevoll ble født den 18 Jul 1949 i Hakadal.

+ 168 K    ii. Anne Bjørkevoll ble født den 15 Aug 1955 i Hakadal.

80. Ivar Bjørkevoll (Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 18 Mar 1922 i Odda.

Ivar giftet seg med Kristi Linga, datter av Olav Linga og Marta Flottve,. Kristi ble født den 7 Jun 1924 i Ålvik.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 169 K    i. Anna Bjørkevoll ble født den 16 Jun 1953 i Odda.

+ 170 M    ii. Øyvind Bjørkevoll ble født den 20 Feb 1958 i Odda.

81. Einar Bjørkevoll (Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 25 Jan 1925 i Odda.

Einar giftet seg med Solveig Kråkevik, datter av Elias Kråkevik og Inga Hårstad,. Solveig ble født den 10 Sep 1931 i Hardanger.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 171 K    i. Ingrid Bjørkevoll ble født den 26 Jul 1963 i Odda.

+ 172 M    ii. Kristian Bjørkevoll ble født den 23 Mar 1966 i Odda.

82. Sunneva Vikanes (Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 4 Mar 1908 i Vikanes Stord, ble døpt den 5 Apr 1908 i Stord kirke, og døde i 1993 i Sagvåg Stord 85 år gammel.

Sunneva giftet seg med Brynjulv Arnfinson Haga, sønn av Arnfinn Tørrison Haga og Begga Malena Brynjulsdatter,. Brynjulv ble født den 28 Mar 1900 i Haga Stord, ble døpt den 16 Apr 1900, og døde i 1973 i Sagvåg Stord 73 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 173 K    i. Brita Haga ble født den 30 Aug 1934 i Sagvåg Stord.

+ 174 M    ii. Arnfinn Haga ble født den 11 Feb 1936 i Sagvåg Stord.

+ 175 K    iii. Malena Haga ble født den 9 Aug 1938 i Sagvåg Stord.

+ 176 M    iv. Ånund Haga ble født den 16 Apr 1943 i Sagvåg Stord.

+ 177 M    v. Oddbjørn Haga ble født den 11 Okt 1945 i Sagvåg Stord.

83. Per Vikanes (Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 28 Nov 1909 i Vikanes Stord og ble døpt den 1 Jan 1910.

Generelle notater: Bergstigar ved Lillebø gruver på Stord.

Per giftet seg med Ruth Alfredsdatter Dahl. Ruth ble født i Eldøyo.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 178 K    i. Brita Ådel Vikanes ble født i 1940.

84. Einar Vikanes (Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 23 Feb 1911 i Vikanes Stord og ble døpt den 25 Mar 1911 i Hjemmedøpt.

Generelle notater: Gruvearbeider på Litlabø.

Einar giftet seg med Kari Paulsdatter. Kari ble født i Valvatna på Stord.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 179 M    i. Ånund Vikanes ble født i 1940.

+ 180 M    ii. Bjørn Petter Vikanes ble født i 1943.

+ 181 M    iii. Svein Vikanes ble født i 1947.

+ 182 M    iv. Einar E. Vikanes ble født i 1959.

85. Ingeborg Vikanes (Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 16 Jan 1913 i Vikanes Stord og ble døpt den 6 Apr 1913 i Stord kirke.

Ingeborg giftet seg med Rolf Jonason Eldøy. Rolf ble født i 1911 i Eldøyo.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 183 K    i. Brita Marie Dahl Eldøy ble født i 1943.

86. Signe Vikanes (Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 10 Des 1914 i Vikanes Stord og ble døpt den 14 Feb 1915.

Signe giftet seg med Olver Helleson Dahl. Olver ble født i Eldøyo.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 184 K    i. Berit Dahl ble født i 1940.

+ 185 K    ii. Ingeborg Dahl ble født i 1945.

+ 186 M    iii. Håvard Dahl ble født i 1947.

+ 187 M    iv. Per Åge Dahl ble født i 1951.

87. Ånund Vikanes (Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 8 Feb 1917 i Sætre Sagvåg, ble døpt den 29 Apr 1917 i Stord kirke, og døde i Jan 1986 i Alicante Spania 68 år gammel.

Generelle notater: Sjømann.

Ånund giftet seg med Gudrun Jacobine Espeland, datter av Karl Johan Espeland og Brita Steinsland, i Stord. Gudrun ble født i 1920 i Mosterhamn.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 188 M    i. Åge Vikanes ble født den 17 Des 1945 i Heime stova.

+ 189 K    ii. Berit Kristine Vikanes ble født den 13 Feb 1949 i Heime stova.

+ 190 M    iii. Kjell Vikanes ble født den 8 Okt 1951 i Haugesund sykehus.

88. Bernt Vikanes (Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 25 Mai 1918 i Vikanes Stord og ble døpt den 28 Jul 1918.

Generelle notater: Kystskipper.

Bernt giftet seg med Torbjørg Paulsen.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 191 K    i. Sissel Vikanes .

+ 192 M    ii. Åsmund Vikanes .

+ 193 M    iii. Paul Inge Vikanes .

+ 194 K    iv. Brit Vikanes .

89. Inge Bjørkevoll (Arne Tobias3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1913 i Drammen og ble begravet den 25 Mar 1971 i Bragenes Drammen.

Inge giftet seg med Asta Haug. Asta ble født i Drammen.

90. Svein A. Bjørkevoll (Arne Tobias3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1915 i Drammen og ble begravet den 10 Okt 1972 i Bragenes Drammen.

Svein giftet seg med Astrid Bølstad. Ekteskapet endte i skilsmisse. Astrid ble født i Drammen.

Svein giftet seg deretter med Liv Johansen. Liv ble født i Drammen.

91. Berit A. Bjørkevoll (Arne Tobias3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 23 Jan 1925 i Drammen og ble døpt i Bragenes.

Berit giftet seg med Hans Børresen. Hans ble født i Oslo.

Femte generasjon


92. Kristine Ripel (Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 14 Apr 1935 i Dimilsvik og ble døpt den 9 Jun 1935 i Kvinnh.Kyrkje.

Kristine giftet seg med Arne Mehl, sønn av Lars Johan Mehl og Anna Hjelmeland, den 19 Mai 1956 i Kvinnh.Kyrkje. Arne ble født den 9 Aug 1925 i Omvikedalen og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 195 M    i. Jostein Mehl ble født den 30 Mar 1957 i Dimelsvik.

+ 196 M    ii. Ståle Mehl ble født den 10 Jun 1959 i Dimelsvik.

+ 197 K    iii. Solfrid Mehl ble født den 19 Mai 1962 i Dimmelsvik.

+ 198 M    iv. Dagfinn Mehl ble født den 20 Mai 1971 i Dimmelsvik.

93. Leif Ripel (Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 28 Aug 1937 i Dimelsvik.

Leif giftet seg med Lillian Karin Lervik, datter av Asbjørn Lervik og Johanna Haugse, den 18 Jun 1966 i Kvinnh.Kyrkje. Lillian ble født den 7 Des 1945 i Austevoll og døde den 29 Mai 1994 i Dimmelsvik 48 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 199 M    i. Lars Ripel ble født den 15 Nov 1966 i Dimmelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

+ 200 K    ii. Gro Ripel ble født den 13 Mar 1968 i Dimmelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

+ 201 M    iii. Bjørn Ripel ble født den 13 Apr 1969 i Dimmelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

94. Johannes Ripel (Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 18 Jun 1939 i Dimelsvik, døde den 18 Jan 1999 59 år gammel, og ble begravet den 26 Jan 1999.

Johannes giftet seg med Sigrun Øyjord, datter av Lidvand Tobias Øyjord og Anna Dorthea Bakka., den 5 Okt 1968 i Kvinnh.Kyrkje. Sigrun ble født i Mauranger og ble døpt i Enes Kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 202 M    i. Knut Johannes Ripel ble født den 7 Jan 1969 i Dimelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

+ 203 K    ii. Laila Tatiana Ripel ble født den 3 Apr 1970 i Dimmelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

+ 204 K    iii. Anne Helen Ripel ble født den 21 Des 1974 i Dimmelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

+ 205 M    iv. Trond Roger Ripel ble født den 27 Mar 1977 i Dimmelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

95. Birgit Ripel (Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 16 Sep 1940 i Dimelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

Birgit giftet seg med George Martin Kornelussen den 9 Des 1961 i New York USA. George ble født den 21 Jan 1926 i New York USA og døde den 3 Aug 2007 i Oregon USA 81 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 206 M    i. James Lars Kornelussen ble født den 7 Okt 1962 i New York USA.

+ 207 M    ii. David Kornelussen ble født den 9 Jun 1965 i New York USA.

+ 208 K    iii. Lynda Marie Kornelussen ble født den 10 Jun 1966 i New York USA.

96. Gunhild Ripel (Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 30 Jan 1942 i Dimelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

Gunhild giftet seg med Magnus Nygaard, sønn av Mons Johan Nygård og Martha Njåstad, den 1 Mai 1965 i Kvinnh.Kyrkje. Magnus ble født i Austevoll og ble døpt i Storbø Kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 209 M    i. Lars Morten Nygaard ble født den 22 Mai 1966 i Haugesund.

+ 210 M    ii. Jarle Nygaard ble født den 9 Des 1967 i Haugesund.

+ 211 M    iii. Yngve Nygaard ble født den 22 Nov 1972 i Haugesund.

97. Jens Ripel (Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 26 Mar 1945 i Dimelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

Jens giftet seg med Jorunn Margrethe Nygaard, datter av Mons Johan Nygård og Martha Njåstad, den 26 Sep 1970 i Kvinnh.Kyrkje. Jorunn ble født den 26 Apr 1948 i Austevoll og ble døpt i Austevoll kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 212 K    i. Marian Ripel ble født den 4 Mai 1971 i Laksevåg og ble døpt i Laksevåg kirke.

+ 213 M    ii. Håvard Ripel ble født den 9 Mar 1973 i Laksevåg og ble døpt i Laksevåg kirke.

98. Andersen Larry Lynn (Luella Peterson4, Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 22 Feb 1944 i Orlando.

99. Terence Richard Andersen (Luella Peterson4, Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i Sep 1949 i Orlando.

Terence giftet seg med Sherry Anderson omkring 1975. Sherry ble født den 14 Mar 1951 i USA.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 214 K    i. Gressa Rose Andersen ble født den 16 Des 1976 i Orlando.

100. Anderson Gregory Lee (Luella Peterson4, Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 24 Mar 1952 i Orlando.

101. Jr. Richard Henry Andersen (Luella Peterson4, Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 27 Mar 1956 i Orlando.

102. Robert Ray Frederiksen (Luella Peterson4, Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1947 og døde den 18 Nov 1965 18 år gammel.

103. Paul Frederik Frederiksen (Luella Peterson4, Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 29 Mar 1952 i S.Dakota.

Paul giftet seg med Debra Edney. Debra ble født i 1953.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 215 M    i. Paul Frederil Jr. Frederiksen ble født den 14 Apr 1978.

+ 216 M    ii. Michael Alen Frederiksen ble født i 1982.

104. Joanne Kay Frederiksen (Luella Peterson4, Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i Aug 1956 i S.Dakota.

Joanne giftet seg med Paul Elgethun i 1974.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 217 M    i. Leif Eric Elgethun ble født den 14 Aug 1980.

Joanne giftet seg deretter med John Anderson i 1983. John ble født i 1952.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 218 K    i. Jennifer Louise Anderson ble født den 10 Okt 1986.

105. Julie Louise Frederiksen (Luella Peterson4, Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 14 Mar 1962 i S.Dakota.

