Mors bok "Arven"

Helga Vestreng, min mor, etterlot seg en mengde håndskrevne papirer som jeg har tatt vare på. Hun skrev i poesi, prosa, prologer og fortellinger – ting som er verd å berge fra glemselen. Jeg er kommet til at en del av dette fortjener å trykkes. Det er dikt som gjengir naturstemninger, barndomsminner, dagliglivet i helg og høytid, i sorg og glede, kjærligheten til fedrelandet, familien, venner, og ikke minst til misjonen hjemme og ute!

    En trøst og styrke i hverdagens mange prøvelser er kjærligheten til hennes Frelser og Herre og håpet om det evige liv i himmelen: ”Når himlen er oss kjær og lys og yndig, da bliver Herrens hær i striden myndig.” (Brorson).

    Jeg fikk lyst til å sende hennes dikt videre, i håp om at de kan være til glede og oppmuntring, og også minne andre om hvor viktig og rik morsoppgaven er. Dertil også et sterkt ønske om at vi som bor og bygger i dette landet, må se hvor godt og rikt det er, og se den store oppgaven: å føre en fager arv videre til nye ætter.

    I boken er det en innledning med opplysninger som vil hjelpe leserne til bedre å forstå bakgrunnen for diktene

    Diktene i denne boken er den åndelige arv som Helga Vestreng etterlot seg, og som nå gis videre til leserne.

Forside og bakside    Arven i PDF format