106. Egil Westreng (Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 23 Sep 1933 i Vestreng Nordre.

Egil giftet seg med Aslaug Haugen, datter av Johan Arnt G. Haugen og Agnes Asora Aas, den 4 Apr 1959 i S.Høland kirke. Aslaug ble født den 19 Okt 1935 i Hemnes.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 219 K    i. May-Britt Westreng ble født den 19 Okt 1959 i Høland.

+ 220 M    ii. Odd Sigbjørn Westreng ble født den 30 Jun 1962.

+ 221 K    iii. Toril Anita Westreng ble født den 19 Feb 1968 i Høland.

107. Henry Vestreng (Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 11 Des 1934 i Vestreng Høland.

Generelle notater: De startet forretning i 1957 på Alnabru i Oslo, iftet seg i 1958 og bodde på Breivold gård til 1968 da huset ble revet. Kjøpte så forretningsgården i 1968 og flyttet inn der..
Bygde på forretningen og nyåpnet 11.november 1969 Bygde på 2 etasje og flyttet inn i ny leilighet 1977
Solgte forretningsdriften og avsluttet 13.juni 1986. Har siden det drevet regnskap og datafirma frem til 2007.

Hendelser i hans liv:

• Adresse: Åsheimveien 147 1476 Rasta, 25 Mai 2001.

• Adresse: Flyttet tilbake til Tittutveien 4, 15 Des 2005.

Henry giftet seg med Mary Wennemo, datter av Aksel Vennemo og Magna Sofie Lund, den 23 Aug 1958 i S.Høland Kirke, Wennemo. Mary ble født den 26 Okt 1934 i Hemnes/Høland.

Ekteskapsnotater: Forlåvere: Inge Bjørkevoll og Gerd Wennemo

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble konfirmert 2,10,1949.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 222 M    i. Tom Henry Vestreng ble født den 13 Sep 1959 i Akers Sykehus.

+ 223 M    ii. Frank Rune Vestreng ble født den 19 Aug 1961 i Aker Sykehus.

+ 224 K    iii. Anne Kristin Vestreng ble født den 26 Feb 1964 i Oslo.

108. Jorunn Vestreng (Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 26 Des 1936 i Vestreng Høland.

Jorunn giftet seg med Tor Ingar Birkelund, sønn av Petter Birkelund og Bertha, den 30 Mai 1959 i Løken Kirke, Vestreng. Tor ble født den 2 Jul 1938 i Rømskog.

Hendelser i hans liv:

• Skilt:

Barn i dette ekteskapet var:

+ 225 M    i. Lars Ingar Birkelund ble født den 27 Okt 1959 i S.Høland S.St..

+ 226 K    ii. Britt Hellen Birkelund ble født den 17 Jun 1961 i Fetsund.

+ 227 K    iii. Liv Hilde Birkelund ble født den 11 Aug 1964.

+ 228 M    iv. Helge Birkelund ble født den 20 Nov 1971 i Fetsund.

109. Olav Vestreng (Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 10 Okt 1938 i Vestreng, døde den 20 Mar 2006 i Bjørkelangen 67 år gammel, og ble begravet den 28 Mar 2006 i Bjørkelangen kirke. Årsaken til hans død var Hjertesvikt.

Olav giftet seg med Gerd Norum, datter av Hans Norum og Karoline Alvilde Ruud, den 31 Mar 1962. Gerd ble født den 4 Feb 1937 i Bjørkelangen.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 229 M    i. Hans Olav Vestreng ble født den 7 Feb 1964.

+ 230 M    ii. Per Øivind Vestreng ble født den 2 Sep 1967.

+ 231 K    iii. Kari Gunn Vestreng ble født den 29 Jul 1970.

110. Ottar Helge Vestreng (Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 20 Mai 1942 i s.Høland sykestue.

Ottar giftet seg med Gerd Dammen, datter av Ola Dammen og Edith Leonora Wang, den 3 Jul 1965. Gerd ble født den 7 Apr 1942.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 232 K    i. Tone Elisabeth Vestreng ble født den 24 Apr 1967 i Enebakk.

+ 233 M    ii. Svein Ottar Vestreng ble født den 19 Des 1970 i Simensbråten Oslo.

+ 234 K    iii. Gunn Laila Vestreng ble født den 24 Nov 1976 i Bjørkelangen.

111. Harry Jacobsen (Ingeborg Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 14 Nov 1937 i Moe I Høland.

Harry giftet seg med Gerd Gromsrud den 27 Feb 1965 i Lillestrøm. Gerd ble født den 31 Mar 1940 i Lillestrøm.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 235 M    i. Geir Jacobsen ble født den 18 Sep 1965 i Rælingen.

112. Robert Jacobsen (Ingeborg Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 10 Jul 1950.

Robert giftet seg med Berit Bergerud den 26 Sep 1970 i Sørumsand. Berit ble født den 15 Jun 1950 i Sørumsand.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 236 M    i. Glenn Are Jacobsen ble født den 20 Feb 1971.

+ 237 M    ii. Kai Andre Jacobsen ble født den 24 Sep 1972.

+ 238 M    iii. Kent Rune Jacobsen ble født den 21 Jan 1981.

113. Gunnar Bjørkevold (Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 5 Jun 1948 i Høland.

Gunnar giftet seg med Solveig Aadal, datter av Ole Aadal og Ågot, i 1968. Solveig ble født den 15 Mai 1950 i Degernes.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 239 M    i. Geir Bjørkevold ble født den 25 Sep 1969 i Løken.

+ 240 M    ii. Kai Bjørkevold ble født den 6 Mar 1974 i Løken.

+ 241 K    iii. Linda Bjørkevold ble født den 17 Nov 1981 i Løken.

114. Arne Bjørkevoll (Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 17 Sep 1950.

Arne giftet seg med Toril Marit Bergerud, datter av Johan Bergerud og Randi Haugerud, den 6 Feb 1971 i Aurskog kirke. Toril ble født den 1 Mar 1952 i Aurskog og ble døpt den 18 Mai 1952 i Mangen kapell.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 242 M    i. Jan-Ove Bjørkevoll ble født den 27 Jul 1971 i Oslo.

115. Øystein Bjørkevoll (Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 29 Sep 1953.

Øystein giftet seg med Synnøve Ihle den 28 Okt 1972. Synnøve ble født den 11 Apr 1953 i Haugesund.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 243 K    i. Anita Bjørkevoll ble født den 14 Apr 1973 i Hjellebøl.

+ 244 K    ii. Tone Bjørkevoll ble født den 4 Jul 1975 i Høland.

116. Leif Sølve Bjørkevoll (Kristian4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i Stavanger.

Leif giftet seg med Gerd Toril Hoff, datter av Thorbjørn Hoff og Guri Amundgård,. Gerd ble født i 1956.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 245 M    i. Bjørn Kristian Bjørkevoll ble født i 1984 i Askim.

+ 246 M    ii. Lars Petter Bjørkevoll ble født i 1988 i Askim.

117. Jorun Bjørkevoll (Kristian4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 23 Mar 1954 i Stavanger.

Jorun giftet seg med Geir Arne Hansen. Geir ble født den 29 Jul 1953 i Stavanger.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 247 K    i. Anette Hansen ble født den 26 Jul 1977 i Stavanger.

+ 248 M    ii. Odd Arne Hansen ble født den 23 Jul 1980 i Stavanger.

+ 249 M    iii. Ove Hansen ble født den 26 Des 1981 i Stavanger.

118. Wolfgang Peter Büchner (Anna Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 23 Okt 1943 i Tyskland.

Wolfgang giftet seg med Erika. Erika ble født den 26 Mai 1949 i Tyskland.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 250 M    i. Christian Büchner ble født den 27 Des 1972 i Tyskland.

+ 251 M    ii. Robert Büchner ble født den 19 Nov 1978 i Tyskland.

119. Manfred Bèuchner (Anna Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 11 Mar 1956 i Tyskland.

Manfred giftet seg med Petra. Petra ble født den 20 Apr 1957 i Tyskland.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 252 K    i. Nicole Bèuchner ble født den 25 Okt 1977 i Tyskland.

+ 253 M    ii. Reik Bèuchner ble født den 8 Aug 1979 i Tyskland.

+ 254 K    iii. Katrin Bèuchner ble født den 29 Jan 1981 i Tyskland.

120. Leif Ragnar Bjørkevoll (Svein4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 2 Nov 1945 i Skotterud.

Leif giftet seg med Inger Marie Aasen den 22 Jan 1977 i Magnor. Inger ble født den 30 Sep 1953 i Magnor.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 255 M    i. Lars Johan Bjørkevoll ble født den 26 Jun 1977.

121. Reidar Inge Bjørkevoll (Svein4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 17 Apr 1948 i Skotterud.

Reidar giftet seg med Marit Helen Hagen den 14 Sep 1968 i Raufoss. Marit ble født den 11 Jun 1948 i Raufoss.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 256 M    i. Bjørn Erik Bjørkevoll ble født den 26 Feb 1967.

+ 257 K    ii. Inger Lise Bjørkevoll ble født den 19 Des 1970.

+ 258 M    iii. Morten Bjørkevoll ble født den 21 Mar 1973.

122. Birger Svein Bjørkevoll (Svein4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 28 Aug 1950 i Skotterud.

Birger giftet seg med Randi Gaustad den 30 Des 1977. Randi ble født i Apr 1953 i Magnor.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 259 M    i. Jarle Bjørkevoll ble født den 4 Apr 1982.

123. Eva Lillian Bjørkevoll (Svein4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 13 Feb 1957 i Skotterud, døde den 14 Des 2005 48 år gammel, og ble begravet den 23 Des 2005 i Høybråten kirke.

Eva giftet seg med Knut Arne Magnussen den 25 Feb 1978 i Skotterud. Knut ble født i Oslo.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 260 M    i. Oliver (Ronny) Magnussen ble født den 1 Okt 1977.

+ 261 K    ii. Janne Magnussen ble født den 14 Jan 1980.

Eva giftet seg deretter med Frank Otto.

124. Hugo Steinskog (Jorunn Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 7 Nov 1951 i Oslo.

Hugo giftet seg med Kjersti Johanne Johansen, datter av Harry Johansen og Karin Ombustvedt,. Kjersti ble født den 26 Okt 1954 i Oslo.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 262 K    i. Nora Johanne Steinskog ble født den 7 Jul 1984 i Oslo.

+ 263 M    ii. Didrik Magnus Steinskog ble født den 2 Apr 1992 i Oslo.

125. John Steinskog (Jorunn Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 2 Sep 1953 i Oslo.

John giftet seg med Solveig Lærum, datter av Gunnar Lærum og Agnes Solveig Støvind, den 19 Nov 1977 i Bjørkelangen. Solveig ble født den 3 Apr 1955 i Bjørkelangen.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 264 M    i. Dag Johan Steinskog ble født den 18 Jun 1979 i Oslo.

+ 265 M    ii. Gjermund Steinskog ble født den 2 Jul 1983 i Oslo.

126. Geir Steinskog (Jorunn Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 27 Jan 1959 i Oslo.

Geir giftet seg med Bente Hagen. Bente ble født den 18 Jan 1968.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 266 M    i. Håkon Hagen Steinskog ble født den 6 Mai 1997.

127. Otto Steinskog (Jorunn Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Sep 1960 i Oslo.

Otto giftet seg med Gro Randby. Gro ble født den 20 Okt 1959.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 267 K    i. Marte Randby Steinskog ble født den 10 Apr 1990.

+ 268 M    ii. Jan Randby Steinskog ble født den 17 Jun 1992 i Oslo.

+ 269 K    iii. Oda Randby Steinskog ble født den 24 Mai 1997 i Oslo.

128. Helge Johnsen (Borghild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 4 Aug 1953 i Oslo.

Helge giftet seg med Rannveig Kyrrestad. Rannveig ble født den 11 Mai 1956.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 270 K    i. Henriette Kyrrestad Johnsen ble født den 29 Aug 1980.

+ 271 K    ii. Ingelin Kyrrestad Johnsen ble født den 27 Okt 1987.

Helge giftet seg deretter med Marita Ljønes. Marita ble født den 8 Aug 1963.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 272 M    i. Iver Johnsen ble født den 8 Nov 1990 i Oslo.

+ 273 M    ii. Magne Johnsen ble født den 22 Jan 1992 i Oslo.

129. Bjørn Johnsen (Borghild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 3 Jan 1955 i Oslo.

Bjørn giftet seg med Grete Berg. Grete ble født den 8 Okt 1953.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 274 K    i. Jeanette Berg Johnsen ble født den 25 Jun 1981.

+ 275 M    ii. Andre Berg Johnsen ble født den 14 Jun 1984.

130. Torunn Johnsen (Borghild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Feb 1960.

Torunn giftet seg med Jens Kristian Bøhler. Jens ble født den 28 Feb 1959.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 276 M    i. Anders Bøhler ble født den 2 Apr 1982.

+ 277 K    ii. Benedicte Carina Bøhler ble født den 25 Sep 1984.

131. Solveig Johnsen (Borghild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 8 Mar 1962.

Solveig giftet seg med Kjetil Slette. Kjetil ble født den 2 Jul 1963.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 278 K    i. Veronica Slette ble født den 17 Nov 1988.

+ 279 M    ii. Thomas Slette ble født den 17 Nov 1988.

+ 280 K    iii. Kristine Slette ble født den 26 Sep 1990.

132. Lars Tore Bjørkevoll (Lars4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 11 Feb 1953 i Moe I Høland.

133. Gerd Olaug Bjørkevoll (Lars4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 26 Mar 1955 i Moe I Høland.

Gerd giftet seg med Kåre Prestetun. Kåre ble født den 13 Sep 1951.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 281 M    i. Jarle Prestetun ble født den 10 Mai 1977.

Gerd giftet seg deretter med Ole Fossen. Ole ble født den 29 Jul 1947 i Årdal i Sogn.

134. Leif Ivar Bjørkevoll (Lars4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 21 Mai 1956 i Moe I Høland.

Leif giftet seg med Laila Andresen, datter av Per Andresen og Jorunn Melby, den 20 Mai 1983 i Løken kirke. Laila ble født den 1 Okt 1957 i Flatby Moe I Høland.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 282 K    i. Hilde Andresen Bjørkevoll ble født den 9 Mai 1984 i Lørenskog og ble døpt den 2 Sep 1984 i Løken kirke.

+ 283 K    ii. Heidi Andresen Bjørkevoll ble født den 26 Mar 1988 i Lørenskog og ble døpt den 5 Jun 1988 i Løken kirke.

135. Berit Eli Bjørkevoll (Lars4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 20 Aug 1961 i Moe I Høland.

Berit giftet seg med Egil Haughom den 1 Aug 1998 i Tonstad I Vest Agder. Egil ble født den 21 Nov 1962 i Haughom Vest Agder.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 284 K    i. Ingebjørg Haughom ble født den 8 Jul 1999 i Tonstad I Vest Agder.

+ 285 K    ii. Tora Haughom ble født den 22 Okt 2001 i Tonstad I Vest Agder.

136. Roar Bratli (Olga Lill Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 16 Sep 1953 i Løken.

Roar giftet seg med Grethe Nordstrøm, datter av Arne Kristian Nordstrøm og Ruth Synnøve Stokkebekk,. Grethe ble født den 13 Des 1955 i Hemnes.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 286 K    i. Mona Jeanette Bratli ble født den 16 Jul 1974 i Løken.

+ 287 M    ii. Roger Andre Bratli ble født den 29 Mai 1976 i Løken.

137. Kåre Halvor Bratli (Olga Lill Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 20 Sep 1957, døde den 23 Jun 2000 42 år gammel, og ble begravet den 30 Jun 2000 i Løken kirke.

Kåre giftet seg med Britt Os. Britt ble født den 29 Des 1949.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 288 M    i. Ray Os Bratli ble født den 13 Okt 1971.

+ 289 K    ii. Anita Os Bratli ble født den 3 Des 1980.

138. Tove Bjørkevoll (Inge4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 4 Apr 1960.

Tove giftet seg med Per Halsbog, sønn av Peder Halsbog og Ukjent,. Per ble født den 26 Jan 1953 i Sandefjord.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 290 M    i. Per Anders ble født den 4 Sep 1982.

Tove giftet seg deretter med Svein Nord, sønn av Einar Nord og Lilian,. Svein ble født den 23 Jul i Bergen.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 291 M    i. Dag Einar Bjørkevoll Nord ble født den 28 Okt 1999.

139. Dag Inge Bjørkevoll (Inge4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 25 Jul 1962.

Dag giftet seg med Bjørg Hovi, datter av Haldor Hovi og Anne Grethe Nordby, den 3 Jun 1989. Bjørg ble født den 9 Aug 1962.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 292 M    i. Vidar Bjørkevoll ble født den 10 Mar 1990 i Nittedal.

+ 293 M    ii. Bjørnar Bjørkevoll ble født den 30 Des 1994 i Nittedal.

+ 294 K    iii. Berit Bjørkevoll ble født den 29 Apr 1998 i Nittedal.

140. Tom Hole (Ragnhild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 1 Mar 1957.

Tom giftet seg med Reidun Sandviken. Reidun ble født den 20 Apr 1957.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 295 M    i. Thomas Sandviken Hole ble født den 9 Nov 1980.

+ 296 M    ii. Sondre Sandviken Hole ble født den 29 Des 1982.

Tom giftet seg deretter med Helle Rudolph. Helle ble født i Mai 1961 i Danmark.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 297 K    i. Rebecka Rudolph Hole ble født i Apr 1987.

141. Ragnar Hole (Ragnhild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 13 Jan 1959.

Ragnar giftet seg med Ingrid Carlsen. Ingrid ble født den 6 Mar 1960.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 298 K    i. Mari Hole ble født den 18 Mai 1988.

+ 299 K    ii. Mette Hole ble født den 21 Jun 1990.

142. Christian Hole (Ragnhild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 3 Mai 1965 i Drøbak.

Christian giftet seg med Trine Johansen, datter av Bjørn Johansen og Kari Fredriksen,. Trine ble født den 14 Feb 1969 i Oslo.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 300 K    i. Ida Karine Hole ble født den 18 Nov 1992 i Drøbak.

+ 301 K    ii. Kine Meret Hole ble født den 23 Aug 1996 i Drøbak.

143. Vidar Roald Eriksen (Eva Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 1 Nov 1961 i Leirsund.

Vidar giftet seg med Mette Siljuberg, datter av Ove Siljuberg og Aase Gulliksen, den 4 Jun 1994 i Rælingen kirke. Mette ble født den 5 Sep 1969 i Lørenskog.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 302 K    i. Thea Merete Siljuberg Eriksen ble født den 3 Aug 1992 i Lørenskog og ble døpt i Frogner.

+ 303 K    ii. Anina Siljuberg Eriksen ble født den 27 Apr 1996 i Lørenskog og ble døpt i Frogner.

144. Janne Eriksen (Eva Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 29 Des 1964 i Leirsund.

Janne giftet seg med Tor Egil Hagen. Tor ble født den 25 Jul 1961.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 304 K    i. Camilla Maria Hagen ble født den 14 Jan 1993.

+ 305 K    ii. Malin Celena Hagen ble født den 17 Jul 1995.

145. Øyvind Mathisen (Britha Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 5 Mar 1963 i Moe I Høland.

Øyvind giftet seg med Mona Mathisen den 29 Aug 1987. Mona ble født den 30 Des 1965.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 306 K    i. Tine Elise Mathisen ble født den 7 Feb 1987 i Fosser.

+ 307 M    ii. Martin Mathisen ble født den 3 Aug 1992 i Fosser.

146. Bjarne Olsen (Britha Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 7 Des 1965 i Fosser I Høland.

Bjarne giftet seg med Anikken Sander. Anikken ble født i Oslo.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 308 K    i. Hege Sander Olsen ble født den 30 Sep 1985 i Oslo.

+ 309 K    ii. Kristine Sander Olsen ble født den 30 Sep 1985 i Oslo,.

Bjarne giftet seg deretter med Therese Wilhelmsen. Therese ble født i Oslo.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 310 K    i. Marita Olsen ble født den 1 Jul 1991 i Oslo.

+ 311 M    ii. Petter Olsen ble født den 22 Aug 1993 i Oslo.

147. Heidi Olsen (Britha Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 13 Feb 1971 i Fosser I Høland.

Heidi giftet seg med Jørn Tollefsen, sønn av Arve Tollefsen og Astrid Smedsbøl,. Jørn ble født den 24 Okt 1968.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 312 M    i. Espen Tollefsen ble født den 5 Jul 1996 i Lørenskog og ble døpt i Rælingen kirke.

+ 313 M    ii. Bjørn Tollefsen ble født den 15 Jul 2000 i Lørenskog og ble døpt i Rælingen kirke.

148. Beate Bjørkevoll (Bjarne4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Sep 1970 i Fresvik.

Beate giftet seg med Odin Andre Hestholm. Odin ble født den 19 Aug 1969.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 314 M    i. Isak Hestholm ble født den 19 Mai 1998.

+ 315 M    ii. Oskar Bj. Hestholm ble født den 16 Mar 2001.

+ 316 K    iii. Eivor Bj. Hestholm ble født den 4 Aug 2005.

+ 317 K    iv. Olivia Bj. Hestholm ble født den 19 Sep 2008.

149. Sissel Bjørkevoll (Bjarne4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 12 Jun 1974 i Fresvik.

Sissel giftet seg med Thorgeir Thomassen. Thorgeir ble født den 17 Mar 1973.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 318 M    i. Eivind Bj. Thomassen ble født den 16 Mar 2003.

+ 319 K    ii. Runa Bj. Thomassen ble født den 26 Sep 2006.

150. Ivar jr. Moss (Ivar Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i Bergen.

151. Gerda Moss (Kristian Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 8 Mai 1936 i Odda.

152. Per Kristian Moss (Kristian Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

153. Kåre Reisæter (Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 13 Jul 1927 i Kvandal, døde den 3 Mar 1946 i Løyningsfjella 18 år gammel, og ble begravet den 9 Mar 1946 i Utne kirke.

154. Trygve Reisæter (Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 23 Aug 1930 i Kvandal, døde den 12 Feb 1973 i Kvandal 42 år gammel, og ble begravet den 17 Feb 1973 i Utne kirke.

Trygve giftet seg med Guri Kvandal. Guri ble født den 12 Feb 1942 i Folkedal.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 320 K    i. Janne Reisæter ble født den 9 Jun 1963 i Kvanndal og ble døpt i Kinsarvik kirke.

+ 321 K    ii. Vigdis Reisæter ble født den 9 Jun 1963 i Kvanndal og ble døpt i Kinsarvik kirke.

+ 322 K    iii. Tone Reisæter ble født den 18 Nov 1964 i Kvanndal, døde den 30 Mai 1990 25 år gammel, og ble begravet den 6 Jun 1990 i Granvin.

155. Ragnhild Reisæter (Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 29 Jun 1935 i Kvandal og ble døpt den 25 Aug 1935 i Uskedalen kapell.

Ragnhild giftet seg med John Mjør, sønn av Peder Magnus Mjør og Karin Heggen, den 5 Nov 1960 i Utne kirke. John ble født den 9 Jul 1927 i Gran Hadeland.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 323 M    i. Magnus Mjør ble født den 9 Jun 1961 i Bergen og ble døpt i Storetvedt kirke.

+ 324 K    ii. Ingeborg Mjør ble født den 28 Nov 1962 i Bergen og ble døpt i Storetvedt kirke.

+ 325 K    iii. Kjersti Mjør ble født den 22 Apr 1965 i Bergen og ble døpt i Sandviken kirke.

+ 326 M    iv. Kåre Johan Mjør ble født den 3 Aug 1973 i Kvanndal og ble døpt i Granvin kyrkja.

156. Ragnhild Råen (Bolette Matilde Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 20 Mai 1931 i Odda.

157. Reidar Moss (Petter Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 1 Nov 1938 i Bergen.

158. Elisabeth Moss (Petter Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 27 Mai 1942 i Bergen.

Elisabeth giftet seg med Ukjent.

Hennes barn var:

+ 327 K    i. Isobell .

159. Egil Taranger (Ragnhild Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 4 Jan 1937 i Bergen.

160. Kjell Taranger (Ragnhild Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 7 Jul 1943 i Dimelsvik.

161. Egil Bjørkevoll (Kåre4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 28 Okt 1942 i Stavanger.

Egil giftet seg med Liv Ingunn Baardsen. Liv ble født den 27 Jun 1947.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 328 M    i. Roar Bjørkevoll ble født den 1 Mar 1968 i Stavanger.

+ 329 M    ii. Terje Bjørkevoll ble født den 13 Nov 1970 i Stavanger.

+ 330 K    iii. Lone Bjørkevoll ble født den 25 Jul 1976 i Stavanger.

162. Dagfinn Bjørkevoll (Kåre4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 28 Mai 1945 i Stavanger.

Generelle notater: Var barnlaus i første ekteskap.

Dagfinn giftet seg med Reidun Hiim. Ekteskapet endte i skilsmisse.

Dagfinn giftet seg deretter med Vigdis Jørgensen.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 331 M    i. Rune Bjørkevoll ble født den 6 Nov 1970 i Stavanger.

+ 332 M    ii. Helge Bjørkevoll ble født den 5 Nov 1974 i Stavanger.

+ 333 K    iii. Synneve Bjørkevoll ble født den 9 Mar 1977 i Stavanger.

163. Målfrid Ekeland (Signe Bjørkevoll4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 19 Nov 1945 i Valen.

Målfrid giftet seg med Arne Ansgar Fjellandsbø Kaldestad. Arne ble født den 31 Mar 1940 i Kaldestad.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 334 K    i. Linda Arnesdatter Fjellandsbø ble født den 22 Jul 1964 i Bergen.

+ 335 M    ii. Gunnar Leon Fjellandsbø ble født den 23 Sep 1965.

+ 336 K    iii. Anne Sissel Fjellandsbø ble født den 29 Mar 1967 i Husnes.

+ 337 K    iv. Randi Fjellandsbø ble født den 27 Jul 1973.

164. Anna Elna (Annemor) Ekeland (Signe Bjørkevoll4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 28 Nov 1948 i Valen.

Anna giftet seg med Gunnar Amund Ramsøy. Ekteskapet endte i skilsmisse. Gunnar ble født den 16 Apr 1945 i Høyanger.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 338 M    i. Trond Gunnarson Ramsøy ble født den 25 Des 1966 i Valen.

+ 339 K    ii. Signe Ramsøy ble født den 18 Sep 1971.

165. Margit Ekeland (Signe Bjørkevoll4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 12 Nov 1953 i Valen.

Margit giftet seg med Jan Eirik Eriksen. Jan ble født den 12 Aug 1947 i Valen.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 340 M    i. Espen Eriksen ble født den 23 Mai 1973 i Valen.

+ 341 M    ii. Eirik Eriksen ble født den 17 Jan 1976 i Valen.

+ 342 M    iii. Erlend Eriksen ble født den 9 Jun 1992 i Valen.

166. Elin Ekeland (Signe Bjørkevoll4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 14 Sep 1960 i Valen.

167. Inger Johanne Bjørkevoll (Alv4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 18 Jul 1949 i Hakadal.

Inger giftet seg med Knut Kjuul. Knut ble født den 5 Des 1947 i Hakadal.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 343 M    i. Per Aksel Kjuul ble født den 26 Feb 1969.

+ 344 K    ii. Gro Anita Kjuul ble født den 1 Feb 1970.

+ 345 M    iii. Knut Erik Kjuul ble født den 16 Mar 1975.

+ 346 M    iv. Alf Bjarne Kjuul ble født den 20 Sep 1982.

168. Anne Bjørkevoll (Alv4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 15 Aug 1955 i Hakadal.

Anne giftet seg med Per Ove Moe.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 347 M    i. Erlend Per Ovesen Moe ble født den 26 Mar 1978.

+ 348 K    ii. Iselin Moe ble født den 27 Mar 1980.

Anne giftet seg deretter med Sverre Galdal. Sverre ble født i Flekkefjord.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 349 K    i. Hilde Agate Galdal ble født den 25 Feb 1984.

+ 350 K    ii. Anne Sofie Galdal ble født den 15 Apr 1987.

+ 351 K    iii. Birte Marie Galdal ble født den 5 Jun 1989.

+ 352 M    iv. Lars Martin Galdal ble født den 9 Jun 1990.

169. Anna Bjørkevoll (Ivar4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 16 Jun 1953 i Odda.

Anna giftet seg med Tor Landa. Tor ble født i Stavanger.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 353 M    i. Yngvar Landa ble født den 31 Aug 1977.

+ 354 K    ii. Kristin Landa ble født den 5 Jun 1980.

+ 355 K    iii. Torild Landa ble født den 19 Jul 1984.

170. Øyvind Bjørkevoll (Ivar4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 20 Feb 1958 i Odda.

Generelle notater:

Øyvind giftet seg med Kjersti Eitreim.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 356 M    i. Espen Bjørkevoll ble født den 22 Des 1989.

+ 357 M    ii. Eirik Bjørkevoll ble født den 22 Des 1989.

+ 358 K    iii. Stine Bjørkevoll ble født den 14 Aug 1994.

171. Ingrid Bjørkevoll (Einar4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 26 Jul 1963 i Odda.

Ingrid giftet seg med Frode Bu. Frode ble født i Eidfjord.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 359 M    i. Terje Bu ble født den 4 Mar 1983 i Uskedal.

+ 360 M    ii. Andreas Bu ble født den 18 Apr 1985 i Uskedal.

+ 361 M    iii. Magnus Bu ble født den 13 Sep 1994 i Uskedal.

+ 362 K    iv. Solveig Karine Bu ble født den 29 Des 1997 i Uskedal.

172. Kristian Bjørkevoll (Einar4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 23 Mar 1966 i Odda.

173. Brita Haga (Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 30 Aug 1934 i Sagvåg Stord.

Brita giftet seg med Karl Gunnar Kvingedal.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 363 K    i. Gunn Kvingedal .

+ 364 K    ii. Synneve Kvingedal .

174. Arnfinn Haga (Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 11 Feb 1936 i Sagvåg Stord.

Arnfinn giftet seg med Sylvi Kvalheim, datter av Ukjent og Ukjent,. Sylvi ble født i Måløy.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 365 M    i. Brynjulf Haga .

+ 366 K    ii. Argunna Haga .

+ 367 M    iii. Anders Haga .

175. Malena Haga (Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Aug 1938 i Sagvåg Stord.

176. Ånund Haga (Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 16 Apr 1943 i Sagvåg Stord.

Ånund giftet seg med Kjellaug Jetne.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 368 K    i. Rannveig Haga .

+ 369 M    ii. Gunnar Haga .

177. Oddbjørn Haga (Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 11 Okt 1945 i Sagvåg Stord.

Oddbjørn giftet seg med Valbjørg Underud.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 370 M    i. Bendik Haga .

+ 371 M    ii. Emil Haga .

+ 372 M    iii. Ivar Haga .

+ 373 M    iv. Øystein Haga .

178. Brita Ådel Vikanes (Per Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1940.

Brita giftet seg med Leif Sleen. Leif ble født den 7 Sep 1937.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 374 M    i. Per Ove Sleen ble født den 27 Nov 1960.

+ 375 M    ii. Inge Sleen ble født den 28 Mar 1964.

+ 376 M    iii. Dag Sleen ble født den 7 Jul 1970.

179. Ånund Vikanes (Einar Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1940.

Ånund giftet seg med Hilborg.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 377 K    i. Åse Vikanes .

+ 378 K    ii. Kristine Vikanes .

+ 379 M    iii. Knut Einar Vikanes .

180. Bjørn Petter Vikanes (Einar Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1943.

181. Svein Vikanes (Einar Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1947.

182. Einar E. Vikanes (Einar Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1959.

183. Brita Marie Dahl Eldøy (Ingeborg Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1943.

184. Berit Dahl (Signe Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1940.

185. Ingeborg Dahl (Signe Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1945.

186. Håvard Dahl (Signe Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1947.

187. Per Åge Dahl (Signe Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1951.

188. Åge Vikanes (Ånund Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 17 Des 1945 i Heime stova.

Åge giftet seg med Ellen Due. Ellen ble født den 20 Feb 1947.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 380 M    i. Espen Wilhelm Vikanes ble født den 28 Feb 1970.

+ 381 M    ii. Thomas Åne Vikanes ble født den 28 Jun 1972.

189. Berit Kristine Vikanes (Ånund Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 13 Feb 1949 i Heime stova.

Berit giftet seg med Sveinung Ulgenes. Sveinung ble født den 2 Nov 1948.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 382 K    i. Mona Ulgenes ble født den 1 Nov 1971 i Kvinnekl. Bergen.

+ 383 K    ii. Anita Ulgenes ble født den 30 Jun 1973 i Stord sjukehus.

190. Kjell Vikanes (Ånund Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 8 Okt 1951 i Haugesund sykehus.

191. Sissel Vikanes (Bernt Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

192. Åsmund Vikanes (Bernt Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

193. Paul Inge Vikanes (Bernt Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

194. Brit Vikanes (Bernt Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

Sjette generasjon


195. Jostein Mehl (Kristine Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 30 Mar 1957 i Dimelsvik.

Jostein giftet seg med Margrete Gjerald, datter av Olav O. Gjerald og Gunnhild Taulen, den 17 Jul 1982 i Vinje Kirke Voss. Margrete ble født den 17 Mai 1962 i Vossestrand og ble døpt i Vinje Kirke Voss.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 384 M    i. Kjetil Mehl ble født den 6 Mar 1984 i Dimmelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

+ 385 M    ii. Vidar Mehl ble født den 5 Feb 1987 i Dimmelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

+ 386 K    iii. Marit Mehl ble født den 17 Mar 1990 i Dimmelsvik og ble døpt i Vinje Kirke Voss.

196. Ståle Mehl (Kristine Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 10 Jun 1959 i Dimelsvik.

197. Solfrid Mehl (Kristine Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 19 Mai 1962 i Dimmelsvik.

Solfrid giftet seg med Finn Gunnar Ottesen, sønn av Gunvald Ottesen og Anna Borghild Haga, den 15 Sep 1990 i Lom kirke. Finn ble født den 15 Sep 1953 i Stord og ble døpt i Stord kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 387 M    i. Gunvald Ottesen ble født den 3 Apr 1993 i Stavanger og ble døpt den 8 Aug 1993 i Stord kirke.

+ 388 M    ii. Finn Arne Ottesen ble født den 20 Sep 1995 i Stord og ble døpt den 26 Des 1995 i Stord kirke.

198. Dagfinn Mehl (Kristine Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 20 Mai 1971 i Dimmelsvik.

199. Lars Ripel (Leif Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 15 Nov 1966 i Dimmelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

200. Gro Ripel (Leif Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 13 Mar 1968 i Dimmelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

Gro giftet seg med Arne Jonny Jensen den 20 Okt 1990 i Kvinnh.Kyrkje. Arne ble født den 8 Aug 1965.

201. Bjørn Ripel (Leif Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 13 Apr 1969 i Dimmelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

Bjørn giftet seg med Margreta Hus den 21 Mai 1994 i Kvinnh.Kyrkje. Margreta ble født den 16 Aug 1969.

202. Knut Johannes Ripel (Johannes Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 7 Jan 1969 i Dimelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

203. Laila Tatiana Ripel (Johannes Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 3 Apr 1970 i Dimmelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

Laila giftet seg med Atle Sætveit den 23 Jun 1990 i Kvinnh.Kyrkje. Atle ble født den 8 Sep 1955.

204. Anne Helen Ripel (Johannes Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 21 Des 1974 i Dimmelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

205. Trond Roger Ripel (Johannes Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 27 Mar 1977 i Dimmelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

206. James Lars Kornelussen (Birgit Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 7 Okt 1962 i New York USA.

James giftet seg med Lorna i Oregon USA. Lorna ble født i Oregon USA.

207. David Kornelussen (Birgit Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Jun 1965 i New York USA.

David giftet seg med Linda Súmther i 1983 i Wash.USA. Linda ble født i Wash.USA.

208. Lynda Marie Kornelussen (Birgit Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 10 Jun 1966 i New York USA.

Lynda giftet seg med Nils Hjelmeland i Hjelmeland kirke.

209. Lars Morten Nygaard (Gunhild Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 22 Mai 1966 i Haugesund.

Lars giftet seg med Cesilie Fjeld den 21 Nov 1992 i Moholt kirke Trondheim. Cesilie ble født den 13 Jul 1968.

210. Jarle Nygaard (Gunhild Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Des 1967 i Haugesund.

Jarle giftet seg med Kari Sandvoll den 15 Mai 1993 i Vår Fr.kirke Haugesund. Kari ble født den 3 Jan 1967 i Haugesund.

211. Yngve Nygaard (Gunhild Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 22 Nov 1972 i Haugesund.

212. Marian Ripel (Jens Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 4 Mai 1971 i Laksevåg og ble døpt i Laksevåg kirke.

Marian giftet seg med Stig Eriksen den 8 Mai 1999 i Kvinnh.Kyrkje. Stig ble født den 21 Apr 1975.

213. Håvard Ripel (Jens Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Mar 1973 i Laksevåg og ble døpt i Laksevåg kirke.

214. Gressa Rose Andersen (Terence Richard Andersen5, Luella Peterson4, Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 16 Des 1976 i Orlando.

215. Paul Frederil Jr. Frederiksen (Paul Frederik Frederiksen5, Luella Peterson4, Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 14 Apr 1978.

216. Michael Alen Frederiksen (Paul Frederik Frederiksen5, Luella Peterson4, Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1982.

217. Leif Eric Elgethun (Joanne Kay Frederiksen5, Luella Peterson4, Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 14 Aug 1980.

218. Jennifer Louise Anderson (Joanne Kay Frederiksen5, Luella Peterson4, Peder3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 10 Okt 1986.

219. May-Britt Westreng (Egil Westreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 19 Okt 1959 i Høland.

May-Britt giftet seg med Stein Pettersen den 12 Apr 1980 i Løken Kirke, Villa Marte.

Ekteskapsnotater: MARR: TITL Skilt


Barn i dette ekteskapet var:

+ 389 K    i. Marie Pettersen ble født den 20 Jun 1983 i Lørenskog.

+ 390 M    ii. Einar Pettersen ble født den 9 Mai 1989 i Lørenskog.

May-Britt giftet seg deretter med Knut Nordli. Knut ble født den 22 Jul 1951.

220. Odd Sigbjørn Westreng (Egil Westreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 30 Jun 1962.

Odd giftet seg med Wenche Keiserud, datter av Roy Keiserud og Liv Dalen,. Wenche ble født den 3 Apr 1966 i Bjørkelangen.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 391 M    i. Odd Erik Westreng ble født den 15 Aug 1988 i Vestreng Høland.

+ 392 M    ii. Kristian Westreng ble født den 3 Sep 1993 i Høland.

221. Toril Anita Westreng (Egil Westreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 19 Feb 1968 i Høland.

Toril giftet seg med Bjarne Reinfjord, sønn av Erling Reinfjord og Inger Synnøve Fosser,. Bjarne ble født den 11 Des 1966 i Eidsberg.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 393 M    i. Erling Reinfjord ble født den 2 Des 1992 i Eidsberg.

+ 394 K    ii. Eilen Reinfjord ble født den 20 Des 1995 i Eidsberg.

222. Tom Henry Vestreng (Henry Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 13 Sep 1959 i Akers Sykehus.

Generelle notater: Tom Henry har i alle år arbeidet som journalist, først i Akers Avis Groruddalen, siden en kort tid i Aftenposten og de siste 15 årene i Dagsavisen.

Tom giftet seg med Aina Lundkvist, datter av Olav Lundkvist og Ingebjørg Helen Gjerstad, den 28 Apr 1984 i Østre Aker Kirke. Ekteskapet endte i skilsmisse. Aina ble født den 21 Mar 1960 i Oslo.

Ekteskapsnotater:Barnet i dette ekteskapet var:

+ 395 M    i. Tom Andreas Lundkvist Vestreng ble født den 1 Okt 1984 i Aker Sykehus.

Tom samboer med Marianne Ørbog, datter av Åge Ørbog og Liv,. Ekteskapsstatus: samboere. Dette paret var ikke gift. Marianne ble født den 7 Aug 1956.

Deres barn var:

+ 396 K    i. Vilde Ørbog Vestreng ble født den 20 Feb 1993 i Oslo.

223. Frank Rune Vestreng (Henry Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 19 Aug 1961 i Aker Sykehus.

224. Anne Kristin Vestreng (Henry Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 26 Feb 1964 i Oslo.

Anne samboer med Kittil Skjellaug, sønn av Kåre Skjellaug og Kari Synnøve Årnes,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret var ikke gift. Kittil ble født den 18 Okt 1957 i Lunde I Telemark.

Deres barn var:

+ 397 M    i. Dag Kittil Skjellaug ble født den 5 Feb 1996 i Porsgrunn og ble døpt i Lunde I Telemark.

225. Lars Ingar Birkelund (Jorunn Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 27 Okt 1959 i S.Høland S.St..

Lars giftet seg med Ann Kristin Godager. Ann ble født den 25 Apr 1967.

226. Britt Hellen Birkelund (Jorunn Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 17 Jun 1961 i Fetsund.

Britt giftet seg med Morten Hesselberg i Rådhuset, Lillestrøm. Morten ble født den 26 Okt 1961.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 398 K    i. Anikken Hesselberg ble født den 5 Mai 1986.

+ 399 K    ii. Martine Hesselberg ble født den 28 Aug 1990.

227. Liv Hilde Birkelund (Jorunn Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 11 Aug 1964.

Liv giftet seg med Trond Kilen. Trond ble født den 24 Jun 1959.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 400 M    i. Kilen Peder Birkelund ble født den 27 Sep 1992.

+ 401 M    ii. Olav Kilen ble født den 4 Mai 1998.

+ 402 M    iii. Johannes Kilen ble født den 4 Mai 1998.

228. Helge Birkelund (Jorunn Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 20 Nov 1971 i Fetsund.

Helge giftet seg med Gyri Eie. Ekteskapsstatus: samboere. Gyri ble født den 25 Mar 1971.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 403 K    i. Hedvik Eie Birkelund ble født den 2 Jul 2001.

+ 404 M    ii. Brage Birkelund ble født den 31 Jan 2006 i Oslo.

229. Hans Olav Vestreng (Olav Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 7 Feb 1964.

Hans giftet seg med Mette Fjuk, datter av Arne Fjuk og Anne-Maeie, den 7 Jul 1990 i Blaker Kirke, Sentrum Kro. Mette ble født den 27 Mai 1964 i Blaker.

Ekteskapsnotater: Skilt


Barn i dette ekteskapet var:

+ 405 M    i. Simen Vestreng ble født den 8 Jun 1991 i Bjørkelangen.

+ 406 K    ii. Matilde Vestreng ble født den 16 Aug 1995 i Lørenskog.

230. Per Øivind Vestreng (Olav Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 2 Sep 1967.

Per giftet seg med Anne Sofie Havnaas, datter av Carl Havnaas og Inger Anine Buer, den 15 Jul 2000. Anne ble født den 5 Jan 1974 i Bjørkelangen.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 407 M    i. Even Vestreng ble født den 27 Nov 2001 i Bjørkelangen.

231. Kari Gunn Vestreng (Olav Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 29 Jul 1970.

232. Tone Elisabeth Vestreng (Ottar Helge Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 24 Apr 1967 i Enebakk.

Tone giftet seg med Terje Solberg den 7 Sep 1991 i Bjørkelangen kirke. Terje ble født den 12 Okt 1964 i Oslo.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 408 M    i. Stian Vestreng Solberg ble født den 30 Aug 1993.

+ 409 M    ii. Eirik Vestreng Solberg ble født den 30 Aug 1993.

+ 410 M    iii. Håkon Vestreng Solberg ble født den 22 Des 2000 i Høland.

233. Svein Ottar Vestreng (Ottar Helge Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 19 Des 1970 i Simensbråten Oslo.

Svein giftet seg med Jorun Helene Stockmann, datter av Svein Cato Stockmann og Eva Helene Andresen,. Jorun ble født den 19 Des 1970 i Rælingen.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 411 K    i. Helene Stockmann Vestreng ble født den 11 Nov 1995 i Sia.

+ 412 M    ii. Andreas Stockmann Vestreng ble født den 12 Apr 1998 i Høland.

234. Gunn Laila Vestreng (Ottar Helge Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 24 Nov 1976 i Bjørkelangen.

Gunn giftet seg med Morten Vandås. Morten ble født den 25 Mai 1975 i Løken I Høland.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 413 M    i. Sander Vestreng Vandås ble født den 13 Jan 2001 i Vestreng Høland.

+ 414 K    ii. Siri Vestreng Vandås ble født den 3 Aug 2005 i Vestreng Høland.

235. Geir Jacobsen (Harry Jacobsen5, Ingeborg Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 18 Sep 1965 i Rælingen.

236. Glenn Are Jacobsen (Robert Jacobsen5, Ingeborg Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 20 Feb 1971.

237. Kai Andre Jacobsen (Robert Jacobsen5, Ingeborg Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 24 Sep 1972.

238. Kent Rune Jacobsen (Robert Jacobsen5, Ingeborg Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 21 Jan 1981.

239. Geir Bjørkevold (Gunnar5, Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 25 Sep 1969 i Løken.

Geir giftet seg med Line Halvorsen. Line ble født den 28 Okt 1973.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 415 K    i. Aurora Bjørkevold ble født den 28 Jul 1998.

240. Kai Bjørkevold (Gunnar5, Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 6 Mar 1974 i Løken.

Kai giftet seg med Randi Halle, datter av Ottar Halle og Inger Eidsheim,. Randi ble født den 28 Feb 1972 i Molde og ble døpt den 9 Apr 1972 i Molde Kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 416 K    i. Elin Bjørkevold ble født den 10 Mar 2002 i Fredrikstad og ble døpt den 9 Jun 2002 i Askim kirke.

+ 417 M    ii. Christian Bjørkevold ble født den 30 Jul 2005 i Fredrikstad og ble døpt den 9 Okt 2005 i Askim kirke.

241. Linda Bjørkevold (Gunnar5, Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 17 Nov 1981 i Løken.

Linda giftet seg med Thomas Lassen, sønn av Per Egil Lassen og Reidun Irene Pinaas, den 4 Sep 2004 i Hvitsten kirke. Thomas ble født den 12 Nov 1979 og ble døpt den 23 Des 1979 i Hafslund Kapell.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 418 K    i. Emilie Kristine Lassen ble født den 7 Feb 2006 og ble døpt den 16 Apr 2006.

242. Jan-Ove Bjørkevoll (Arne5, Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 27 Jul 1971 i Oslo.

Jan-Ove giftet seg med Monica Roen, datter av Harald Roen og Reidun Aastad,. Monica ble født den 1 Jan 1969 i Blaker.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 419 M    i. Sander Bjørkevoll ble født den 12 Feb 2000 i Aurskog.

+ 420 M    ii. Andreas Bjørkevoll ble født den 9 Jun 2003 i Aurskog.

243. Anita Bjørkevoll (Øystein5, Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 14 Apr 1973 i Hjellebøl.

Anita giftet seg med John-Arne Åsheim, sønn av Arne Åsheim og Inger Holmedahl,. John-Arne ble født den 21 Aug 1970 i Åsheim Evenby.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 421 M    i. Mikael Åsheim ble født den 5 Jun 1997 i Hjellebøl.

+ 422 M    ii. Marius Åsheim ble født den 9 Okt 1999 i Hjellebøl.

244. Tone Bjørkevoll (Øystein5, Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 4 Jul 1975 i Høland.

Tone giftet seg med Rolf-Inge Daltorp, sønn av Odd Håkon Daltorp og Unni Gunn Johansen,. Rolf-Inge ble født den 20 Feb 1972 i Høland.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 423 K    i. Malin Daltorp ble født den 5 Sep 2000 i Høland.

+ 424 K    ii. Silje Daltorp ble født den 16 Aug 2003 i Høland.

245. Bjørn Kristian Bjørkevoll (Leif Sølve5, Kristian4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1984 i Askim.

246. Lars Petter Bjørkevoll (Leif Sølve5, Kristian4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i 1988 i Askim.

247. Anette Hansen (Jorun Bjørkevoll5, Kristian4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 26 Jul 1977 i Stavanger.

248. Odd Arne Hansen (Jorun Bjørkevoll5, Kristian4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 23 Jul 1980 i Stavanger.

249. Ove Hansen (Jorun Bjørkevoll5, Kristian4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 26 Des 1981 i Stavanger.

250. Christian Büchner (Wolfgang Peter Büchner5, Anna Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 27 Des 1972 i Tyskland.

Christian giftet seg med Elke.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 425 K    i. Isabell Büchner ble født den 8 Aug 2005 i Oranienburg Tyskland.

251. Robert Büchner (Wolfgang Peter Büchner5, Anna Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 19 Nov 1978 i Tyskland.

Robert giftet seg med Tina.

252. Nicole Bèuchner (Manfred Bèuchner5, Anna Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 25 Okt 1977 i Tyskland.

Nicole giftet seg med Mathias.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 426 K    i. Sarah ble født den 6 Sep 2001 i Bautzen Tyskland.

253. Reik Bèuchner (Manfred Bèuchner5, Anna Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 8 Aug 1979 i Tyskland.

Reik giftet seg med Nicole.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 427 K    i. Selina Mailin Bèuchner ble født den 31 Aug 2005 i Gørlits Tyskland.

254. Katrin Bèuchner (Manfred Bèuchner5, Anna Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 29 Jan 1981 i Tyskland.

Katrin giftet seg med Silvio.

255. Lars Johan Bjørkevoll (Leif Ragnar5, Svein4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 26 Jun 1977.

256. Bjørn Erik Bjørkevoll (Reidar Inge5, Svein4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 26 Feb 1967.

257. Inger Lise Bjørkevoll (Reidar Inge5, Svein4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 19 Des 1970.

Inger giftet seg med Runar Lundgjerdingen. Runar ble født den 19 Jan 1971.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 428 K    i. Madelene Lundgjerdingen ble født den 30 Mai 1995.

+ 429 K    ii. Carina Lundgjerdingen ble født den 1 Jun 1996.

258. Morten Bjørkevoll (Reidar Inge5, Svein4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 21 Mar 1973.

Morten giftet seg med Gry Sinnerud.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 430 K    i. Benedicte Bjørkevoll ble født den 23 Mai 1994.

259. Jarle Bjørkevoll (Birger Svein5, Svein4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 4 Apr 1982.

260. Oliver (Ronny) Magnussen (Eva Lillian Bjørkevoll5, Svein4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 1 Okt 1977.

Oliver giftet seg med Linda Bråthen. Linda ble født den 11 Des 1975.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 431 M    i. Marcus Magnussen ble født den 5 Mar 1996.

261. Janne Magnussen (Eva Lillian Bjørkevoll5, Svein4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 14 Jan 1980.

262. Nora Johanne Steinskog (Hugo Steinskog5, Jorunn Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 7 Jul 1984 i Oslo.

263. Didrik Magnus Steinskog (Hugo Steinskog5, Jorunn Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 2 Apr 1992 i Oslo.

Generelle notater: Går på Diesen skole og er den kjekkeste gutten i klassen

264. Dag Johan Steinskog (John Steinskog5, Jorunn Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 18 Jun 1979 i Oslo.

265. Gjermund Steinskog (John Steinskog5, Jorunn Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 2 Jul 1983 i Oslo.

266. Håkon Hagen Steinskog (Geir Steinskog5, Jorunn Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 6 Mai 1997.

267. Marte Randby Steinskog (Otto Steinskog5, Jorunn Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 10 Apr 1990.

268. Jan Randby Steinskog (Otto Steinskog5, Jorunn Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 17 Jun 1992 i Oslo.

269. Oda Randby Steinskog (Otto Steinskog5, Jorunn Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 24 Mai 1997 i Oslo.

270. Henriette Kyrrestad Johnsen (Helge Johnsen5, Borghild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 29 Aug 1980.

271. Ingelin Kyrrestad Johnsen (Helge Johnsen5, Borghild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 27 Okt 1987.

272. Iver Johnsen (Helge Johnsen5, Borghild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 8 Nov 1990 i Oslo.

273. Magne Johnsen (Helge Johnsen5, Borghild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 22 Jan 1992 i Oslo.

274. Jeanette Berg Johnsen (Bjørn Johnsen5, Borghild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 25 Jun 1981.

275. Andre Berg Johnsen (Bjørn Johnsen5, Borghild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 14 Jun 1984.

276. Anders Bøhler (Torunn Johnsen5, Borghild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 2 Apr 1982.

277. Benedicte Carina Bøhler (Torunn Johnsen5, Borghild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 25 Sep 1984.

278. Veronica Slette (Solveig Johnsen5, Borghild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 17 Nov 1988.

279. Thomas Slette (Solveig Johnsen5, Borghild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 17 Nov 1988.

280. Kristine Slette (Solveig Johnsen5, Borghild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 26 Sep 1990.

281. Jarle Prestetun (Gerd Olaug Bjørkevoll5, Lars4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 10 Mai 1977.

282. Hilde Andresen Bjørkevoll (Leif Ivar5, Lars4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Mai 1984 i Lørenskog og ble døpt den 2 Sep 1984 i Løken kirke.

Hilde giftet seg med Ukjent.

Hennes barn var:

+ 432 M    i. Kasander Bjørkevoll ble født den 24 Jan 2008.

+ 433 K    ii. Martine Bjørkevoll ble født den 13 Aug 2010.

283. Heidi Andresen Bjørkevoll (Leif Ivar5, Lars4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 26 Mar 1988 i Lørenskog og ble døpt den 5 Jun 1988 i Løken kirke.

284. Ingebjørg Haughom (Berit Eli Bjørkevoll5, Lars4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 8 Jul 1999 i Tonstad I Vest Agder.

285. Tora Haughom (Berit Eli Bjørkevoll5, Lars4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 22 Okt 2001 i Tonstad I Vest Agder.

286. Mona Jeanette Bratli (Roar Bratli5, Olga Lill Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 16 Jul 1974 i Løken.

287. Roger Andre Bratli (Roar Bratli5, Olga Lill Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 29 Mai 1976 i Løken.

288. Ray Os Bratli (Kåre Halvor Bratli5, Olga Lill Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 13 Okt 1971.

289. Anita Os Bratli (Kåre Halvor Bratli5, Olga Lill Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 3 Des 1980.

290. Per Anders (Tove Bjørkevoll5, Inge4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 4 Sep 1982.

291. Dag Einar Bjørkevoll Nord (Tove Bjørkevoll5, Inge4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 28 Okt 1999.

292. Vidar Bjørkevoll (Dag Inge5, Inge4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 10 Mar 1990 i Nittedal.

293. Bjørnar Bjørkevoll (Dag Inge5, Inge4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 30 Des 1994 i Nittedal.

294. Berit Bjørkevoll (Dag Inge5, Inge4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 29 Apr 1998 i Nittedal.

295. Thomas Sandviken Hole (Tom Hole5, Ragnhild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Nov 1980.

296. Sondre Sandviken Hole (Tom Hole5, Ragnhild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 29 Des 1982.

297. Rebecka Rudolph Hole (Tom Hole5, Ragnhild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født i Apr 1987.

298. Mari Hole (Ragnar Hole5, Ragnhild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 18 Mai 1988.

299. Mette Hole (Ragnar Hole5, Ragnhild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 21 Jun 1990.

300. Ida Karine Hole (Christian Hole5, Ragnhild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 18 Nov 1992 i Drøbak.

301. Kine Meret Hole (Christian Hole5, Ragnhild Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 23 Aug 1996 i Drøbak.

302. Thea Merete Siljuberg Eriksen (Vidar Roald Eriksen5, Eva Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 3 Aug 1992 i Lørenskog og ble døpt i Frogner.

303. Anina Siljuberg Eriksen (Vidar Roald Eriksen5, Eva Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 27 Apr 1996 i Lørenskog og ble døpt i Frogner.

304. Camilla Maria Hagen (Janne Eriksen5, Eva Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 14 Jan 1993.

305. Malin Celena Hagen (Janne Eriksen5, Eva Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 17 Jul 1995.

306. Tine Elise Mathisen (Øyvind Mathisen5, Britha Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 7 Feb 1987 i Fosser.

307. Martin Mathisen (Øyvind Mathisen5, Britha Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 3 Aug 1992 i Fosser.

308. Hege Sander Olsen (Bjarne Olsen5, Britha Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 30 Sep 1985 i Oslo.

309. Kristine Sander Olsen (Bjarne Olsen5, Britha Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 30 Sep 1985 i Oslo,.

310. Marita Olsen (Bjarne Olsen5, Britha Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 1 Jul 1991 i Oslo.

311. Petter Olsen (Bjarne Olsen5, Britha Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 22 Aug 1993 i Oslo.

312. Espen Tollefsen (Heidi Olsen5, Britha Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 5 Jul 1996 i Lørenskog og ble døpt i Rælingen kirke.

313. Bjørn Tollefsen (Heidi Olsen5, Britha Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 15 Jul 2000 i Lørenskog og ble døpt i Rælingen kirke.

314. Isak Hestholm (Beate Bjørkevoll5, Bjarne4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 19 Mai 1998.

315. Oskar Bj. Hestholm (Beate Bjørkevoll5, Bjarne4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 16 Mar 2001.

316. Eivor Bj. Hestholm (Beate Bjørkevoll5, Bjarne4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 4 Aug 2005.

317. Olivia Bj. Hestholm (Beate Bjørkevoll5, Bjarne4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 19 Sep 2008.

318. Eivind Bj. Thomassen (Sissel Bjørkevoll5, Bjarne4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 16 Mar 2003.

319. Runa Bj. Thomassen (Sissel Bjørkevoll5, Bjarne4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 26 Sep 2006.

320. Janne Reisæter (Trygve Reisæter5, Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Jun 1963 i Kvanndal og ble døpt i Kinsarvik kirke.

321. Vigdis Reisæter (Trygve Reisæter5, Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Jun 1963 i Kvanndal og ble døpt i Kinsarvik kirke.

322. Tone Reisæter (Trygve Reisæter5, Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 18 Nov 1964 i Kvanndal, døde den 30 Mai 1990 25 år gammel, og ble begravet den 6 Jun 1990 i Granvin.

323. Magnus Mjør (Ragnhild Reisæter5, Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Jun 1961 i Bergen og ble døpt i Storetvedt kirke.

Magnus giftet seg med Reidun Rasmussen den 15 Mai 1993 i Utne kirke. Reidun ble født den 30 Mar 1974 i Bømlo.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 434 K    i. Karen Mjør ble født den 22 Jun 1995 i Utne og ble døpt i Bømlo.

+ 435 K    ii. Magnhild Mjør ble født den 30 Des 1996 i Utne og ble døpt i Ulvik Kirke.

+ 436 K    iii. Silja Marie Rønning ble født den 14 Jun 2000 i Bergen.

324. Ingeborg Mjør (Ragnhild Reisæter5, Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 28 Nov 1962 i Bergen og ble døpt i Storetvedt kirke.

Ingeborg giftet seg med Sigve Gramstad den 3 Aug 2002 i Hardanger folkemuseum. Sigve ble født den 27 Apr 1948 i Sauda.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 437 K    i. Ragnhild Mjør Gramstad ble født den 24 Mai 2003 i Oslo.

325. Kjersti Mjør (Ragnhild Reisæter5, Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 22 Apr 1965 i Bergen og ble døpt i Sandviken kirke.

Kjersti giftet seg med Steinulf Tungesvik, sønn av Hans Olav Tungesvik og Ukjent,. Ekteskapsstatus: samboere. Steinulf ble født den 24 Des 1965 i Skånevik.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 438 M    i. Jon Mjør Tungesvik ble født den 18 Nov 2005 i Oslo og ble døpt i Skånevik kirke.

Kjersti giftet seg deretter med Bjørn Vike. Ekteskapsstatus: samboere. Bjørn ble født i Bergen.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 439 M    i. Sjur Mjør ble født den 9 Aug 2000 i Bergen og ble døpt i Johanneskirken.

326. Kåre Johan Mjør (Ragnhild Reisæter5, Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 3 Aug 1973 i Kvanndal og ble døpt i Granvin kyrkja.

Kåre giftet seg med Ingunn Hansejordet. Ekteskapsstatus: samboere. Ingunn ble født den 10 Apr 1968 i Ørsta.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 440 M    i. Hallvard Hansejordet ble født den 14 Feb 2003 i Bergen.

+ 441 K    ii. Rannveig Hansejordet ble født den 31 Okt 2006 i Stord.

327. Isobell (Elisabeth Moss5, Petter Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

328. Roar Bjørkevoll (Egil5, Kåre4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 1 Mar 1968 i Stavanger.

Roar giftet seg med Wenche Pedersen. Wenche ble født den 17 Jun 1968.

329. Terje Bjørkevoll (Egil5, Kåre4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 13 Nov 1970 i Stavanger.

330. Lone Bjørkevoll (Egil5, Kåre4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 25 Jul 1976 i Stavanger.

331. Rune Bjørkevoll (Dagfinn5, Kåre4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 6 Nov 1970 i Stavanger.

332. Helge Bjørkevoll (Dagfinn5, Kåre4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 5 Nov 1974 i Stavanger.

333. Synneve Bjørkevoll (Dagfinn5, Kåre4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Mar 1977 i Stavanger.

334. Linda Arnesdatter Fjellandsbø (Målfrid Ekeland5, Signe Bjørkevoll4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 22 Jul 1964 i Bergen.

Linda giftet seg med Jan Rune Bårtveit. Jan ble født den 13 Jun 1967 i Fusa.

335. Gunnar Leon Fjellandsbø (Målfrid Ekeland5, Signe Bjørkevoll4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 23 Sep 1965.

Gunnar giftet seg med Siren Merethe Sandvik. Siren ble født den 28 Feb 1969 i Bergen.

336. Anne Sissel Fjellandsbø (Målfrid Ekeland5, Signe Bjørkevoll4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 29 Mar 1967 i Husnes.

Anne giftet seg med Geir Huse. Geir ble født den 11 Jul 1960 i Omvikedalen.

337. Randi Fjellandsbø (Målfrid Ekeland5, Signe Bjørkevoll4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 27 Jul 1973.

Randi giftet seg med Geir Jan Antonsen Fosskau. Geir ble født den 25 Sep 1967 i Husnes.

338. Trond Gunnarson Ramsøy (Anna Elna (Annemor) Ekeland5, Signe Bjørkevoll4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 25 Des 1966 i Valen.

Trond giftet seg med Rita Gustad. Rita ble født den 24 Okt 1972 i Trondheim.

339. Signe Ramsøy (Anna Elna (Annemor) Ekeland5, Signe Bjørkevoll4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 18 Sep 1971.

Signe giftet seg med Per Jarle Valvatne. Per ble født den 24 Sep 1966 i Stord.

340. Espen Eriksen (Margit Ekeland5, Signe Bjørkevoll4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 23 Mai 1973 i Valen.

341. Eirik Eriksen (Margit Ekeland5, Signe Bjørkevoll4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 17 Jan 1976 i Valen.

342. Erlend Eriksen (Margit Ekeland5, Signe Bjørkevoll4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Jun 1992 i Valen.

343. Per Aksel Kjuul (Inger Johanne Bjørkevoll5, Alv4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 26 Feb 1969.

344. Gro Anita Kjuul (Inger Johanne Bjørkevoll5, Alv4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 1 Feb 1970.

345. Knut Erik Kjuul (Inger Johanne Bjørkevoll5, Alv4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 16 Mar 1975.

346. Alf Bjarne Kjuul (Inger Johanne Bjørkevoll5, Alv4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 20 Sep 1982.

347. Erlend Per Ovesen Moe (Anne Bjørkevoll5, Alv4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 26 Mar 1978.

348. Iselin Moe (Anne Bjørkevoll5, Alv4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 27 Mar 1980.

349. Hilde Agate Galdal (Anne Bjørkevoll5, Alv4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 25 Feb 1984.

350. Anne Sofie Galdal (Anne Bjørkevoll5, Alv4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 15 Apr 1987.

351. Birte Marie Galdal (Anne Bjørkevoll5, Alv4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 5 Jun 1989.

352. Lars Martin Galdal (Anne Bjørkevoll5, Alv4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Jun 1990.

353. Yngvar Landa (Anna Bjørkevoll5, Ivar4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 31 Aug 1977.

354. Kristin Landa (Anna Bjørkevoll5, Ivar4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 5 Jun 1980.

355. Torild Landa (Anna Bjørkevoll5, Ivar4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 19 Jul 1984.

356. Espen Bjørkevoll (Øyvind5, Ivar4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 22 Des 1989.

Generelle notater: Tvilling

357. Eirik Bjørkevoll (Øyvind5, Ivar4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 22 Des 1989.

Generelle notater: Tvilling

358. Stine Bjørkevoll (Øyvind5, Ivar4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 14 Aug 1994.

359. Terje Bu (Ingrid Bjørkevoll5, Einar4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 4 Mar 1983 i Uskedal.

360. Andreas Bu (Ingrid Bjørkevoll5, Einar4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 18 Apr 1985 i Uskedal.

361. Magnus Bu (Ingrid Bjørkevoll5, Einar4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 13 Sep 1994 i Uskedal.

362. Solveig Karine Bu (Ingrid Bjørkevoll5, Einar4, Kristian Pettersen3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 29 Des 1997 i Uskedal.

363. Gunn Kvingedal (Brita Haga5, Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

Gunn giftet seg med Truls Strandheim.

364. Synneve Kvingedal (Brita Haga5, Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

Synneve giftet seg med Bjørn Kvingedal.

365. Brynjulf Haga (Arnfinn Haga5, Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

Brynjulf giftet seg med Aud Asheim.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 442 K    i. Synne Haga .

+ 443 M    ii. Idar Haga .

366. Argunna Haga (Arnfinn Haga5, Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

367. Anders Haga (Arnfinn Haga5, Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

368. Rannveig Haga (Ånund Haga5, Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

369. Gunnar Haga (Ånund Haga5, Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

370. Bendik Haga (Oddbjørn Haga5, Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

371. Emil Haga (Oddbjørn Haga5, Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

372. Ivar Haga (Oddbjørn Haga5, Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

373. Øystein Haga (Oddbjørn Haga5, Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

374. Per Ove Sleen (Brita Ådel Vikanes5, Per Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 27 Nov 1960.

Per giftet seg med Brit Karin Hole.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 444 K    i. Kathrine Sleen Hole ble født den 11 Aug 1980.

Per giftet seg deretter med Siv Andersen.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 445 M    i. Ivan Sleen Andersen ble født den 7 Feb 1991.

375. Inge Sleen (Brita Ådel Vikanes5, Per Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 28 Mar 1964.

Inge giftet seg med Solveig Hjøllo. Solveig ble født den 26 Aug 1966.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 446 M    i. Jonas Sleen ble født den 13 Feb 1998.

+ 447 K    ii. Malin Sleen ble født den 11 Sep 1999.

376. Dag Sleen (Brita Ådel Vikanes5, Per Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 7 Jul 1970.

Dag giftet seg med Nina Marte Hovland. Nina ble født den 20 Sep 1971.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 448 M    i. Lars Sleen ble født den 27 Sep 1992.

+ 449 M    ii. Ola Sleen ble født den 12 Jan 1994.

+ 450 K    iii. Anne Sleen ble født den 20 Mar 1999.

377. Åse Vikanes (Ånund Vikanes5, Einar Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

Åse giftet seg med "Franskmann".

378. Kristine Vikanes (Ånund Vikanes5, Einar Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

Kristine giftet seg med Kjetil Johannessen.

379. Knut Einar Vikanes (Ånund Vikanes5, Einar Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

380. Espen Wilhelm Vikanes (Åge Vikanes5, Ånund Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 28 Feb 1970.

Espen giftet seg med Trine den 30 Mai 1998 i Hvidsten kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 451 M    i. Vetle Vikanes .

+ 452 M    ii. Stian Vikanes .

381. Thomas Åne Vikanes (Åge Vikanes5, Ånund Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 28 Jun 1972.

382. Mona Ulgenes (Berit Kristine Vikanes5, Ånund Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 1 Nov 1971 i Kvinnekl. Bergen.

Mona giftet seg med Gjermund Bore den 20 Mai 1995. Gjermund ble født den 28 Okt 1968 i Kvidstentunet.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 453 K    i. Maren Bore ble født den 2 Jun 1994 i Stord sjukehus.

+ 454 K    ii. Ena Bore ble født den 26 Aug 1997 i Stord sjukehus.

+ 455 M    iii. Erlend Bore ble født den 31 Mai 2000 i Stord sjukehus.

+ 456 M    iv. Mads Bore ble født den 31 Mai 2000 i Stord sjukehus.

383. Anita Ulgenes (Berit Kristine Vikanes5, Ånund Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 30 Jun 1973 i Stord sjukehus.

Anita giftet seg med Håvard Tømmervik.

Syvende generasjon


384. Kjetil Mehl (Jostein Mehl6, Kristine Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 6 Mar 1984 i Dimmelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

385. Vidar Mehl (Jostein Mehl6, Kristine Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 5 Feb 1987 i Dimmelsvik og ble døpt i Kvinnh.Kyrkje.

386. Marit Mehl (Jostein Mehl6, Kristine Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 17 Mar 1990 i Dimmelsvik og ble døpt i Vinje Kirke Voss.

387. Gunvald Ottesen (Solfrid Mehl6, Kristine Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 3 Apr 1993 i Stavanger og ble døpt den 8 Aug 1993 i Stord kirke.

388. Finn Arne Ottesen (Solfrid Mehl6, Kristine Ripel5, Lars Ripel4, Ingeborg Kristina Petterdatter. Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 20 Sep 1995 i Stord og ble døpt den 26 Des 1995 i Stord kirke.

389. Marie Pettersen (May-Britt Westreng6, Egil Westreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 20 Jun 1983 i Lørenskog.

390. Einar Pettersen (May-Britt Westreng6, Egil Westreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Mai 1989 i Lørenskog.

391. Odd Erik Westreng (Odd Sigbjørn Westreng6, Egil Westreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 15 Aug 1988 i Vestreng Høland.

392. Kristian Westreng (Odd Sigbjørn Westreng6, Egil Westreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 3 Sep 1993 i Høland.

393. Erling Reinfjord (Toril Anita Westreng6, Egil Westreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 2 Des 1992 i Eidsberg.

394. Eilen Reinfjord (Toril Anita Westreng6, Egil Westreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 20 Des 1995 i Eidsberg.

395. Tom Andreas Lundkvist Vestreng (Tom Henry Vestreng6, Henry Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 1 Okt 1984 i Aker Sykehus.

Generelle notater: Andreas har gått videregående på Kvitsund gymnas i Kvitseid i Telemark. Siden har han 1 år på Fjellhaug bibelskole. Nå holder han på med videre utdannelse på BI

Hendelser i hans liv:

• Han ble utdannet Fra 20 Aug 2000 i Kvitsund Gymnas.

Tom giftet seg med Randi Kolnes, datter av Leif Kåre Kolnes og Mali Randi Lilleberg, den 14 Jul 2007 i Ølen kirke. Randi ble født den 12 Apr 1987 i Ølensvåg.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 457 K    i. Sofia Kolnes Vestreng ble født den 1 Feb 2010 i Ahus.

396. Vilde Ørbog Vestreng (Tom Henry Vestreng6, Henry Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 20 Feb 1993 i Oslo.

397. Dag Kittil Skjellaug (Anne Kristin Vestreng6, Henry Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 5 Feb 1996 i Porsgrunn og ble døpt i Lunde I Telemark.

398. Anikken Hesselberg (Britt Hellen Birkelund6, Jorunn Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 5 Mai 1986.

399. Martine Hesselberg (Britt Hellen Birkelund6, Jorunn Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 28 Aug 1990.

400. Kilen Peder Birkelund (Liv Hilde Birkelund6, Jorunn Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 27 Sep 1992.

401. Olav Kilen (Liv Hilde Birkelund6, Jorunn Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 4 Mai 1998.

402. Johannes Kilen (Liv Hilde Birkelund6, Jorunn Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 4 Mai 1998.

403. Hedvik Eie Birkelund (Helge Birkelund6, Jorunn Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 2 Jul 2001.

404. Brage Birkelund (Helge Birkelund6, Jorunn Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 31 Jan 2006 i Oslo.

405. Simen Vestreng (Hans Olav Vestreng6, Olav Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 8 Jun 1991 i Bjørkelangen.

406. Matilde Vestreng (Hans Olav Vestreng6, Olav Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 16 Aug 1995 i Lørenskog.

407. Even Vestreng (Per Øivind Vestreng6, Olav Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 27 Nov 2001 i Bjørkelangen.

408. Stian Vestreng Solberg (Tone Elisabeth Vestreng6, Ottar Helge Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 30 Aug 1993.

409. Eirik Vestreng Solberg (Tone Elisabeth Vestreng6, Ottar Helge Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 30 Aug 1993.

410. Håkon Vestreng Solberg (Tone Elisabeth Vestreng6, Ottar Helge Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 22 Des 2000 i Høland.

411. Helene Stockmann Vestreng (Svein Ottar Vestreng6, Ottar Helge Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 11 Nov 1995 i Sia.

412. Andreas Stockmann Vestreng (Svein Ottar Vestreng6, Ottar Helge Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 12 Apr 1998 i Høland.

413. Sander Vestreng Vandås (Gunn Laila Vestreng6, Ottar Helge Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 13 Jan 2001 i Vestreng Høland.

414. Siri Vestreng Vandås (Gunn Laila Vestreng6, Ottar Helge Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 3 Aug 2005 i Vestreng Høland.

415. Aurora Bjørkevold (Geir6, Gunnar5, Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 28 Jul 1998.

416. Elin Bjørkevold (Kai6, Gunnar5, Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 10 Mar 2002 i Fredrikstad og ble døpt den 9 Jun 2002 i Askim kirke.

417. Christian Bjørkevold (Kai6, Gunnar5, Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 30 Jul 2005 i Fredrikstad og ble døpt den 9 Okt 2005 i Askim kirke.

418. Emilie Kristine Lassen (Linda Bjørkevold6, Gunnar5, Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 7 Feb 2006 og ble døpt den 16 Apr 2006.

419. Sander Bjørkevoll (Jan-Ove6, Arne5, Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 12 Feb 2000 i Aurskog.

420. Andreas Bjørkevoll (Jan-Ove6, Arne5, Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Jun 2003 i Aurskog.

421. Mikael Åsheim (Anita Bjørkevoll6, Øystein5, Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 5 Jun 1997 i Hjellebøl.

422. Marius Åsheim (Anita Bjørkevoll6, Øystein5, Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Okt 1999 i Hjellebøl.

423. Malin Daltorp (Tone Bjørkevoll6, Øystein5, Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 5 Sep 2000 i Høland.

424. Silje Daltorp (Tone Bjørkevoll6, Øystein5, Olav4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 16 Aug 2003 i Høland.

425. Isabell Büchner (Christian Büchner6, Wolfgang Peter Büchner5, Anna Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 8 Aug 2005 i Oranienburg Tyskland.

426. Sarah (Nicole Bèuchner6, Manfred Bèuchner5, Anna Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 6 Sep 2001 i Bautzen Tyskland.

427. Selina Mailin Bèuchner (Reik Bèuchner6, Manfred Bèuchner5, Anna Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 31 Aug 2005 i Gørlits Tyskland.

428. Madelene Lundgjerdingen (Inger Lise Bjørkevoll6, Reidar Inge5, Svein4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 30 Mai 1995.

429. Carina Lundgjerdingen (Inger Lise Bjørkevoll6, Reidar Inge5, Svein4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 1 Jun 1996.

430. Benedicte Bjørkevoll (Morten6, Reidar Inge5, Svein4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 23 Mai 1994.

431. Marcus Magnussen (Oliver (Ronny) Magnussen6, Eva Lillian Bjørkevoll5, Svein4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 5 Mar 1996.

432. Kasander Bjørkevoll (Hilde Andresen Bjørkevoll6, Leif Ivar5, Lars4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 24 Jan 2008.

433. Martine Bjørkevoll (Hilde Andresen Bjørkevoll6, Leif Ivar5, Lars4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 13 Aug 2010.

434. Karen Mjør (Magnus Mjør6, Ragnhild Reisæter5, Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 22 Jun 1995 i Utne og ble døpt i Bømlo.

435. Magnhild Mjør (Magnus Mjør6, Ragnhild Reisæter5, Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 30 Des 1996 i Utne og ble døpt i Ulvik Kirke.

436. Silja Marie Rønning (Magnus Mjør6, Ragnhild Reisæter5, Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 14 Jun 2000 i Bergen.

Generelle notater: Fosterbarn

437. Ragnhild Mjør Gramstad (Ingeborg Mjør6, Ragnhild Reisæter5, Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 24 Mai 2003 i Oslo.

438. Jon Mjør Tungesvik (Kjersti Mjør6, Ragnhild Reisæter5, Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 18 Nov 2005 i Oslo og ble døpt i Skånevik kirke.

439. Sjur Mjør (Kjersti Mjør6, Ragnhild Reisæter5, Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 9 Aug 2000 i Bergen og ble døpt i Johanneskirken.

440. Hallvard Hansejordet (Kåre Johan Mjør6, Ragnhild Reisæter5, Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 14 Feb 2003 i Bergen.

441. Rannveig Hansejordet (Kåre Johan Mjør6, Ragnhild Reisæter5, Ingeborg Bergljot Moss4, Ragnhild Pettersdatter Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 31 Okt 2006 i Stord.

442. Synne Haga (Brynjulf Haga6, Arnfinn Haga5, Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

443. Idar Haga (Brynjulf Haga6, Arnfinn Haga5, Sunneva Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

444. Kathrine Sleen Hole (Per Ove Sleen6, Brita Ådel Vikanes5, Per Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 11 Aug 1980.

445. Ivan Sleen Andersen (Per Ove Sleen6, Brita Ådel Vikanes5, Per Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 7 Feb 1991.

446. Jonas Sleen (Inge Sleen6, Brita Ådel Vikanes5, Per Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 13 Feb 1998.

447. Malin Sleen (Inge Sleen6, Brita Ådel Vikanes5, Per Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 11 Sep 1999.

448. Lars Sleen (Dag Sleen6, Brita Ådel Vikanes5, Per Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 27 Sep 1992.

449. Ola Sleen (Dag Sleen6, Brita Ådel Vikanes5, Per Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 12 Jan 1994.

450. Anne Sleen (Dag Sleen6, Brita Ådel Vikanes5, Per Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 20 Mar 1999.

451. Vetle Vikanes (Espen Wilhelm Vikanes6, Åge Vikanes5, Ånund Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

452. Stian Vikanes (Espen Wilhelm Vikanes6, Åge Vikanes5, Ånund Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1).

453. Maren Bore (Mona Ulgenes6, Berit Kristine Vikanes5, Ånund Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 2 Jun 1994 i Stord sjukehus.

454. Ena Bore (Mona Ulgenes6, Berit Kristine Vikanes5, Ånund Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 26 Aug 1997 i Stord sjukehus.

455. Erlend Bore (Mona Ulgenes6, Berit Kristine Vikanes5, Ånund Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 31 Mai 2000 i Stord sjukehus.

456. Mads Bore (Mona Ulgenes6, Berit Kristine Vikanes5, Ånund Vikanes4, Britha Kristina Bjørkevoll3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 31 Mai 2000 i Stord sjukehus.

Åttende generasjon


457. Sofia Kolnes Vestreng (Tom Andreas Lundkvist Vestreng7, Tom Henry Vestreng6, Henry Vestreng5, Helga Bjørkevoll4, Lars Johan3, Petter Kristiansen2, Kristian Torbjørnsen1) ble født den 1 Feb 2010 i Ahus.